Форум
Всего тем: 2
Всего сообщений: 1
Новое на форуме

Интернет приемная

Задать вопрос

Ваше имя

Ваш вопрос


Урмат     [17 Февраля 2018]

Саламатсыздарбы! Биздин айыл окмотундо пенсияга чыккан адамдар эмгектенишет. Орг техника менен жакшы иштей албай кыйналышат. Жакшы билимдуу жаштар жумуш таппай журушот. Пенсиядагы адамдарды кандай кылып же кайсы мыйзамдын негизинде тынчтык жолу менен жумуштан четтетууго болот. Рахмат.

Ответ:

Урмат мырза, сиз Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” мыйзамынын биздин сайтын “Законодательство” деген жерден бир сыйра карап чыксаныз болот. Ошол мыйзадын 47-беренесинде көрсөтүлгөн “Мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын демилгеси боюнча кызматты токтотуу” 5) кызматчы ээлеген кызмат ордуна ылайык келбегенде: а) баалоонун натыйжалары менен бышыкталган квалификациясынын жетишсиздигинде; 12) мамлекеттик кызматта туруу үчүн ушул Мыйзамда белгиленген чектик курака жеткенде; 2. Кызматчынын мамлекеттик жарандык кызматта жана муниципалдык кызматта туруусунун чектик курагы 65 жашты түзөт.

deka     [16 Февраля 2018]

Подскажите пожалуйста,может ли быть айыл окмоту или кенеш гарантом частному предприятию в получении кредита.Что часто происходило в прошлом.

Ответ:

Глава айыл окмоту, или депутат местного кенеша как частные лица могут выступить гарантом или залогодателем кредитополучателю. Но выступать как муниципальный служащий или от муниципального органа они не могут.

Айша     [16 Февраля 2018]

Саламатсыздар, мага айыл окмоттун иш кагаздары боюнча адисинин функционалдык милдетине эмнелер кирет? Тушундуруп койунунуздарчы.

Ответ:

Урматтуу Айша! Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2007-жылдын 19-майындагы №183 токтому менен Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын кызматкерлеринин типтүү кызматтык нускамалары бекитилген. Аталган токтомду сиз “Законодательство” деген разделден “Постановления Правительства КР” деген жерден табып, кочуруп алсаныз болот.

Нурик     [15 Февраля 2018]

Саламатсыздарбы бизде томондогудой суроо болуп жатат: айыл окмотту депутаттар ишенбоочулук корсотуп кайра артка кайтарып алышса премьер министр же башка жогорку жактагы кызматкерлер жаны айыл окмот шайлоосу жок эле дайындап койууга укуктары барбы? Кызматтан алынган айыл окмот сот аркылуу кайра ордуна келе алабы?

Ответ:

Урматуу Нурик, Кыргыз Республикасынын ” Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө” мыйзамында 49-беренесинде айыл өкмөтүнүн башчысын шайлоонун, кызмат ордуна киришүүсүнүн жана кызмат ордунан бошотуунун тартиби так жазылган. 8 пунктта. Айыл өкмөтүнүн башчысына айыл кеңеши тарабынан ишенбестик көрсөтүлгөн учурда аким 3 күндүн ичинде аны кызмат ордунан мөөнөтүнөн мурда бошотуу же болбосо баш тартуу жөнүндө жүйөлөштүрүлгөн чечимин расмий жиберүү менен айыл кеңешинин чечимине макулдук бербөө жөнүндө чечим кабыл алууга укуктуу. 9 пунктта. Айыл өкмөтүнүн башчысына айыл кеңешинин депутаттары тарабынан кайра ишенбестик билдирилген учурда аким аны ээлеген кызматынан бошотот. 10 пунктта. Айыл өкмөтүнүн башчысы кызмат ордунан мөөнөтүнөн мурда бошотулган учурда, айыл өкмөтүнүн башчысынын милдеттери айыл өкмөтүнүн башчысы шайланганга чейин айыл өкмөтүнүн башчысынын орун басарына жүктөлөт. Айыл өкмөтүнүн башчысынын орун басарынын кызмат орду жок болгон учурда, айыл өкмөтүнүн башчысынын милдеттери айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысына жүктөлөт. Премьер министр же башка жогорку жактагы кызматкерлер жаны айыл окмот шайлоосу жок дайындап койууга укуктары жок. Айыл өкмөтүнүн милдеттерин орун басары же жооптуу катчысына жүктөлөт. Кызматтан алынган айыл окмот сот аркылуу кайра ордуна келе албайт, себеби ал саясий муниципалдык кызматкер болуп эсептелген учун.

Анара     [13 Февраля 2018]

декреттик оргууго кеткен адамдын ордуна убактылуу кабыл алынган кызматкер биринчи жолу иштеп жатса эмгек китепчеси ачылабы?

Ответ:

Урматтуу Анара! Албетте,сөзсүз түрдө эмгек китепчеси ачылышы керек. Ал жөнүндө Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексинин 65- беренесинде эмгек китепчеси тууралуу төмөндөгүдөй айтылган: “ Белгиленген үлгүдөгү эмгек китепчеси кызматкердин эмгектик ишмердиги жана иш стажысы жөнүндөгү негизги документ болуп саналат. Эмгек китепчелеринин формасы, жазып толтуруу жана сактоо тартиби, ошондой эле эмгек китепчелеринин бланкаларын даярдоо жана иш берүүчүлөрдү аны менен камсыз кылуу тартиби Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан белгиленет.Эгерде ушул уюмдагы иш кызматкер үчүн негизги иши болуп саналса, иш берүүчү уюмда 5 күндөн ашык иштеген бардык кызматкерлерге, эмгек китепчелерин жазып толтурууга милдеттүү. Эмгек китепчесине ишке кабыл алуу, башка туруктуу ишке которуу жана кызматкерди иштен бошотуу, ошондой эле эмгек келишимин токтотуунун негиздери жөнүндө маалыматтар киргизилет. Эмгек китепчесине эмгек келишимин токтотуунун себептери жөнүндө жазуулар ушул Кодекстин же башка мыйзамдын баяндоолоруна ылайык жана тиешелүү статьяга, пунктка шилтеме жасоо менен жүргүзүлөт. Эмгек келишимин токтоткондо эмгек китепчеси кызматкер иштен бошогон күнү (иштин акыркы күнү) берилет. Эгерде эмгек китепчеси иш берүүчүгө тиешесиз себептер боюнча (кызматкер жок болсо, болбосо ал эмгек китепчесин алуудан баш тартса) иштин акыркы күнү берилбесе, иш берүүчү кызматкерге эмгек китепчесине келишинин зарылдыгы, болбосо аны почта аркылуу жиберүүгө макулдугун берүү жөнүндө почта кабарламасын жиберет. Иш берүүчү кабарлама жиберилген күндөн тартып эмгек китепчесин кечиктирип берүү жоопкерчилигинен бошотулат. Кызматкерди бошотууда кызмат берүүчүнүн күнөөсү боюнча эмгек китепчеси өз убагында берилбегендиги үчүн кызмат берүүчү эмгек китепчесин бербей кармаган ар бир күн үчүн кызматкерге ар күндүк орточо эмгек акысын төлөп берет”.

ЗАРИНА     [13 Февраля 2018]

Здравствуйте. Если депутат пропускает неоднократно сессию можно ли его исключить из депутатов? И один депутат выехал за пределы республики на заработки как быть с ним??? На какой закон можно сделать ссылку.?

Ответ:

Уважаемая Зарина здравствуйте. Если депутат пропускает неоднократно сессии местного кенеша или он выехал за пределы республики на заработки, его исключить из депутатов местного кенеша нельзя. Раньше можно было, если он четыре раза подряд пропускал сессии местного кенеша, но решением Конституционной палаты Верховного суда КР от 10 июня 2015 года №8-р признано, что часть 3 статьи 3 Закона КР "О статусе депутатов местных кенешей" в части предоставляющей местному кенешу право возбуждения вопроса об отзыве депутата, считать противоречащей частям 1, 2 статьи 2, пункту 2 части 1 статьи 52 и части 1 статьи 112 Конституции КР. Если Вы пройдетесь по ссылке указанных в Законе КР "О статусе депутатов местных кенешей", то Вы найдете решение Конституционной палаты Верховного суда КР от 10 июня 2015 года №8-р и можете прочитать его. Теперь Статья 3. «Досрочное прекращение полномочий депутата местного кенеша» изложена следующим образом: Полномочия депутата местного кенеша прекращаются досрочно в случаях: утраты депутатом гражданства КР; избрания или назначения депутата на должность, занятие которой по закону не совместимо с исполнением депутатских полномочий; избрания его депутатом другого кенеша, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Законом и законом, регулирующим сферу организации местного самоуправления; признания судом депутата недееспособным или безвестно отсутствующим, а также умершим; вступления в силу обвинительного приговора суда о лишении свободы лица, являющегося депутатом; (абзац седьмой утратил силу в соответствии с Законом КР от 17 февраля 2015 года N 34) выезда на постоянное место жительства за пределы Кыргызской Республики; роспуска местного кенеша. Полномочия депутата местного кенеша прекращаются досрочно также по решению соответствующего кенеша в связи: с прекращением членства депутата в местном сообществе соответствующей административно-территориальной единицы; с подачей письменного заявления о сложении им депутатских полномочий или выхода из фракции. См. также: Решение Конституционной палаты Верховного суда КР от 10 июня 2015 года №8-р См. также: Решение Конституционной палаты Верховного суда КР от 4 июня 2014 года №32-р

Анара     [12 Февраля 2018]

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2007-жылдын 19-майындагы №183 токтому толугу менен бере аласыздарбы?

Ответ:

Ушул сайттын Законодательство деген болүмүнө, Постановления Правительства деген жагына "Типовые должностные инструкции" деп илип коебуз.

Универсал     [12 Февраля 2018]

Саламатсыздарды. Менин суроом томондогудой Кыргызгипроземдин кызматкерлери 2016-жылы жерлердин бардыгын инвентаризация кылып кеткен. Жаны карта айыл окмотуно келе элек, бирок 1994-ж эски картада жайыттын ичинде бузулган сарай орду таш короо дегендер турат. Бирок айыл окмоту Кыргызгипроземден заключение алып кел деп жатат.Эмне себептен токтом чыгарбай жатат. Ошол жерлерге мал чарбасы остуром дегендер там салып алгандар бар, сала элеги бар, салам деп жатканы бар. Ушу маселени карап тезирек жооп берсениздер кайсы мыйзамда корсотулгон кандай берилет.ст.канча Рахмат.

Ответ:

Урматтуу Универсал! Менчик үчкө бөлүнөт: жеке, мамлекеттик жана муниципалдык. Сиз сураган жерлер кимдики, башкача айтканда кайсы менчик жөнүндө сөз болуп жатат? Эгер бул үлүшкө тийген жерлер болсо, анда ал жерлердин ээси ким экенин аныктоо керек. Аны Госрегистр билет, эгер ошол жер каттодон өтсө. Өтпөсө анда архивден мурунку колхоз жана совхоздордун реорганизация жөнүндөгү токтомдорун табышыңар керек. Анткени сиз Токтом чыгарып бер деп суранып жаткан жерлер бирөөнүкү болсо, а Айыл өкмөт чечим чыгарса, бирөөнүн жерине кандайча чечим чыгардың деп, алар соттолуп кетет. Анан жанагы айтылган баштапкы жер кимге бөлүнгөн деген документти табып чыксаңар, ошондо кана бул жерге ким ээлик кыларын аныктайсыңар. Жердин ээси таптакыр чыкпаса, айыл өкмөт бул жерди сотко кайрылып "ээси жок" деп таптырып, муниципалдык менчике өткөрүп алса болот. Андан соң кана аукцион аркылуу айыл өкмөтү сата алат, же конкурс аркылуу ижарага бере алат.

Акмал     [10 Февраля 2018]

Саламтыздарбы! Мен муниципальдык кызматкер болуп 2 жылдан бери иштеп жатам. Муниципалдык кызматкерлер класстык чинди кантип кайсыл учурда алса болот?

Ответ:

Урматтуу Акмал! Кыргыз Республикасынын “ мамлекеттик жарандык кызматчыларына жана муниципалдык кызматчыларына класстык чендерди ыйгаруунун, төмөндөтүүнүн жана ажыратуунун тартиби жөнүндө”жобонун 14- беренесинде сиздин сурооңузга жооп так көргөзүлгөн: «Биринчи класстык чендер кызматчыга ал административдик кызмат ордуна дайындалгандан кийин, анын ичинде ишин баалоонун натыйжасы боюнча сыноо мөөнөтүн кошуп алганда бир жылдан эрте эмес ыйгарылат.» Ушул эле жобонун башка беренелерин окусаңыз, андан толук маалымат ала аласыз. Мисалы: 15- берене. «Кезектеги класстык чен кызматчыга мурдагы класстык ченинде кызмат өтөө үчүн белгиленген мөөнөт бүткөндө жана ал ишин баалоонун жыйынтыгы боюнча ошол класстык чен, ага теңдеш же андан жогорку класстык чен каралган административдик кызмат ордун ээлеген шартта ыйгарылат.» 21- берене. Кызматчыны мурда ээлеген административдик кызмат ордунан кыйла жогорку категориядагы тобуна кирген административдик кызмат ордуна дайындоодо ага тийиштүү класстык ченде кызмат өтөө үчүн ушул Жобонун 16 жана 17-пункттарында белгиленген мөөнөт бүткөнгө чейин, бирок ишин баалоонун жыйынтыгы боюнча ушул административдик кызмат ордуна ылайык келген класстык ченден жогору болбогон класстык чен административдик кызмат ордун ээлеп турган мезгилден бир жылдан эрте эмес ыйгарылышы мүмкүн. 27- берене. Муниципалдык кызматтын кенже инспектору, муниципалдык кызматтын 1, 2, 3-класстагы инспектору класстык чендерин ыйгарууну ишин баалоонун жыйынтыгы боюнча тиешелүү жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын жетекчиси жүргүзөт. 28- берене. Муниципалдык кызматтын 1, 2, 3-классташ кеңешчиси класстык чендерин ыйгарууну ишин баалоонун жыйынтыгы боюнча тиешелүү жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын жетекчисинин сунушу боюнча мамлекеттик жарандык кызматтын жана муниципалдык кызматтын иштери боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органынын (мындан ары - ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган) жетекчиси жүргүзөт. Аталган жобо MSU KG сайттын «Законодательство» бөлүмүнөн таап окуп чыгыңыз.

Анара     [8 Февраля 2018]

КРОнун 23.02.2004-ж. № 91 токтому кучундобу?

Ответ:

Урматтуу Анара! Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн бул токтому күчүн жогото элек, бирок 2007-жылдын 19-майындагы №183 КР Өкмөтүнүн токтому менен өзгөртүүлөр киргизилген.