Форум
Всего тем: 4
Всего сообщений: 2

Интеррнет приемная

Задать вопрос

Ваше имя

Введите символы с картинки

Ваш вопрос

Адылбек     [14 Апреля 2019]

Ассалоому алейкум урматтуулар. Мен жашмын, бирок менин айылымдагы айыл окмотторун иштегенин корсом кыжырым келет, анткени даайым мас адамдар, кетсин десе песияга 4 ай калды деп, кетирбей койду. Мен ага деле макулмун, бирок мен айыл окмот болуп элге кызмат кылсам дейм, мага кенениреек жооп берип койосуздарбы.

Ответ:

Урматтуу Адылбек, Кыргыз Республикасынын «Жергиликтуу оз алдынча башкаруу» мыйзамында 48-берене. Айыл өкмөтүнүн башчысына коюлуучу талаптар корсотулгон: Жогорку билими жана мамлекеттик же болбосо муниципалдык кызматта 2 жылдан кем эмес иш стажы, же болбосо билим берүүнүн, саламаттык сактоонун мамлекеттик мекемелеринде же уюмдардын, мекемелердин жана жеке менчик чарбакер субъекттердин жетекчилик кызматтарында 3 жылдан кем эмес иш стажы бар аракетке жөндөмдүү Кыргыз Республикасынын жараны айыл өкмөтүнүн башчысы боло алат. Кылмыш жасагандыгы үчүн мыйзамдарда белгиленген тартипте алып салынбаган же жоюлбаган соттуулугу барКыргыз Республикасынын жараны айыл өкмөтүнө башчы болушу мүмкүн эмес. 49-берене. Айыл өкмөтүнүн башчысын шайлоонун, кызмат ордуна киришүүсүнүн жана кызмат ордунан бошотуунун тартиби 1. Айыл өкмөтүнүн башчысы айыл кеңешинин депутаттары (депутаты) тарабынан көрсөтүлүүчү, ошондой эле райондук мамлекеттик администрациянын башчысы (мындан ары - аким) тарабынан сунушталуучу талапкерлердин ичинен жашыруун добуш берүү жолу менен айыл кеңешинин чакырылыш мөөнөтүнө айыл кеңешинин депутаттары тарабынан шайланат. Айылдык кеңештин чакырылышынын мөөнөтү аяктаган же болбосо мөөнөтүнөн мурда таркатылган күндөн тартып айыл өкмөтүнүн башчысы айыл өкмөтүнүн жаңы шайланган башчысы кызмат ордуна кирген күнгө чейин айыл өкмөтүнүн башчысынын милдеттерин аткаруучу деп эсептелет. 2. Айыл өкмөтүнүн башчыларын шайлоо Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан жаңы шайланган айылдык кеңештин биринчи сессиясынын күнүнөн тартып 10 календардык күндөн кечиктирбестен дайындалат. Айыл өкмөтүнүн башчысы ээлеген кызматынан мөөнөтүнөн мурда бошотулган учурда Борбордук шайлоо комиссиясы бош орун түзүлгөн күндөн тартып 10 календардык күндөн кечиктирбестен айыл өкмөтүнүн башчысын шайлоону дайындайт. Айыл өкмөтүнүн башчысы айылдык кеңештин чакыруу мөөнөтү аяктаганга чейин 90 календардык күн калганда ээлеген кызмат ордунан мөөнөтүнүн мурда бошотулган учурда Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан жаңы шайланган айыл кеңешинин биринчи сессиясы өткөнгө чейин айыл өкмөтүнүн башчысын шайлоо дайындалбайт. Айыл өкмөтүнүн башчысын шайлоо аймактык шайлоо комиссиясы тарабынан шайлоо дайындалган күндөн тартып 20 календардык күндүн ичинде өткөрүлөт. 3. Айыл өкмөтүнүн башчысын шайлоо жергиликтүү кеңештин депутаттары тарабынан жашыруун добуш берүү жолу менен жүзөгө ашырылат. Эгерде ага айылдык кеңештин депутаттарынын жалпы санынын кеминде үчтөн экиси катышса, айыл өкмөтүнүн башчысын шайлоо өткөрүлдү деп эсептелет. Тиешелүү кеңештин депутаттарынын жалпы санынын көпчүлүк добушун алган талапкер шайланды деп эсептелет. Эгерде: - катталган бир талапкер, депутаттардын добуштарынын зарыл болгон санын албай калса, кайра шайлоо өткөрүлөт; - эки талапкер катталса жана алардын бири да добуштардын зарыл болгон санын албай калса, добуштардын көбүрөөк санын алган бир талапкер боюнча добуш берүүнүн экинчи туру өткөрүлөт. Эгерде биринчи турда эки талапкер депутаттардын добуштарынын тең санын алып калса, кайра шайлоо өткөрүлөт; экиден ашык талапкер катталса жана алардын бири да депутаттардын добуштарынын зарыл болгон санын албай калса, добуштардын көбүрөөк санын алган эки талапкер боюнча добуш берүүнүн экинчи туру өткөрүлөт. Эгерде биринчи турда талапкерлердин бири добуштардын көбүрөөк санын алса, ал эми кийинки эки талапкер добуштардын тең санын алса, добуштардын көбүрөөк санын алган бир талапкер боюнча добуш берүүнүн экинчи туру өткөрүлөт. Эгерде биринчи турда эки талапкер добуштардын көбүрөөк тең санын алса, ал эми башка талапкерлер азыраак добуш алса, добуштардын көбүрөөк тең санын алган эки талапкер боюнча добуш берүүнүн экинчи туру өткөрүлөт. Эгерде биринчи турда бардык талапкерлер добуштардын тең санын алса, кайра шайлоо өткөрүлөт. Добуш берүүнүн ушул беренеде каралбаган натыйжаларын аныктоодо башка кырдаалдар келип чыккан учурда, кайра шайлоо өткөрүлөт. Эгерде талапкерлер үчүн дегенге караганда депутаттардын добуштарынын көпчүлүгү "бардык талапкерлерге каршы" позициясы үчүн берилсе, кайра шайлоо өткөрүлөт. Эгерде добуш берүү күнүнө карата бир да талапкер катталбаса же болбосо катталган талапкерлер шайлоого катышуудан баш тартышса, кайра шайлоо өткөрүлөт. 4. Борбордук шайлоо комиссиясы айыл өкмөтүнүн башчысы шайланбай калган күндөн тартып 3 календардык күндүн ичинде кайра шайлоо дайындайт. Жаңы талапкерликтерди көрсөтүү менен кайра шайлоо аймактык шайлоо комиссиясы тарабынан кайра шайлоо дайындалган күндөн тартып 15 календардык күндөн кечиктирбестен өткөрүлөт. 5. Эгерде кворумдун жоктугунан шайлоо болбой калса, Борбордук шайлоо комиссиясы 3 календардык күндүн ичинде кайра шайлоо дайындайт. Мындай учурда кайра шайлоо мурда каттоодон өткөн талапкерлер боюнча өткөрүлөт. Аймактык шайлоо комиссиясы шайлоонун натыйжаларын жарыялайт жана тиешелүү протокол түзөт. Шайланган айыл өкмөтүнүн башчысына аймактык шайлоо комиссиясынын тиешелүү күбөлүгү берилет. 6. Эгерде тиешелүү кеңештин депутаттары тарабынан айыл өкмөтүнүн башчысы белгиленген мөөнөттө шайланбай калса, Борбордук шайлоо комиссиясынын сунушу боюнча Президент жергиликтүү кеңешти таратууну жүзөгө ашырат жана тиешелүү жергиликтүү кеңешке мөөнөтүнөн мурда шайлоо дайындайт. 7. Айыл өкмөтүнүн башчысы ээлеген кызмат ордунан аким тарабынан төмөндөгүдөй учурларда мөөнөтүнөн мурда бошотулушу мүмкүн: 1) жеке арызынын негизинде; 2) мыйзамдарды, прокуратура органдары тарабынан белгиленген же мамлекеттик ыйгарым укуктар берилген Президенттин жана Өкмөттүн ченемдик укуктук актыларын аткарбагандыгы же талаптагыдай эмес аткаргандыгы үчүн - айыл кеңешинин депутаттарынын жалпы санынын көпчүлүгүнүн макулдугу менен, а мыйзамдар, Президенттин жана Өкмөттүн прокуратура органдары тарабынан белгиленген ченемдик укуктук актыларын бузуу фактылары кайталанган учурда,- айыл кеңешинин депутаттарын кабардар кылуу менен; 3) соттун айыптоочу өкүмү күчүнө киришинин негизинде; 4) ал сот тарабынан аракетке жөндөмсүз деп табылган учуруда; 5) соттун өлдү, дайынсыз жок болду, ошондой эле өлгөн деп жарыялоо жөнүндө чечими мыйзамдуу күчүнө кирген учурда; 6) Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары жактарга туруктуу жашоо үчүн чыгып кеткен учурда; 7) Кыргыз Республикасынын жарандыгынан чыккан, Кыргыз Республикасынын жарандыгын жоготкон же чет мамлекеттин жарандыгын алган учурда; 8) жылыш болбогон эмгекке жараксыздыгынын кесепетинен өзүнүн кызматтык милдеттерин аткарууга мүмкүнчүлүгү жок болгон учурда; 9) айыл кеңешинин депутаттарынын жалпы санынын үчтөн эки добушу менен ишенбестик билдирилген учурда; 10) тараптардын (тиешелүү мыйзамдын алынышы, мыйзамдарда каралган дагы башка жагдайлар) эрк-ниетине көз карандысыз болгон жагдайлар боюнча. 8. Айыл өкмөтүнүн башчысына айыл кеңеши тарабынан ишенбестик көрсөтүлгөн учурда аким 3 күндүн ичинде аны кызмат ордунан мөөнөтүнөн мурда бошотуу же болбосо баш тартуу жөнүндө жүйөлөштүрүлгөн чечимин расмий жиберүү менен айыл кеңешинин чечимине макулдук бербөө жөнүндө чечим кабыл алууга укуктуу. 9. Айыл өкмөтүнүн башчысына айыл кеңешинин депутаттары тарабынан кайра ишенбестик билдирилген учурда аким аны ээлеген кызматынан бошотот. 10. Айыл өкмөтүнүн башчысы кызмат ордунан мөөнөтүнөн мурда бошотулган учурда, айыл өкмөтүнүн башчысынын милдеттери айыл өкмөтүнүн башчысы шайланганга чейин айыл өкмөтүнүн башчысынын орун басарына жүктөлөт. Айыл өкмөтүнүн башчысынын орун басарынын кызмат орду жок болгон учурда, айыл өкмөтүнүн башчысынын милдеттери айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысына жүктөлөт.

Акыл     [12 Апреля 2019]

Саламатсыздар. Ар бир айыл окмотто штатта эгер автомашина болсо айдоочу каралган. Бирок ушул айдоочуну штатка кайсы токтом же буйрук менен кабыл алынат? Билишимче 90 -жылдардыгы мыйзам же токтом болуш керек, таба албай жатам, мумкун болсо жооп берип коюунуздарчы.

Ответ:

Урматтуу Акыл! Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому менен өлкөдөгү айыл өкмөттөрдүн штаттык бирдиктери ( жашаган калктын санына жараша) бекиген, анда Сиз көрсөткөн айдоочунун да штаттагы орду болот. Айдоочу техникалык персоналга киргендиктен аны кызматка алуу же бошотуу айыл өкмөттүн башчысынын буйругу менен жүргүзүлөт. Ал үчүн атайын токтом болбойт.

Мирлан     [8 Апреля 2019]

Протоколом заседания земельной комиссии по распределению приусадебного участка по Ак-Суйскому а/о от 31.07.2015 г. и распоряжения №155 от 11.08.2015 г. Ак-Суйским а/о Московского района Чуйской области был предоставлен земельный участок по ИЖС. \n11 августа 2018 года мы обратились в Московское районное управление по землеустройству и регистрации прав на недвижимое имущество с заявлением об оформлении землеустроительного дела и предоставлении государственного акта о частной собственности. Однако, указанное управление отказало в оформлении землеустроительного дела и предоставлении государственного акта о частной собственности, в связи с отсутствием генерального плана застройки ИЖС. \nВ п.3 ст. 22 Закона КР "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ними" отказ в регистрации прав на недвижимое имущество на основании отсутствия генерального плана застройки ИЖС не прописан. \nЗаконен ли отказ вышеуказанного управления в оформлении землеустроительного дела?

Ответ:

Отказ районного управления по землеустройству и регистрации прав недвижимого имущества является законным. Органы местного самоуправления земельные участки должны были предоставлять только после изготовления плана детальной планировки или генерального плана населенного пункта, в данном случае ими это работа не проделана.

Кылыч     [7 Апреля 2019]

Саламатсыздарбы.\n Жеке менчик жерге Арис тарабынан курулуш курулуп айыл өкмөтүн балансына отуруп калган. 15 жылдан кийин тактап айтканда 2021 жылы, жер ээси тарабынан курулуштун 70%зы каржылангандыктан, айыл өкмөтүн балансынан чыгарылып жеке менчике өткөрүлүп берилет деген келишим түзүлгөн. Бирок жер титирөөнүн себебинен курулуш авариялык шарта турат, МЧС тарабынан текшерүү жүргүзүлүп курулуш бузулуп ордуна жаңы курулуш курулсун деп чечим чыгарып беришкен. Азыркы күндө курулушту бузганга жана кантип жеке менчике өткөрүп берүүнү айыл өкмөт билбей жатат. Эмне кылуу керек жардам берип койсоңуздар , алдын ала рахмат.

Ответ:

Урматтуу Кылыч! Элибизде “ Ээрге мингенде эле кыйшык миниптир” дегендей башынан эле көптөгөн каталыктар кеткен экен. Жеке менчикте турган жер участкасына айыл өкмөттүн курулуш куруу укугу ал участокту сатып алса гана пайда болмок, ортодо жерди колдонуу тууралуу юридикалык келишим түзүлмөк. Жеке менчиктин ээси айыл өкмөткө жер участкасын белекке берген учурда дагы, аны муниципалдык мүлк катары каттоодон өткөрүү зарыл эле. Азыркы учурда курулуш жараксыз абалга келгендигине байланыштуу, Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги тарабынан чыккан тыянакка ылайык айыл өкмөт бул маселени айыл кеңештин сессиясына кароого коет, муниципалдык мүлккө чара көрүү аракеттерин иштеп чыгат. Айыл кеңештин чыгарган токтомунун негизинде менчикте катталган курулушту бузуу иштерин жүргүзүп баштайт. Бузуу иштери бүткөндөн кийин жер участкасын баштапкы калыбына келтирип , кайра жеке меникке кайтарып берет.

Уланбек     [4 Апреля 2019]

Саламатсыздарбы.Кыргызтест мам.жана муниц.кызматкерлерге кыргыз тилин канчалык денгээлде билгенин тест аркылуу баа берип жатат. бирок тест.компьютер ж.б дегендерди билбегендер мурунку сюздун жана жашап калган кызматкерлер начар баа алууда бирок омур бою кыпкыргызча суйлоп жазып келишкен.Ошолорго кыйын болууда.Жонокойлотууу шарты жок беле же башкача тапшырсачы.\nСуроом; маданият кызматкерлери неге тест тапшырышпайт.

Ответ:

Урматтуу Уланбек! Жогоруда сурооңузда белгиленген талаптар муниципалдык кызматкерле тиешелүү, андыктан мыйзамдагы нормаларды аткарууга баарыбыз милдеттүүбүз. Ал эми айылда иштеген маданият тармагынын кызматкерлерине бул талаптар колдонулбайт, себеби алардын иши муниципалдык кызматка кирбейт.

Мирлан     [2 Апреля 2019]

Соседний землепользователь закрыл мне доступ к арычной воде. Законно ли это? Копию письма председателю Ак-Суйского айыльного Кенеша З.Алымкулову направил на эл.адрес: melis-msu@mail.ru.

Ответ:

Уважаемый Мирлан, соседний землепользователь не имеет право закрывать Вам доступ к арычной сети, так как арычные и другие оросительные сети являются землями общего пользования. Действия вашего соседа не законны и на арычные и другие оросительные сети устанавливается сервитут. Ваше письмо направленное в А/Кенеш и поставленные вопросы правильные. Они должны дать ответ Вам в течении 14 дней. Земельный Кодекс. сервитут - право лица на ограниченное целевое пользование земельным участком, находящимся в собственности или в пользовании у другого лица; Статья 53. Установление сервитута  1. Сервитут может устанавливаться по соглашению сторон (добровольный сервитут) или, в случае необходимости, на основании решения уполномоченного органа (принудительный сервитут). 2. Обременение земельного участка сервитутом не лишает собственника земельного участка или землепользователя пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему правом на земельный участок.  Статья 54. Добровольный сервитут В договор об установлении сервитута (добровольный сервитут) включаются: 1) описание участка, обремененного сервитутом, и участка, в интересах которого установлен сервитут; 2) условия и сроки установления сервитута; 3) план или карта участка с указанием места нахождения сервитута.  Статья 55. Принудительный сервитут  1. Принудительный сервитут может возникать на основании решения уполномоченного органа. 2. Решение уполномоченного органа, предусматривающее установление или отказ в установлении сервитута, может быть обжаловано заинтересованным в установлении сервитута лицом или собственником земельного участка, или землепользователем в суд.  Статья 56. Цели установления принудительного сервитута  1. В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и иным законодательством, уполномоченный орган вправе по требованию заинтересованного лица установить принудительный сервитут. 2. Принудительный сервитут может устанавливаться для обеспечения: 1) доступа к земельному участку, если другой доступ невозможен, крайне затруднен или требует несоразмерных расходов; 2) прокладки и эксплуатации линий электропередачи, связи, обеспечения водоснабжения, теплоснабжения, мелиорации и других нужд, которые не могут быть обеспечены без установления принудительного сервитута. Статья 78. Земли общего пользования населенных пунктов 1. Земли общего пользования населенных пунктов состоят из земель, используемых в качестве путей сообщения либо для удовлетворения культурно- бытовых потребностей населения (дороги, улицы, площади, тротуары, придорожные земельные полосы, зеленые насаждения, газоны, арычные, другие оросительные сети, расположенные и проходящие вдоль автомобильных дорог, проезды, лесопарки, бульвары, скверы, водоемы и др.). 2. Земли общего пользования населенных пунктов не предоставляются в собственность. В исключительных случаях они могут быть предоставлены уполномоченным органом в срочное (временное) пользование физическим и юридическим лицам на условиях аренды сроком до пяти лет за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 настоящей статьи.

Елена     [2 Апреля 2019]

Добрый день. В течении 20 лет не ремонтировались участки улиц Мичурина и Строительной от ул. Белинского до ул.Крупской в с.Ново-Покровка длиной 500 м за недостатком средств. Однако участки улиц с.Ново-Покровка, на которых имеют удовольствие жить депутаты вышеозначенного айыл окмоту, ремонтируются регулярно. В частности, на днях отремонтирован участок улицы Строительной от ул.Ленина до ул. Крупской длиной 1 км, точно до дома депутата Новопокровского айыл окмоту Павла Гаука, далее выделенные на ремонт средства закончились. Куда обратиться с перетензией???

Ответ:

Уважаемая Елена, С данным вопросом вы можете обратиться к тем же депутатам, которых вы избирали, а так же в айыл окмоту где должен быть план по ремонту улиц вашего села. Вы можете собрать сход жителей вашей улицы и пригласить на него главу айыл окмоту и предъявить ему требования. На сходе вы должны составить протокол собрания жителей и прописать ваши требования. Также пригласите своих депутатов, которых вы избирали на своем участке и пусть они отчитаются о своей проделанной работе перед избирателями. Депутаты подотчетны своим избирателям. Давайте им побольше наказов чтобы они работали на вас.

Динара     [29 Марта 2019]

Биз райондук билим берүү бөлүмүнүн алдындагы окуу-методикалык кабинетинин методисттерибиз. Биздин суроо:1. Методисттерге компьютерде иштегендиги үчүн кошумча төлөм төлөнөбү? 2. Мугалимдерге квартал сайын төлөнүүчү стимфонд методисттерге да төлөнөбү?

Ответ:

Урматтуу Динара айым! Сурооңорго рахмат. Сиздин сурооңорго жооп төмөнкүдөй: Методисттерге компьютерде иштегендиги үчүн кошумча төлөм төлөнөбөйт, стимфонд боюнча бир гана Жалпы окуу жана Башталгыч Профессионалдык окуу адистерине төлөнөт.

jeek_fin@mail.ru     [26 Марта 2019]

Жээкский айыл окмоту просит дать Вас разъяснение по поводу:\nБыл спроектирован сметный расчет на бурение новой скважины для питьевой воды на сумму 2 400 000 сомов, так как, айыл окмоту не может позволить построить новый водосборный пункт из за не достатка бюджета , мы привлекаем спонсоров. На данном этапе у нас есть спонсор , который готов финансировать на сумму 2 000 000 , при этом вклад айыл окмоту составит 400 000 сомов, но спонсор ставит условие что желает работать со своим подрядчиком. Просим Вас разъяснить каким путем произвести вклад 400 000 сомов, так как, на данном условии спонсора мы не сможем произвести конкурс на официальном сайте Государственных закупок.

Ответ:

Здравствуйте! По Вашему вопросу мы долго ждали ответа от экспертов по Гос Закупкам, получили такой ответ. Согласно закону КР от 3 апреля 2015 года №72 в статье 6 пункт 1 "Конфликт интересов" на условиях спонсора вы не сможем произвести конкурс на сайте Государственных закупок, так как это условия противоречит принципу "публичности, открытости, законности и беспристрастности в отношении поставщиков (подрядчиков)".

Шумкарбек     [20 Марта 2019]

Жайыттарда бак тигүү үчүн скважин казса болобу. Жашыл китеп алуу мүмкүнчүлүгү канчалык азыркы учурда бар.

Ответ:

Урматуу Шумкарбек. Жайыттарда бак тигүүго мыйзам жол бербейт. Жашыл китеп алуу мүмкүнчүлүгү жок, пайдалануу жайыт белеттеринин негизинде жүзөгө ашырылат. Жайыт - мал жайып оттотулуучу жана жерди эсепке алуу маалыматтарында чагылдырылган дагы башка максаттарга пайдаланылуучу чөп баскан айыл чарба жерлеринин түрү. Кыргыз Республикасынын “Жайыттар жөнүндө» мыйзамынын 3-1-беренесинде жайыттарды пайдалануу жонундо так жазылган: 1. Жайыттарды пайдалануу жайыттарды башкаруу планына ылайык жүзөгө ашырылат. 2. Жайыттарды мал жаюу үчүн пайдалануу жайыт белеттеринин негизинде жүзөгө ашырылат. 3. Жайыттарды башка максаттарда пайдалануу жайыттарды башка максаттарда пайдалануу тууралуу келишимдердин негизинде жүзөгө ашырылат. Жайыттар Кыргыз Республикасынын менчигинде гана турат. Жайыттарды башка максаттарга пайдалануу - жайыт ресурстарын мал жаюудан башка максаттар үчүн пайдалануу, аларга аң уулоо, бал чарбачылык, дары чөптөрдү чогултуу, мөмө-жемиш терүү, чөп жана отун дайындоо, жалпы таралган пайдалуу кендерди казып алуу, туризм жана жарандардын эс алуусу кирет, бирок ушуну менен эле чектелбейт.