Форум
Всего тем: 4
Всего сообщений: 2

Интеррнет приемная

Задать вопрос

Ваше имя

Введите символы с картинки

Ваш вопрос

Нурик     [15 Февраля 2018]

Саламатсыздарбы бизде томондогудой суроо болуп жатат: айыл окмотту депутаттар ишенбоочулук корсотуп кайра артка кайтарып алышса премьер министр же башка жогорку жактагы кызматкерлер жаны айыл окмот шайлоосу жок эле дайындап койууга укуктары барбы? Кызматтан алынган айыл окмот сот аркылуу кайра ордуна келе алабы?

Ответ:

Урматуу Нурик, Кыргыз Республикасынын ” Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө” мыйзамында 49-беренесинде айыл өкмөтүнүн башчысын шайлоонун, кызмат ордуна киришүүсүнүн жана кызмат ордунан бошотуунун тартиби так жазылган. 8 пунктта. Айыл өкмөтүнүн башчысына айыл кеңеши тарабынан ишенбестик көрсөтүлгөн учурда аким 3 күндүн ичинде аны кызмат ордунан мөөнөтүнөн мурда бошотуу же болбосо баш тартуу жөнүндө жүйөлөштүрүлгөн чечимин расмий жиберүү менен айыл кеңешинин чечимине макулдук бербөө жөнүндө чечим кабыл алууга укуктуу. 9 пунктта. Айыл өкмөтүнүн башчысына айыл кеңешинин депутаттары тарабынан кайра ишенбестик билдирилген учурда аким аны ээлеген кызматынан бошотот. 10 пунктта. Айыл өкмөтүнүн башчысы кызмат ордунан мөөнөтүнөн мурда бошотулган учурда, айыл өкмөтүнүн башчысынын милдеттери айыл өкмөтүнүн башчысы шайланганга чейин айыл өкмөтүнүн башчысынын орун басарына жүктөлөт. Айыл өкмөтүнүн башчысынын орун басарынын кызмат орду жок болгон учурда, айыл өкмөтүнүн башчысынын милдеттери айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысына жүктөлөт. Премьер министр же башка жогорку жактагы кызматкерлер жаны айыл окмот шайлоосу жок дайындап койууга укуктары жок. Айыл өкмөтүнүн милдеттерин орун басары же жооптуу катчысына жүктөлөт. Кызматтан алынган айыл окмот сот аркылуу кайра ордуна келе албайт, себеби ал саясий муниципалдык кызматкер болуп эсептелген учун.

Анара     [13 Февраля 2018]

декреттик оргууго кеткен адамдын ордуна убактылуу кабыл алынган кызматкер биринчи жолу иштеп жатса эмгек китепчеси ачылабы?

Ответ:

Урматтуу Анара! Албетте,сөзсүз түрдө эмгек китепчеси ачылышы керек. Ал жөнүндө Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексинин 65- беренесинде эмгек китепчеси тууралуу төмөндөгүдөй айтылган: “ Белгиленген үлгүдөгү эмгек китепчеси кызматкердин эмгектик ишмердиги жана иш стажысы жөнүндөгү негизги документ болуп саналат. Эмгек китепчелеринин формасы, жазып толтуруу жана сактоо тартиби, ошондой эле эмгек китепчелеринин бланкаларын даярдоо жана иш берүүчүлөрдү аны менен камсыз кылуу тартиби Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан белгиленет.Эгерде ушул уюмдагы иш кызматкер үчүн негизги иши болуп саналса, иш берүүчү уюмда 5 күндөн ашык иштеген бардык кызматкерлерге, эмгек китепчелерин жазып толтурууга милдеттүү. Эмгек китепчесине ишке кабыл алуу, башка туруктуу ишке которуу жана кызматкерди иштен бошотуу, ошондой эле эмгек келишимин токтотуунун негиздери жөнүндө маалыматтар киргизилет. Эмгек китепчесине эмгек келишимин токтотуунун себептери жөнүндө жазуулар ушул Кодекстин же башка мыйзамдын баяндоолоруна ылайык жана тиешелүү статьяга, пунктка шилтеме жасоо менен жүргүзүлөт. Эмгек келишимин токтоткондо эмгек китепчеси кызматкер иштен бошогон күнү (иштин акыркы күнү) берилет. Эгерде эмгек китепчеси иш берүүчүгө тиешесиз себептер боюнча (кызматкер жок болсо, болбосо ал эмгек китепчесин алуудан баш тартса) иштин акыркы күнү берилбесе, иш берүүчү кызматкерге эмгек китепчесине келишинин зарылдыгы, болбосо аны почта аркылуу жиберүүгө макулдугун берүү жөнүндө почта кабарламасын жиберет. Иш берүүчү кабарлама жиберилген күндөн тартып эмгек китепчесин кечиктирип берүү жоопкерчилигинен бошотулат. Кызматкерди бошотууда кызмат берүүчүнүн күнөөсү боюнча эмгек китепчеси өз убагында берилбегендиги үчүн кызмат берүүчү эмгек китепчесин бербей кармаган ар бир күн үчүн кызматкерге ар күндүк орточо эмгек акысын төлөп берет”.

ЗАРИНА     [13 Февраля 2018]

Здравствуйте. Если депутат пропускает неоднократно сессию можно ли его исключить из депутатов? И один депутат выехал за пределы республики на заработки как быть с ним??? На какой закон можно сделать ссылку.?

Ответ:

Уважаемая Зарина здравствуйте. Если депутат пропускает неоднократно сессии местного кенеша или он выехал за пределы республики на заработки, его исключить из депутатов местного кенеша нельзя. Раньше можно было, если он четыре раза подряд пропускал сессии местного кенеша, но решением Конституционной палаты Верховного суда КР от 10 июня 2015 года №8-р признано, что часть 3 статьи 3 Закона КР "О статусе депутатов местных кенешей" в части предоставляющей местному кенешу право возбуждения вопроса об отзыве депутата, считать противоречащей частям 1, 2 статьи 2, пункту 2 части 1 статьи 52 и части 1 статьи 112 Конституции КР. Если Вы пройдетесь по ссылке указанных в Законе КР "О статусе депутатов местных кенешей", то Вы найдете решение Конституционной палаты Верховного суда КР от 10 июня 2015 года №8-р и можете прочитать его. Теперь Статья 3. «Досрочное прекращение полномочий депутата местного кенеша» изложена следующим образом: Полномочия депутата местного кенеша прекращаются досрочно в случаях: утраты депутатом гражданства КР; избрания или назначения депутата на должность, занятие которой по закону не совместимо с исполнением депутатских полномочий; избрания его депутатом другого кенеша, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Законом и законом, регулирующим сферу организации местного самоуправления; признания судом депутата недееспособным или безвестно отсутствующим, а также умершим; вступления в силу обвинительного приговора суда о лишении свободы лица, являющегося депутатом; (абзац седьмой утратил силу в соответствии с Законом КР от 17 февраля 2015 года N 34) выезда на постоянное место жительства за пределы Кыргызской Республики; роспуска местного кенеша. Полномочия депутата местного кенеша прекращаются досрочно также по решению соответствующего кенеша в связи: с прекращением членства депутата в местном сообществе соответствующей административно-территориальной единицы; с подачей письменного заявления о сложении им депутатских полномочий или выхода из фракции. См. также: Решение Конституционной палаты Верховного суда КР от 10 июня 2015 года №8-р См. также: Решение Конституционной палаты Верховного суда КР от 4 июня 2014 года №32-р

Анара     [12 Февраля 2018]

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2007-жылдын 19-майындагы №183 токтому толугу менен бере аласыздарбы?

Ответ:

Ушул сайттын Законодательство деген болүмүнө, Постановления Правительства деген жагына "Типовые должностные инструкции" деп илип коебуз.

Универсал     [12 Февраля 2018]

Саламатсыздарды. Менин суроом томондогудой Кыргызгипроземдин кызматкерлери 2016-жылы жерлердин бардыгын инвентаризация кылып кеткен. Жаны карта айыл окмотуно келе элек, бирок 1994-ж эски картада жайыттын ичинде бузулган сарай орду таш короо дегендер турат. Бирок айыл окмоту Кыргызгипроземден заключение алып кел деп жатат.Эмне себептен токтом чыгарбай жатат. Ошол жерлерге мал чарбасы остуром дегендер там салып алгандар бар, сала элеги бар, салам деп жатканы бар. Ушу маселени карап тезирек жооп берсениздер кайсы мыйзамда корсотулгон кандай берилет.ст.канча Рахмат.

Ответ:

Урматтуу Универсал! Менчик үчкө бөлүнөт: жеке, мамлекеттик жана муниципалдык. Сиз сураган жерлер кимдики, башкача айтканда кайсы менчик жөнүндө сөз болуп жатат? Эгер бул үлүшкө тийген жерлер болсо, анда ал жерлердин ээси ким экенин аныктоо керек. Аны Госрегистр билет, эгер ошол жер каттодон өтсө. Өтпөсө анда архивден мурунку колхоз жана совхоздордун реорганизация жөнүндөгү токтомдорун табышыңар керек. Анткени сиз Токтом чыгарып бер деп суранып жаткан жерлер бирөөнүкү болсо, а Айыл өкмөт чечим чыгарса, бирөөнүн жерине кандайча чечим чыгардың деп, алар соттолуп кетет. Анан жанагы айтылган баштапкы жер кимге бөлүнгөн деген документти табып чыксаңар, ошондо кана бул жерге ким ээлик кыларын аныктайсыңар. Жердин ээси таптакыр чыкпаса, айыл өкмөт бул жерди сотко кайрылып "ээси жок" деп таптырып, муниципалдык менчике өткөрүп алса болот. Андан соң кана аукцион аркылуу айыл өкмөтү сата алат, же конкурс аркылуу ижарага бере алат.

Акмал     [10 Февраля 2018]

Саламтыздарбы! Мен муниципальдык кызматкер болуп 2 жылдан бери иштеп жатам. Муниципалдык кызматкерлер класстык чинди кантип кайсыл учурда алса болот?

Ответ:

Урматтуу Акмал! Кыргыз Республикасынын “ мамлекеттик жарандык кызматчыларына жана муниципалдык кызматчыларына класстык чендерди ыйгаруунун, төмөндөтүүнүн жана ажыратуунун тартиби жөнүндө”жобонун 14- беренесинде сиздин сурооңузга жооп так көргөзүлгөн: «Биринчи класстык чендер кызматчыга ал административдик кызмат ордуна дайындалгандан кийин, анын ичинде ишин баалоонун натыйжасы боюнча сыноо мөөнөтүн кошуп алганда бир жылдан эрте эмес ыйгарылат.» Ушул эле жобонун башка беренелерин окусаңыз, андан толук маалымат ала аласыз. Мисалы: 15- берене. «Кезектеги класстык чен кызматчыга мурдагы класстык ченинде кызмат өтөө үчүн белгиленген мөөнөт бүткөндө жана ал ишин баалоонун жыйынтыгы боюнча ошол класстык чен, ага теңдеш же андан жогорку класстык чен каралган административдик кызмат ордун ээлеген шартта ыйгарылат.» 21- берене. Кызматчыны мурда ээлеген административдик кызмат ордунан кыйла жогорку категориядагы тобуна кирген административдик кызмат ордуна дайындоодо ага тийиштүү класстык ченде кызмат өтөө үчүн ушул Жобонун 16 жана 17-пункттарында белгиленген мөөнөт бүткөнгө чейин, бирок ишин баалоонун жыйынтыгы боюнча ушул административдик кызмат ордуна ылайык келген класстык ченден жогору болбогон класстык чен административдик кызмат ордун ээлеп турган мезгилден бир жылдан эрте эмес ыйгарылышы мүмкүн. 27- берене. Муниципалдык кызматтын кенже инспектору, муниципалдык кызматтын 1, 2, 3-класстагы инспектору класстык чендерин ыйгарууну ишин баалоонун жыйынтыгы боюнча тиешелүү жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын жетекчиси жүргүзөт. 28- берене. Муниципалдык кызматтын 1, 2, 3-классташ кеңешчиси класстык чендерин ыйгарууну ишин баалоонун жыйынтыгы боюнча тиешелүү жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын жетекчисинин сунушу боюнча мамлекеттик жарандык кызматтын жана муниципалдык кызматтын иштери боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органынын (мындан ары - ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган) жетекчиси жүргүзөт. Аталган жобо MSU KG сайттын «Законодательство» бөлүмүнөн таап окуп чыгыңыз.

Анара     [8 Февраля 2018]

КРОнун 23.02.2004-ж. № 91 токтому кучундобу?

Ответ:

Урматтуу Анара! Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн бул токтому күчүн жогото элек, бирок 2007-жылдын 19-майындагы №183 КР Өкмөтүнүн токтому менен өзгөртүүлөр киргизилген.

Анара     [8 Февраля 2018]

муниципалдык кызматкерлердин функционалдык милдеттери озгордубу? кирешелер боюнча жетектоочу адистики керек эле

Ответ:

Урматтуу Анара! Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2007-жылдын 19-майындагы №183 токтому менен Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын кызматкерлеринин типтүү кызматтык нускамалары бекитилген. Ушул типтүү кызматтык нускамага жергиликтүү бийлик (айыл өкмөтү менен айыл кеңеши) мыйзамда каралган башка жергиликтүү маселелерди жана ыйгарым укуктарды аткаруу боюнча жүктөлгөн милдеттерди аткаруу боюнча айыл өкмөттүн кызматкерлерине кошумча милдеттерди кызматтык нускамаларына киргизсе болот. Мисалы: сиз кирешелер боюнча адис болсоңуз, бардык салыкка байланышкан маселелерге жооптуусуз.Эгер сиз иштеген айыл өкмөтү райондук салык башкармалыгы менен ыйгарым укуктарды аткаруу боюнча келишим түзгөн болсо, анда ошол келишимдеги милдеттер сиздин кызматтык нускамаңызга кириши керек....

Ильяз     [8 Февраля 2018]

Саламатсыздарбы! Мен сиздерге кайрылганымдын себеби айыл өкмөтүбүздүн муниципалдык менчикте ЮМЗ маркасындагы Эксковатору бар, бирок ал эксковаторду айылдык кенештин депутаттары сатыкка коюу тууралуу чечим кабыл алышкан ((Токтом).Бугунку кундө ал эксвковаторду сатуу учун балоо жургузуп (оценшик) баалап берип баштапкы баа 147300 деп балап берди..Биз сатуу учун комиссия курамын түзүп депутаттардан да кошуп айыл өкмөтүнүн буйругу чыккан. Эми биз сатуу учун аукциондун шартары менен кантип иш алып барсак болот.Себеби муниципалдык менчиктеги сатуу учун кандай шарттары бар?

Ответ:

Урматтуу Ильяз! Кыргыз Республикасынын “ Мүлккө муниципалдык менчикти жөнүндө” мыйзамынын 12-1- беренесинде муниципалдык мүлктү приватташтыруунун усулдары жазылган. Андан тышкары ушул берененин 2-пункттуна ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2003-жылы 26-марттагы №168 токтому менен бекитилген жободо андагы 11,12, 13, 15 жана 19 пункттарында көргөзүлгөн. Ушул пункттардын орусча варианттын илип жатабыз,кыргызчасын Адилет министрлигинин сайтынан таба албай койдук. II. Подготовка и организация конкурса по продаже объектов приватизации 11. Для продажи объекта приватизации по конкурсу Продавец формирует конкурсную комиссию по подготовке и проведению конкурса (далее - конкурсная комиссия). 12. В состав конкурсной комиссии входят представители Продавца, заинтересованных министерств и ведомств. В ее состав могут быть включены представители других государственных органов, предприятия (акционерного общества), эксперты. Комиссия может вносить предложение Продавцу о привлечении к работе аудиторских, консультационных, оценочных, экспертных и других организаций. Председателем конкурсной комиссии назначается представитель Продавца. Число членов конкурсной комиссии должно быть не менее 5 человек. 13. Решения конкурсной комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. При голосовании каждый член комиссии имеет один голос. Комиссия правомочна решать вопросы, отнесенные к ее компетенции, если на заседании присутствуют не менее половины ее членов, имеющих право голоса. При равенстве голосов комиссия принимает решение, за которое голосовал председатель. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписываются членами комиссии, принимавшими участие в заседании. 15. Информационное сообщение о проведении конкурса по продаже объектов приватизации должно быть опубликовано в средствах массовой информации не менее чем за 30 дней, а для объектов стратегического значения - не менее чем за 90 дней до даты его проведения. Сообщение должно содержать следующие сведения: - наименование объекта приватизации; - начальная цена продажи объекта; - вид конкурса - коммерческий или инвестиционный; - условия конкурса; - перечень требований, предъявляемых к покупателю государственного имущества в зависимости от вида конкурса (коммерческий или инвестиционный); - перечень обязательств по отношению к объекту приватизации, которые принимает на себя покупатель государственного имущества; - перечень документов, подаваемых претендентами для участия в конкурсе, и требования к их оформлению; - размер и срок внесения гарантийного взноса, необходимые реквизиты счетов Продавца; - место и сроки приема заявок; - место, дата и время проведения конкурса; - другая необходимая информация, подлежащая обязательному опубликованию в соответствии с законодательством Кыргызской Республики или устанавливаемая Продавцом. 19. Юридические лица дополнительно представляют: - заверенные в установленном порядке копии учредительных документов; - справку налоговой инспекции, подтверждающую отсутствие у претендента просроченной задолженности по налоговым платежам в бюджеты всех уровней по состоянию на последний квартал, предшествующий дате подачи заявки. Данное требование является не обязательным для иностранного претендента - нерезидента Кыргызской Республики; - нотариально заверенную копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица;

Уланбек     [8 Февраля 2018]

Саламатсыздарбы. Айыл окмотуно тиешелуу (МФЖ эмес) жерлерди М: залежди ИНВЕСТОР башка кошуна айылдык же ошол эле айыл тургуну коп жылдык момо жемиш карагат,орук остурууго коп жылдык моонотко ижарага сурап жатат. Болгон чыгымдарды ( зым корук, насос ,суу чыгаруу капельный орош. домик охр. туалет бардык шартын жерди асылдандыруу орг.мин заттарды озунон болот. Суроо; айыл окмоту ,айыл кенеш канча жылга кандай женилдетилген шарттарда, суммасы канча гектарына бере алат.Кийин аны менчиктештирип алса болот да? Ал жер союз учурунан бери суу жок кагырап жатат. Ал жерди талашкан киши деле жок. Ушул маселенин жообун даярдап берсениздер сооонун болот эле тезиреек. Алдын ала чон рахмат.

Ответ:

Урматтуу Уланбек! Сиз сурооңузда көргөзгөн жер аянты жердин кайсы категориясына кирерин тактоо керек.Кыргыз Республикасынын Жер кодексинин 10- беренесинде жердин категориялары көргөзүлгөн, сиз атаган “залежи” деген түшүнүк жок, ал жер айыл чарба багытындагы жерлерге кирет. Эгер ал жер аянтынын категориясы тууралуу айыл өкмөттө маалымат жок болсо, райондук мамкаттоого кайрылып тактоо зарыл,андан маалымат алгандан соң ,“ Айыл чарба багытындагы жерлерди башкаруу жөнүндөгү” КР мыйзамынын 13- беренесинде көрсөтүлгөндөй шартта берилет. Ал жер аянты эч кимге катталбаса, айылдык кеңештин сессиясына алып чыгып муниципалдык менчикке өткөрүп алуу тууралуу токтом кабыл алгандан кийин, мамкаттоодон өткөрүп, андан кийин аукцион же конкурс аркылуу башкарууга болот. Муниципалдык менчикте турбаган жерди , мүлкттү башкаруугу, тескөөгө ЖӨБО укугу жок.Ошондуктан тактап, иликтеп туруп” жети өлчөп, анан бир кесүү керек”.