Форум
Всего тем: 2
Всего сообщений: 1
Новое на форуме

Интеррнет приемная

Задать вопрос

Ваше имя

Введите символы с картинки

Ваш вопрос

Акмоор     [23 Июля 2017]

Саламатсыздарбы! Менин кайрылуум ушул айылдын жашоочуларынын атынан: Өзгөн районунун Жылалды айыл өкмотүнө караштуу Прогресс айылы аталып элге чек болуп берилгенине, жанылбасам он жылдан ашуун болуп калган.чектерден бизнес жасашты, жен ичинен сатышты, деген ызы чуулар басылып элдер акырындап баш паанек тургузушуп алдыбыз үйлөргө киргенибизге 5-6 жыл болуп калды.Бирок өлкөбүздүн көпчүлүк жаңы айылдарындай эле жолубуз жок, таза суубуз жок, эн негизгиси уйлөрүбүздө жарыгыбыз жок! Айтылып биз барыбыз угуп эле жүргөн сөздөр бизден да чыгат, балдарыбыз сабак жасай албайт, сыналгы көрө албайбыз, жанылык уга албайбыз, уйлөрдүн курулушун толук камдуу жургүүзө албайбыз токтун жоктугунан.ж.б.у.с.көйгөй зээнибиз кейип бүтту.Сиздерден өтүнөбүз ушул маселени чукул убакытта чечкенге көмөк көрсөтүп жардам бересиздер деген үмүтүбүз бар, себеби айыл өкмөтткө арыз менен кайрылдык трансформатор жок , акча да жок деп жатат. Прогресс айылынын жашоочулары.

Ответ:

Урматтуу Прогресс айылынын тургундары. Электроэнергия КР мыйзамына ылайык - ТОВАР деп эсептелинет. Товарды сатып алуучуга жеркирүү - сатуучунун милдети. Ошондуктан сиздер Өзгон райондук электр тармагына кат жүзүндө кайрылгыла. Алардын жообун алгандан кийин (алар силерге бул нерсени АО каржылашы керек деп жооп узатышы мүмкүн). Сиздер ошол жоопко кайсы мыйзамдын негизинде буну АО каржылашы керек деп "Ош электро" АК кат жүзүндө кайрылгыла. Ал жерден жооп алгандан кийин, бизге билдирип койсоңор биз ошол каттын негизинде энергия таркатчуу мекемени сотко беребиз, анткени силердей болгон адамдар көп. Электр тармагы маселени чечейин, деген ойлору жок. Мыйзамдын негизинде чечүгөө абзел.

Тemir     [21 Июля 2017]

Саламатсынарбы суроом томондогучо. А/О тендерге комиссиясын ким дайындайт же өкмөттө иштегендер эле мүчө боло береби?

Ответ:

Бул процедура КР "Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндөгү" мыйзамында көрсөтүлгөн. Тендер комиссиясынын курамын АО башчысы өз буйругу менен бекитет. АО кызматкерлери, сертификаты бар адис, муниципалдык мекемелердин, айылдык кеңешти жана жарандык коомчулуктун өкулдөрү кириши мүмкун. Толук маалыматты биздин сайттын ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО бөлугүнөн алсаңар болот.

Маматшарип     [21 Июля 2017]

Турак жай жер аянттарын инвентаризациялоо жана системалык каттоо мезгилинде айыл окмоту тарабынан чыгарылган токтомдордо копчулук жарандардын аты жону толук эмес же атасынын аттары жызылбай калган. Ушул токтомдорго ким тараптан, кандай тартипте озгортуу жана толуктоолор киргизсе болот.

Ответ:

Катачылыкты кетирген орган өз катасын оңдоого укуктуу. Бирок, токтомдорго же башка ченемдик укуктук актыларга өзгөртүү киргизүүгө негиз керек (бирөөнүн кайрылуусу) .

deka     [19 Июля 2017]

Управление ЖКХ и СЖ при Садыр аке айыл окмоту перешли на хозрасчет. Возможно ли это, если они на дотации от айыл окмоту. В бюджет заложены некоторые суммы на ремонтные работы, на приобретение хоз.материалов и не говоря о ГСМ.

Ответ:

Это не запрещено законом. Если хозрасчетное муниципальное предприятие нуждается в средствах для предоставления муниципальных услуг, и если эти расходы заложены в бюджете, это будет законно. Кроме того, с местного бюджета можно выделить бюджетную ссуду, которую они после вернут в бюджет в течении бюджетного года.

Акылбек     [18 Июля 2017]

Здравствуйте уважаемые специалисты, хотел узнать, может ли айыл окмоту самостоятельно обрабатывать земли ГФСУ и полученную прибыль вкладывать в развитие села? То есть, таким образом возродить колхоз, совхоз. В рамках государственного - частного партнерства?

Ответ:

Уважаемый Акылбек, айыл окмоту самостоятельно обрабатывать земли ГФСУ (ФПС) не может. Для этого необходимо создать хозрасчетное предприятие, где учредителем должно являться айыл окмоту. В статье 19 Закона «О муниципальной собственности» прописаны компетенции органов местного самоуправления в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью, где айыл окмоту осуществляет руководство, координацию и контроль за созданием, деятельностью, реорганизацией и ликвидацией муниципальных предприятий и учреждений, а также управление акциями акционерных обществ, находящимися в муниципальной собственности; осуществляет поиск, инициирование проектов государственно-частного партнерства и заключает соглашения  о  государственно-частном  партнерстве в соответствии с Законом Кыргызской Республики "О государственно-частном партнерстве в Кыргызской Республике" Государственно-частное партнерство (далее - ГЧП) - долгосрочное (до 50 лет) взаимодействие государственного и частного партнеров по вопросам привлечения государственным партнером частного партнера к проектированию, финансированию, строительству, восстановлению, реконструкции объектов, а также по управлению существующими или вновь создаваемыми объектами, в том числе инфраструктурными; Применение ГЧП 1. ГЧП применяется к инфраструктурным объектам и/или инфраструктурным услугам в сфере: 1) производства, передачи и распределения электрической и тепловой энергии; 2) переработки, хранения, перевозки, передачи и распределения нефти и природного газа; 3) автомобильного, железнодорожного, водного, воздушного, городского электрического транспорта; 4) автомобильных и железных дорог (включая мосты и туннели); 5) коммунального хозяйства и коммунальных услуг; 6) медицинской, лечебно-профилактической и иной деятельности в системе здравоохранения; 7) образования, воспитания, культуры и социального обслуживания; 8) подвижной, стационарной связи и телекоммуникаций; 9) туризма, рекреации и спорта; 10) водных ресурсов; 11) в иных сферах, связанных с предоставлением услуг широкому кругу потребителей. 3. ГЧП не применяется к отношениям, связанным с пользованием минеральными ресурсами, государственными закупками и приватизацией.

deka     [18 Июля 2017]

Здравствуйте уважаемые специалисты. Может ли постоянная комиссия по бюджету и финансам требовать от Управление ЖКХ- план работ на год, отчет о проделанной работе за прошлый год и первое полугодие 2017 г., исполнение бюджета за первое полугодие 2017г. Просить Главу АО о предоставлении данных о состоянии расчетов, о сумме задолженностей Айыл Окмоту и Управления ЖКХ перед ГНИ и СОЦ.фондом и также данные по балансовому счету с Банка о поступлении денежных средств и их движение.

Ответ:

Уважаемый Deka, В законе «О местном самоуправлении» в главе 4 начиная со статьи 31 по 39 Вы найдете ответ на Ваш вопрос. Закон можете скачать в разделе «Законодательство» на нашем сайте. С уважением Мелис Зарлыкович, эксперт.

Азиза     [18 Июля 2017]

Саламатсыздарбы,айыл окмотто киреше салыгы боюнча адис болуп 10 жыл иштедим, ротация аркылуу социалдык жетектоочу адис болуп 2014-жылы которулгам. Кадровый службадан текшерип келип, адистен жетектоочу адиске конкурсу жок которулганга болбойт, деп конкурска катышасын, деп койду. Ушул туурабы?

Ответ:

Урматтуу Азиза айым саламатсыңарбы. КР «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» мыйзамынын 23-беренесинде “Мамлекеттик жарандык кызматка жана муниципалдык кызматка кирүүнүн тартиби” 16 пунктта так жазылган: Бош кызмат ордун ушул Мыйзамда аныкталган тартипте ротациялоо тартибинде ээлөөгө жол берилет. 17 пунктта “Бош кызмат орду пайда болгондо мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын жетекчиси квалификациялык талаптарга ылайык келген шартта, баалоонун жыйынтыгы боюнча кызматчыны кийинки жогору турган кызмат ордуна дайындоого укуктуу.” Кадр кызматынан келип кеткен кызматкерлердин жазган аныктамасынын көчурмөсун бизге салып жиберсенер жакшы болмок (karasartovar@gmail.com). Биз аны талкуулап, сайтка илип коет элек. Мындай маселелер көп жерде эле жолугуп жатат. Сизди терен урматоо менен Мелис Зарлыкович, серепчи.

Динара     [18 Июля 2017]

Саламатсыздарбы, мен 14 жылдан бери айыл окмотто иш кагаздарын алып баруу боюнча адис болуп иштейм, жетектоочу адис статист -экономист болуп которулсам болобу (конкурска катышпай эле)?

Ответ:

Урматтуу Динара, КР «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» мыйзамынын 23-беренесинде “Мамлекеттик жарандык кызматка жана муниципалдык кызматка кирүүнүн тартиби” 16 пунктта так жазылган: Бош кызмат ордун ушул Мыйзамда аныкталган тартипте ротациялоо тартибинде ээлөөгө жол берилет. 17 пунктта “Бош кызмат орду пайда болгондо мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын жетекчиси квалификациялык талаптарга ылайык келген шартта, баалоонун жыйынтыгы боюнча кызматчыны кийинки жогору турган кызмат ордуна дайындоого укуктуу.”

Бубайша     [18 Июля 2017]

Мен Кыргыз мамлекеттик Универститетин ИН прикладдык математика болумун бутуп математик деген специалистке ээ болгом (педагог эмес), 14жыл экономист-статист,1жыл башкы бухгалтер, 5жыл мугалимдик стаж бар мындан тышкары жайыт комитетинде 3жыл бухгалтер келишим менен иштегем. 2014-жылы октябрь айынан баштап Айыл окмоттко катчы жана иш кагаздары адисине конкурстан отуп ишкагаздары адиси болуп иштеп журуп маалымат технология жана киреше боюнча башкы адис болуп которулуп 8ай болгондо А/К депутаттары бул штат кереги жок деп кыскартып коюшту. 2016-жылы катчы орунуна тапшырып ички резервге киргем. Жогорку билим дипломдон тышкары сертификат (минфин КР ) жана Сертификат (Основы бухгалтерсого учета (бир айлык)) бар. Башкы адистер киреше, муниципалдык менчик жана МЧС жана мамлекеттик сатып алуулар боюнча бош кызмат орундарына билимим тура болбой конкурска катыша албай жатам. Азыр келишим менен ар кандай мекемелерде сатып алуулар боюнча убактылуу иштеп жатам.

Ответ:

Бүбүайша эже саламатсыңарбы. Сиздин маселени биз мамлекеттик кадр кызматына телефон чалып билдик. Көрсө, квалификациялык талаптарды Айыл өкмөт өздөрү коюшат экен. Башка шаарларда сиз кое турган орундарга сиздин стажыңар дагы, билимиңер дагы туура келет. Ошондуктан, мамлекеттик кадр кызматына телефон чалып расмий түрдө кайрылсаңар, алар жардам беребиз дешти. Айыл өкмөткө биз бир нерсени милдеттүү түрдө ушундай талапты койгун деп таңуулоого укугубуз жок, дешти. Бирок эмнеге ушинтип талаптарды чектеп койгонсуңар деп айтып, ал талаптарды кеңейтүүгө мүмкүнчүлүк бар дешти. Бишкектеги телефон номери (0312) 311256.

Миша     [18 Июля 2017]

Здравствуйте. Как можно в установленном законом порядке обязать предприятие ежегодно выплачивать социальный пакет. Укажите НПА....

Ответ:

Уважаемый Михаил, в законе КР «О недрах» указано: Социальный пакет - это соглашение между недропользователем и исполнительным органом о содействии в социально-экономическом развитии региона, на территории которого расположен объект недропользования общегосударственного значения, которое подготавливается на основе программы социально-экономического развития местного сообщества. Если такое соглашение у Вас имеется, то смотрите пункты этого соглашения, где указаны сроки и размеры инвестиций в развитие вашего муниципалитета. Исходя из этого соглашения возникают права и обязанности инвестора. При невыполнении пунктов соглашения, если переговоры не дали положительных результатов, то Вы можете обратиться в суд. Также посмотрите статью 9. «Полномочия органов местных государственных администраций и местного самоуправления». Статью 24. "Порядок проведения конкурса". Статью 30-1. "Социальный пакет".