Форум
Всего тем: 2
Всего сообщений: 1
Новое на форуме

Интеррнет приемная

Задать вопрос

Ваше имя

Введите символы с картинки

Ваш вопрос

Азат     [12 Марта 2020]

ИСКАКБ Таза-Сууга акчасын толобой жургон жарандарга кайсы законго статьяга таянып кайрылуу кат жаз алабыз

Ответ:

Урматтуу Азат! Ар бир ИСКАКБ ( ичүүчү сууну керектөөчүлөрдүн айылдык коомдук бирикмеси) абоненттер ( сууну колдонуучулар) менен түзүлгөн келишимдин негизинде ичүүчү сууга акча каражатын төлөөгө милдеттүү. Ал эми сууга болгон төлөнүүчү акы айылдык алгач кеңеш тарабынан , андан кийин монополияга каршы агенттигинен бекитилет эмеспи, эгер ушул көрсөтүлгөндөрдүн баары бар болсо түздөн-түз эле сот органдарына тийиштүү материалдарды топтоп кайрылууга болот. Бирок, ага чейин сууга төлөбөй жаткандарды жергиликтүү бийлик органдарына билдирип, биргелешкен аракеттерди, сүйлөшүүлөрдү жана түшүндүрүү иштерин жүргүзүү зарыл.

Султан     [11 Марта 2020]

Доброго времени суток. Вопрос: 5-7 дней наза дали обьявление на портал госзакупок. Прикрепили дефектный акт, а ведомость работ не прикрепилась. Можем ли мы внести изменения ?

Ответ:

Уважаемый Султан! Согласно закону о Гос. Закупке в статье 12. Планирование закупок в пункте 3 написано: Закупающая организация вправе внести изменения и (или) дополнения в годовой план государственных закупок с обязательным размещением на веб-портале государственных закупок внесенных изменений. Изменения в плане дополнения документами, только через администраторов самого электронного портала.

Бахтияр красавчик     [10 Марта 2020]

Жергиликтуу кенештин депутаттарын моонотунон мурда кантип кетирсе болот?

Ответ:

Урматтуу Бахтияр! Кыргыз Республикасынын “ Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндөгү” мыйзамынын 24-беренесинде төмөнкүдөй учурда гана жергиликтүү кеңештин депутаттары депутаттык мандатынан ажыратыла турганы көргөзүлгөн: ... 2. Депутаттык мандатты колдонуу төмөндөгүдөй учурларда токтотулушу мүмкүн: 1) туруктуу жашоосунда депутаттык функцияларын натыйжалуу жүзөгө ашырууга мүмкүнчүлүк бербеген башка жерге туруктуу жашоого көчүп кеткенде; 2) депутаттык ыйгарым укуктарын ыктыярдуу тапшырганда; 2-1) өзүнүн депутаттык ыйгарым укуктарын алып салуу же фракциядан чыгуу жөнүндө жазуу жүзүндө арыз бергенде; 3) ушул Мыйзамда каралган кызматтарды айкалыштырууга мүмкүнчүлүк болбогон кырдаалдар пайда болгондо; 4) депутаттык мандатты адам тарабынан белгиленген тартипти бузуу менен алынгандыгы билингенде (шайлоонун натыйжалары анык эмес деп табылганда же шайлоонун натыйжалары четке кагылганда); 5) депутат соттун чечими боюнча аракетке жөндөмсүз же жөндөмү чектелүү деп табылганда; 6) депутат өлгөндө же ал дайынсыз жок же өлдү деп жарыялоо жөнүндө соттун чечими мыйзамдуу күчүнө киргенде; 7) катары менен төрт жолудан ашык жүйөлүү себептерсиз жергиликтүү кеңештин сессияларына катышпаганда; 8) депутатка карата соттун айыптоочу өкүмү мыйзамдуу күчүнө киргенде; 9) кеңеш таркатылганда; Мыйзамда башка жол менен жергиликтүү кеңештин депутаттарын мөөнөтүнөн мурда кетирүү жолдору каралган эмес.

Асель красивая     [9 Марта 2020]

Здравствуйте! Скажите пожалуйста по истечению скольки месяцев проводится оценка деятельности в местном самоуправлении, так как я новенький сотрудник и от оценки деятельности зависит мой коэффициент заработной платы.

Ответ:

Уважаемая Асель! В соответствии с частью 4 статьи 29 Закона Кыргызской Республики “ О государственной гражданской и муниципальной службе”, оценка деятельности служащих проводится ежегодно по результатом деятельности служащего, с учетом квартальных оценок. В пункте 20 вышеуказанного закона указана, что квартальная оценка проводится в отношении служащих, проработавших не менее половины оцениваемого квартала.

Асель Красивая     [2 Марта 2020]

Может ли акимиат проводить аукцион в Айыл окмоту по землям несельхоз назначения и земель ГФСУ.

Ответ:

Уважаемая Асель! На основании” ТИПОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ об условиях и порядке предоставления в аренду земель Государственного фонда сельскохозяйственных угодий” утвержденного постановлением правительства Кыргызской Республики от 22 июня 20007 года № 243, где указана что органы местного самоуправления (айыл өкмөтү) осуществляют управление землями Государственного фонда сельскохозяйственных угодий в соответствии с настоящим Типовым положением. Соответственно по этому пункту данного НПА айыл өкмөтү проводить аукционы и конкурсы, а полномочиях районной государственной администрации не указана о проведении аукциона, конкурса на земель ГФСУ.

Эрмек Мелисовна     [28 Февраля 2020]

На какой срок избирается глава айыл окмоту???

Ответ:

Уважаемая Эрмек Мелисовна! Глава айыл окмоту избирается депутатами соответствующих айылных кенешей на срок его созыва путем тайного голосования.

Александр     [26 Февраля 2020]

Здравствуйте. Хотел узнать к кому обратится если Ваш сотрудник не вынося предупреждения выписал штраф по ч.2 ст. 71 человеку который не проживает в квартире? С кем разбираться.

Ответ:

Уважаемый Александр! Для приема электронных обращений граждан орган государственной власти или орган местного самоуправления регистрирует в сети Интернет официальный адрес своей электронной почты. Адрес электронной почты государственного органа или органа местного самоуправления должен быть размещен на официальном сайте государственного органа или органа местного самоуправления, а при его отсутствии - на официальном сайте Правительства Кыргызской Республики. Вы можете зайти на официальный сайт и в пункте обращения написать Вашу жалобу, приложив подтверждающие документы и номер телефона. Если же Вы хотите написать письменное заявление то обязательно укажите адрес и почтовый индекс. Ваше письмо должно быть рассмотрено в сроки установленным Законом КР о Порядке рассмотрения обращений граждан.

Чолпон     [26 Февраля 2020]

Здравствуйте, где можно найти реквизиты РОК по г. Бишкек?

Ответ:

Уважаемая Чолпон! Районные отделения казначейства объединены с финансовыми управлениями Министерства финансов. РОКи уже обособленно не функционируют.

Жигит     [26 Февраля 2020]

Айылдык депутат, окмоттун ишмердуулугун текшерсе болобу? Мисалы акча каражаттарын сарамжалдуу иштетпесе?

Ответ:

Урматтуу Жигит! Айыл кеңештин депутатынын айыл өкмөтүнүн финансылык жана сатып алуулар боюнча иштерини текшерүү укугу жок. Эгерде айылдык кеңештин депутаты айыл өкмөттүн каржылык иштерине, же өзүңүз айткандай акча каражаттарын сарамжалдуу эмес, туура колдонбой жатканына ишеним артпаган учурда бул маселени айылдык кеңештин туруктуу комиссиясынын жыйынында карап , андан кийин айылдык кеңештин сессиясынын күн тартибине киргизип кароого болот, ал боюнча атайын токтом кабыл алып, анын негизинде тийиштүү текшерүү органдарына кайрылуу мыйзамдуу болот. Компетенттүү текшерүү органдары силердин кайрылууңардын негизинде текшерүү жүргүзүп, каржылык иштерине жана сатып алуулардын кандай деңгээлде мыйзамдуу болгонун аныктап, жыйынтыгында айыл кеңешке жооп беришет. Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодексинин 79-беренесинин 3-пунктунда жергиликтүү оз алдынча башкаруунун аткаруучу органы ( айыл өкмөтү) : “ жергиликтүү бюджеттердин аткарылышы жөнүндө ар кварталдык жана жылдык отчетторду жергиликтүү кеңештердин кароосуна беришет” – деп көрсөтүлгөн. Демек, депутаттардын ар бир үч айда же бир кварталда жергиликтүү бюджеттин аткарылышы тууралуу маалымат алууга толук мүмкүнчүлүгү бар. Айкындуулук принцибине ылайык жергиликтүү бюджеттин долбоорлору жана анын аткарылышы тууралуу отчеттор, ал боюнча чечимдерди кабыл алуу жана карап чыгуу жол жоболору милдеттүү түрдө ачык болуп, массалык маалымат каражаттарына жарыяланып турушу керек.

Доолбек     [25 Февраля 2020]

Тиричиликтин каттуу калдыктарын алып чыгуу.жок кылуу боюнча тариф менен жыйымдын айрымасы эмнеде? Коммуналдык чарба болумун оз алдынча ишканага айландырбастан эле тариф системасын киргизууго болобу?

Ответ:

Урматтуу Доолбек! Турмуш-тиричилик калдыктарын жыйноону, ташып кетүүнү жана керектен чыгарууну уюштуруу маселеси азыркы учурдагы жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын эң маанилүү көзгө көрүнгөн жергиликтүү маанидеги маселелеринин бири ( “ Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндөгү” мыйзамынын 18-беренеси 9-пункту). Ар бир айыл аймакта турмуш-тиричилик калдыктарын (таштандыларды) жыйноо, ташып кетүү жана керектен чыгарууну милдети атайын муниципалдык ишканага же келишим менен бул ишти аткарган жеке тараптарга жүктөлгөн. Алар аткарган иштердин ( кызмат көрсөтүүлөрдүн) акысы (баасы,тарифи) жергиликтүү кеңеш тарабынан, андан кийин мамлекеттик монополияга каршы агенттигинен бекитүүдөн өтөт. Бул жерде – жыйым деген түшүнүк, таштандыны жыйноо, ташып кетүү жана керектен чыгаруу үчүн көрсөтүлгөн кызматка жарандардын төлөгөн каражаты. Жыйын - салык эмес кирешелер болуп эсептелет.