Форум
Всего тем: 4
Всего сообщений: 2

Интеррнет приемная

Задать вопрос

Ваше имя

Введите символы с картинки

Ваш вопрос

Толик     [14 Марта 2017]

Айыл окмот баардык иштери тендер менен качантан бери иштешет? Азыр тендерсиз берсечи, кайсыл мыйзамдын негизинде жоп берет? Же тендерсиз туз суйлошу эаркылуу откорсо болобу?

Ответ:

Урматуу Толик. Сиз берген суроого жооп Кыргыз Республикасынын "Мамлекеттик сатып алулар" мыйзамында толук жазылган. Айыл окмоту ошол мыйзамга ылайк сатып алуларды тендердин негизинде откорушу керек. Мыйзамдын 16-берене. Мамлекеттик сатып алуулардын усулдары Мамлекеттик сатып алуулар төмөнкүдөй усулдар аркылуу ишке ашырылат:1) бир этаптуу усул;2) эки этаптуу усул;3) жөнөкөйлөтүлгөн усул;4) бааны төмөндөтүү усулу;5) келишимди тикелей түзүү усулу. 21-берене. Келишимди тикелей түзүү усулу аркылуу сатып алуулар 1. Келишимди тикелей түзүү усулу аркылуу сатып алуулар - сатып алуучу уюм конкурсту өткөрбөстөн, бааларга мониторинг жүргүзгөндөн кийин, сатып алуулар жөнүндө келишимге кол коюучу мамлекеттик сатып алуулардын жол-жобосу. Берүүчү ушул Мыйзамдын 27-беренесинде каралган квалификациялык талаптарга ылайык келүүгө тийиш. 4. Сатып алуучу уюм келишимди тикелей түзүү усулу аркылуу сатып алууларды төмөнкүдөй учурларда өз алдынча жүргүзүүгө укуктуу: 1) бааларды жана техникалык адистешмелерди сактоо менен жүргүзүлгөн конкурстун негизинде түзүлгөн келишимдин наркынын 15 пайызынан ашпаган товарларды кошумча сатып алууну ишке ашырганда; 2) мурда башталган жумуштарды кеңейтүүгө же болбосо алардын көлөмүнүн чоңоюшуна байланышкан конкурстун негизинде түзүлгөн келишимдин наркынын 25 пайызынан ашпаган кошумча курулуш жумуштары же кызмат көрсөтүүлөрү ишке ашырылганда, ал эми ошол эле берүүчүнү (подрядчыны) ишке тартуу мурда аткарылган жумуштардын же кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатына карата натыйжалардын үнөмдүүлүгүн жана шайкештигин камсыз кылганда; 3) жылына бир жолу, чыгымдардын ар бир беренеси боюнча, минималдуу босоголук суммага чейинки өлчөмдө товарларды, жумуштарды жана кызмат көрсөтүүлөрдү, сатып алганда; 4) жазыктык-аткаруу тутумундагы (пенитенциардык) ишканалардан жана мекемелерден товарларды сатып алганда; 5) товарларды, жумуштарды жана кызмат көрсөтүүлөрдү алардын өндүрүүчүлөрүнөн же бул товарларга, жумуштарга жана кызмат көрсөтүүлөргө карата интеллектуалдык же айрыкча укуктарга ээ болгон конкреттүү берүүчүдөн сатып алганда жана сатып алуунун бөлөк усулун колдонуу мүмкүнчүлүгү болбогондо; 51) искусство жана маданият жагындагы чыгармачылык долбоорду же болбосо чыгармачылык иш-аракет үчүн сатып алууларды жүзөгө ашырууга; 6) форс-мажордук жагдайлардын токтоосуз калыбына келтирүүнү талап кылуучу кесепеттерин локалдаштыруу үчүн товарларды, жумуштарды жана кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алганда; 7) жүргүзүлгөн конкурстар өткөн жок деп таанылганда жана конкурстук документациянын кайра каралган талаптарын эсепке алуу менен конкурсту кайрадан өткөрүү келишим түзүүгө алып келбегенде; 8) сатып алуучу уюм алдын ала билбеген жагдайларга байланыштуу күнүмдүк керектелүүчү товарларды сатып алууну жүргүзүүгө шашылыш зарылдык келип чыкканда, көрсөтүлгөн жагдайлар пайда болгон күндөн тартып бир айдын ичинде милдеттүү түрдө конкурс өткөрүү шарты менен; 9) мөөнөтүнөн мурда шайлоолорду же референдумдарды өткөргөндө; 10) чет мамлекеттин аймагында өзүнүн иш-аракетин камсыздоо үчүн Кыргыз Республикасынын чет өлкөлүк мекемелери товарларды, жумуштарды, кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алганда; 11) Кыргыз Республикасынын Президентинин, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Төрагасынын, Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин иш-аракетин камсыз кылуу, анын ичинде аталган жактардын катышуусу менен жүргүзүлүүчү иш-чараларды камсыз кылуу үчүн товарларды, жумуштарды жана кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алганда, ошондой эле мамлекет башчыларынын, өкмөт башчыларынын, парламент спикерлеринин, тышкы саясый ведомство жетекчилеринин, эл аралык уюмдардын жетекчилеринин, ошондой эле аларга теңдештирилген жактардын деңгээлиндеги чет өлкөлүк делегациялардын визиттерин камсыз кылууга байланышкан (турмуш-тирликтик, мейманканалык, транспорттук тейлөө, компьютердик жабдууларды пайдалануу, санитардык-эпидемиологиялык жайлуулук, коопсуз тамактандыруу) сатып алууларды жүргүзгөндө.

Жайлоо Бектурсунов Тюп району     [14 Марта 2017]

Будут ли проведены территориальные реформы по айыл амакам? Будут ли учтены мнения общественности на местах? Согласно плана и программы развития обещали в 2017 году.

Ответ:

Уважаемый Жайлоо. Концепция административно-территориальной реформы в Кыргызской Республике была принята еще в 2012 году и включала 3 этапа. На втором этапе (2015-2016 годы) предусматривалось следующее:- укрупнение айылных аймаков;- укрупнение районов;- оптимизация органов управления на областном уровне. При реализации административно-территориальной реформы должны были учитываться следующие базовые принципы: - приоритет человека и гражданина, отношение к государству как инструменту для обеспечения прав человека, безопасности, нормальной жизнедеятельности, развития человека и общества;- единство, целостность и неделимость территории государства;- соблюдение демократических подходов при организации общественной жизни и государственного управления;- экономия и эффективность;- учет социальных, демографических, исторических, культурных и экологических особенностей регионов;- открытость реформы. На третьем этапе (2017 год) необходимо законодательное закрепление нового административно-территориального устройства. Но к сожалению частая смена глав Правительства КР привело к тому, что они забыли про свое Постановление и данная административно-территориальная реформа на сегодняшний день забыта. Но мы будем напоминать об этом Правительству и надеемся, что данная реформа воплотится в жизнь. С уважением Мелис Зарлыкович.

Жайлоо Бектурсунов Тюп району     [14 Марта 2017]

Rогда же наконец-то решится вопрос трансформации земель в регионах? Так как данный вопрос очень актуальный и злободневный даже взрывоопасный, народ в ожидании год из года, все обещают вот-вот заработает закон о трансформации, а на деле нет ничего. Ответьте пожалуйста - Кто должен обратить внимание, Правительство, Жогорку Кенеш, или Кто. По Иссык-Кульской области по 5 районам , думаю и по др областям ситуация похожа.

Ответ:

Уважаемый Жайлоо. Данный вопрос действительно злободневный и этот вопрос должно инициировать Правительство, а Жогорку Кенеш должен принять соответствующий закон. Насколько мне известно, данный законопроект находится в работе. Точных сроков выхода этого закона наверное не знают даже сами депутаты. Если будет какая-нибудь информация, мы обязательно разместим на нашем сайте. С уважением Мелис Зарлыкович.

Жайнак     [14 Марта 2017]

Практика отуучу убакыт стажка киреби? Мисал учун мин финде практика отсо ?

Ответ:

Жайнак мырза саламатсынарбы. Практика откон убакыт стажга кирбейт.

Жайнак     [13 Марта 2017]

Мелис байке, тораганын орун басары мыйзамда каралбаган же жалпак тил менен айтканда дагы кандай жумуштарды жасай алат. Эмнеге милдеттуу жана жоптуу. мисал келтире аласбы? Кобуроок.

Ответ:

Жайнак мырза саламатсынарбы! Сиздин суронуузга жоопту КР "Жергиликтуу оз алдынча башкаруу жонундо" мыйзамынан тапсак болот. Ушул мыйзамдын 38-беренесинде "Жергиликтүү кеңештин төрагасынын орун басарлары" кийинки милдеттемелер бекитилген: 1. Шаардык кеңештин төрагасынын 2 орун басары болот. Айылдык кеңештин төрагасынын 1 орун басары болот. Жергиликтүү кеңештин төрагасынын орун басары депутаттардын ичинен сессияда айылдык кеңештин депутаттарынын жалпы санынын көпчүлүк добушу менен шайланат. Шаардык кеңештин төрагасынын орун басарлары сессияда депутаттардын ичинен көпчүлүк жана азчылык коалициядан бирден, депутаттардын жалпы санынын көпчүлүк добушу менен ачык добуш берүү менен шайланат. 2. Жергиликтүү кеңештин төрагасынын орун басары кеңештин төрагасынын тапшырмасын аткарат, ал жок болгон же өз милдеттерин аткарууга мүмкүнчүлүгү болбогон учурда анын ордуна иштейт. 3. Жергиликтүү кеңештин төрагасынын орун басары өзүнүн ээлеген кызмат ордунан жергиликтүү кеңештин депутаттарынын үчтөн биринин демилгеси боюнча шайланган депутаттардын жалпы санынын көпчүлүк добушу менен бошотулушу мүмкүн. 4. Жергиликтүү кеңештин төрагасынын орун басары өзүнүн ишин, республикалык маанидеги шаарлардын жергиликтүү кеңешинин төрагасынын орун басарын кошпогондо, коомдук башталыштарда жүзөгө ашырат.

Талантбек     [11 Марта 2017]

Биздин АО менчик базар бар. бирок комерсантар жолго чыгып кеткен. Ошол жерди аукцион аркылуу берген мыйзамдуубу? Жаны алган адам налог толойбу ? Базардын сыртындагы жолду ижарага алгандан кийин, окмот жооп береби, айыл окмоттон башка жака акча толонобу?

Ответ:

Урматтуу Талантбек мырза! Сиздин эки сурооңузду окуп чыгып бириктирип, анан бир эле жооп берүүнү ылайык көрдүк. Сиз айткан базар муниципалдык менчиктеги обьект болгондуктан, ал объекти убактылуу ижарада болушу мүмкүн. Ал эми базар менен жолдун ортосундагы жер аянтын мыйзамга ылайык аукцион же конкурс аркылуу ижарага жергиликтуу бийлик бере алат. Алгач ал жерди муниципалдык менчик катары мамлекеттик каттоодон өткөрүп алуу керек, андан соң айылдык кеңеш тарабынан жерди колдонуу эрежесин бекитүү зарыл. Айыл кеңештин токтомунун негизинде айыл өкмөттүн жер комиссиясы аукцион же конкурс менен ижарага берүунү уюштуруп өткөрөт. Ал жерден жергиликтүү бюджетке айыл чарба багытындагы эмес жер салыгы жана ижара акысы түшөт. Эгерде ал жерге кандайдыр бир курулуштар курулса, андан мүлк салыгы да түшөт. Мындан тышкары ишкерлерден ыктыярдуу жана милдеттүү патентке төлөнгөн акча каражаты да тушүүсү мүмкүн. Жер аянтын ижарага алган жарандар жерди максаттуу колдонуусу керек.

Назира Акталаа     [10 Марта 2017]

Саламатсызбы? Биз жайыт маселеси боюнча Ак-Талаа токой чарбасы менен келишпестиктер болуп келе жатат . Себеби биз мал жайгандыгыбыз учун озубуздун айыл аймакка тиешелуу ички жайлоого токой чарбасына аренда акы толоп келебиз.

Ответ:

Назира айым саламатсынарбы. Биринчиден малынарды кимдин жерине жайып жатканынарды тактагыла. Же токой чарбанын жеринеби, же АО жайыт жерлериби. Эгер токой чарбанын жеринде болсонор, токой чарбага ижара толойсунор. АО жеринде болсонор АО жайыт комитетинен жайыт билетин алып малынарды жаясынар.

Назира Акталаа     [10 Марта 2017]

Акталаа токой чарбасы жергиликтуу бюджетке Кокжар айыл аймагынын жеринен аренда алгандыгы учун кандайдыр бир денгээлде салык толошу керекпи? Же биз озубуздун жайыт учун аренда акы толоп журо беребизби?

Ответ:

Назира айым саламатсынарбы. Сиздин суроонузда тушунбостук бар окшойт. 1) Токой чарбасы АО жерин ижарага албайт, тескеринче тургундар токой чарбанын жерин ижарага алышы мумкун. Токой чарбанын жерлери - токойлор салыктан бошотулган. 2) Биз деген КИМ? Жеке адамдарбы же АОбу? Жайытты колдону учун АО эч кимге ижара толобойт, тескеринче жайыт колдонучулардан толомдорду чогултан дагы, жайыттардын абалын жакшыртат.

Азамат     [10 Марта 2017]

Рита эже, АВПнын балансынан каналды кайра айыл окмотуно откорсок болобу? Жайыт комитетине скотовоз машина сатып алуу реалдуу болобу?

Ответ:

Азамат мырза саламатсынарбы. Менин атымды суроого жазбай эле койгула, анткени жоопторду кобунчо Самыйбек байке менен Мелис байке даярдайт. Биринчи суроого жоп: АВПнин балансынан АОко откоргондун кажети эмнеде. Эгер каражат жетпей жатса АО бюджеттен каржылаганга толук мумкунчулугу бар. Экинчи суроого жоп: Жайыт комитетинин ошондой каражаты барбы, негизи жайыт комитетинин эн негизги максаты, жайыттардын абалын козомолдо жана жакшыртуу. Кобунчо АО жолдорду ондошот, копоро салышат жайытка кеткен. Эми каражаттарын жайыттын абалын жакшыртууга жиберсе сонун болот. Айабай машине керек болсо сатып алса болот, бирок мыйзам чегинде, тендер аркылу, АО балансына койдуруп. Кийин колдонгондо чыр чатак чыкпаш керек. АО ал машинени ондогонго каражат карап турушу керек.

Манас     [9 Марта 2017]

Саламатсызбы? Мен Чаткал районунда жашайм, биз майда жандык учун канча сом налог толошубуз керек? Кара мал учун канча сом ? Рахмат.

Ответ:

Манас мырза саламатсынарбы. Салык кодексинде малга болгон салык жок. Жайыт жерлерине кана жер салыгы каралган. Айылынарда Жайыт комитети бар болсо, ошолор жайытты колдону боюнча толомду коюшат, мал башына. Басын Жайыт комитети белгилей, Айылдык кенеш аны бекитип берет. Ошол толомдордун бир болугу салыка кетет, экинчиси жайыттын абалын ондого жана жол салууга кетиши мумкун.