Форум
Всего тем: 2
Всего сообщений: 1
Новое на форуме

Интернет приемная

Задать вопрос

Ваше имя

Ваш вопрос


Самат     [17 Апреля 2017]

Сламатсызбы? мен 2 фирмада 1жыл бою толук ставкада жетекчилик кызматта иштеп келем (1- эконмика болумунун башчысы, 2- техникалык козомолдоо болумунун башчысы) соцфонко налог толойм эки жактан тен, 1-суроом менин эки жакта эмгектенгеним трудовой книжкама кандай жазылат? 2- суроом мен бир жыл 2 жакта тен иштегеним 2жыл стаж катары эсептелинеби? Алдын ала чон рахмат. ишиниздерге ийгилик!

Ответ:

Самат мырза саламатсынарбы. Сиздин иш аракетиниз 2016-жылдын 30-майы № 75 - "Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө" КРнын МЫЙЗАМЫна ылайык келбейт. Анткени, ошол мыйзамдын 22-беренесинде "Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат менен байланышкан чектөөлөр" п.2 ушул Мыйзамдын 20-беренесинин 1-бөлүгүнүн 19-пунктунда каралган учурларды кошпогондо, акы төлөнүүчү башка иш менен алектенүүгө, дейт. Келгиле ушул мыйзамдын 20 беренесин 1-бөлүгүнүн 19-пунктун карап королу, кошумча толонгон кайсы кызматты ээлесе болот экен. 19) жетекчи менен макулдашуу боюнча мыйзамдарда тыюу салынбаган каражаттардан кошумча төлөнүүчү тиешелүү кесиптик чөйрөдөгү билим берүү, эксперттик, илимий жана башка чыгармачылык иштер менен алектенүүгө. Ушундон улам кандай жыйынтык чыгарыбыз? Сиз мамлекеттик же муниципалдык кызматты ээлесенер, кошумча ошого тиешелүү кесиптик чөйрөдөгү билим берүү, эксперттик, илимий жана башка чыгармачылык иштер менен алектенсениз болот, бирок жетекчинер менен макулдашуунун негизинде кана. Суроонузга рахмат.

Канат     [17 Апреля 2017]

Саламатсыздарбы? Дотацияда отурбаган жана дотацияда отурган айылдын, Айыл башчысынын айлык акысы канча болуш керек? Чоон рахмат.

Ответ:

Канат мырза саламатсынарбы. 2017-жылдын 1-мартындагы № 131 - "Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматчыларынын жана муниципалдык кызматчыларынын ишин баалоо жана эмгек акы төлөө шарттары жөнүндө" Кыргыз Республикасынын ӨКМӨТҮнун ТОКТОМуна ылайык - Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматчыларынын жана муниципалдык кызматчыларынын кызматтык маянасынын өлчөмүн эсептөө үчүн негиз болуп эсептелген 5000 сом өлчөмүндөгү минималдуу базалык ставка белгиленген. Андан кийин эселүүлүк коэффициенттери, түзөтүүчү коэффициенттери, класстык жана атайын чендери үчүн, дипломатиялык ранг үчүн үстөктөрдүн өлчөмдөрү, иштеген жылдары үчүн пайыздык үстөктөрдүн өлчөмдөрү эске алынып эсептелинип чыгат. Ошондон улам айлык маянанын олчому такталат, айыл окмоттун калкынын санына, финансалык мумкунчулугуно (дотацияда же дотациядан чыкканына) байланышпайт. Мисалы жаны кызматка келген айыл окмот башчысынын жана тажрыйбалуу - эмгек стажы коп айыл башчысынын, айлык маяналары ар кандай болот.

Азамат     [17 Апреля 2017]

Саламатсызбы! Айыл окмотунун сайтын кантип ачабыз. Чон рахмат

Ответ:

Азамат саламатсынарбы. Биринчиден, сайт ачуунун максатын эмнеден коросуз? Мисалы Каракол жана Жалал Абад шарларынын саттары бар. Алар жергиликтуу калкка маалымат беруу менен бирге, башка элдерге дагы оз шаарынын кооздугун жана туристтик мумкунчулукторун даназалаганга ачылган. Сайтты атайын ИТ специалистер жазып беришет. Баасы 100 АКШ $ 1000 долларга чейин барат. Бирок аны ачып койгондон башка кун сайын толтуруп туру абзел. Сайты бар шаарларга телефон чалып маалымат алсанар болот. Ага чейин ошол сайттарды карап коргуло, ал кызыктуу жана пайдалуу болбосо, ага эч ким кирбейт, анда аны тузуп каражат коротунун кереги барбы. Сайттан коро айыл окмот же шаарга ички электрондук документооборот программасын жасатып алсанар - пайдалуу болот. Бир тооп иштеринерден ажырайсынар, буттук маалымат компьютерде болот.

Фарида     [14 Апреля 2017]

Здравствуйте! Председатель бюджетной комиссии нашего айыл окмоту после участия в семинаре проведенном на И-Куле сообщил, что органы МСУ не имеют право оказывать единовременную материальную помощь инвалидам и малоимущим жителям айыльного аймака согласно поданного заявления. Мы являемся самодостаточным айыл окмоту и ежегодно на день Афганца, День Чернобыльца, День матери, День защиты детей, День пожилых людей, День инвалидов по категориям оказываем единовременную материальную помощь, кроме этого согласно поданных заявлений на приобретение угля одиноким пенсионерам, а так же на лечение инвалидам так же выделяются средства. Итак у нас приближается годовщина ликвидации Чернобыльской АЭС, как нам быть с оказанием помощи чернобыльцам? Ссылку делают на 18 ст. Закона о местном самоуправлении согласно которого не имеется пункта об оказании материальной помощи органами МСУ. Как нам быть в данной ситуации?

Ответ:

Фарида здравствуйте. Спасибо Вам за вопрос, так как он заставляет задуматься какое же государство мы строим. Да ст. 18 Закона "О местном самоуправлении" определяет вопросы местного значения и прежде чем уточнить в чем это выражается законодатель пишет: "Для организации функционирования и развития системы жизнеобеспечения территории, социально-экономического планирования и предоставления населению социальных и культурных услуг ..... и далее описывает 24 функции относящиеся к вопросам местного значения. НО если Ваш муниципалитет самодостаточный, то есть не получает дотации (выравнивающий грант), то местный кенеш на основе решения комиссии по социальным вопросам аильного кенеша, может принять решение о предоставлении единовременной социальной помощи. Перечень, время предоставления и объемы оказываемой помощи рассматривается на заседаниях постоянных комиссий (бюджетная, социальная) и вноситься на рассмотрение сессии аильного (городского) кенеша. После принятия местным кенешем данного постановления Ваше финансирование будет абсолютно законным. Спасибо за вопрос.

Атбашинский айыл окмоту     [12 Апреля 2017]

Здравствуйте, Рита эже.Хочется уточнить вопрос: от ОАО "Кырк-Чоро-Жибек" принимаем основные средства, а именно водонапорную башню на баланс Атбашинской айыл окмоту. Основной вопрос - по какой стоимости должны оприходовать водонапорную башню?

Ответ:

Ат Башинский АО здравствуйте. Вы должны принять водонапорную башню на баланс Атбашинской айыл окмоту по акту приема - передачи по остаточной стоимости исчисленной ОАО "Кырк-Чоро-Жибек".

Данияр     [12 Апреля 2017]

В Петровском айыл окмоту создается устойчивая тенденция обращений и подачи в суд на продление договора аренды земель ГФСУ на новый срок ссылаясь на пункт 5 ст. 7 Земельного кодекса Кыргызской Республики согласно которой “Арендатор надлежащим образом исполнявший свои обязанности, по истечении срока договора имеет при прочих равных условиях преимущественное перед другими лицами право на заключении договора аренды на новый срок. Арендатор обязан письменно уведомить арендодателя о желании заключить такой договор в срок, указанный в договоре аренды, а если в договоре такой срок не указан в разумный срок до окончания действия договора. Арендодатель в течение 15 календарных дней обязан письменно уведомить арендатора о согласии либо несогласии заключения договора аренды земельного участка на новый срок”. Данная норма закона в Земельный Кодекс КР была внесена. Законом КР от 28 июля 2015 года №198 “ О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики”. На наш взгляд данное дополнение в виде п.5 ст.7 Земельного кодекса КР, нарушает “принцип равенства всех перед законом” закрепленная в пункте 3 статьи 16 Конституции Кыргызской Республики. Определенная часть граждан имеют преимущество перед другими же гражданами на Аренду земель из ГФСУ, если до этого арендатор пользовался им раньше по договору. Я полагаю что данное изменение сводит на нет работы Земельной комиссии по предоставлению в аренду ГФСУ, не только нашего, но и всех айыльных аймаков Республики. Особенно остро вопрос данный встаёт в дотационных айыльных аймаках. Считаю что данное дополнение в ст.7 Земельного кодекса КР, виде п.5, была внесена без тщательного Анализа регулятивного воздействия на земельные правоотношения в Кыргызской Республике. Данный вопрос актуален ещё по той причине, что Кыргызстан является аграрной страной где 65 % населения проживает в сельской местности, и роль земель сельскохозяйственного назначения остаётся пока высокой в экономической деятельности населения КР. Прошу Вас, рассмотреть данный вопрос. Глава Петровского айыльного аймака Астаров Д. Б.

Ответ:

Уважаемый Данияр! Внимательно изучив пункт 5 ст. 7 Земельного кодекса Кыргызской Республики согласно которой “Арендатор надлежащим образом исполнявший свои обязанности, по истечении срока договора имеет при прочих равных условиях преимущественное перед другими лицами право на заключении договора аренды на новый срок. Арендатор обязан письменно уведомить арендодателя о желании заключить такой договор в срок, указанный в договоре аренды, а если в договоре такой срок не указан в разумный срок до окончания действия договора. Арендодатель в течение 15 календарных дней обязан письменно уведомить арендатора о согласии либо несогласии заключения договора аренды земельного участка на новый срок” пришли к тому, что данный пункт не распространяется на п.4 той же статьи, которая имеет отношение к землям ГФСУ. Типовое положение "Об условиях и порядке предоставления в аренду земель Государственного фонда сельскохозяйственных угодий" соответствует именно п.4 ст.7 Земельного кодекса и уточняет порядок предоставления этих земель в аренду. Пункт 5 данной статьи касается земельных участков за исключением земель ГФСУ. В данную статью Земельного кодекса в течении месяца были внесены 2 раза поправки, и мы отправили в Жогорку кенеш письмо с тем, чтобы получить официальное толкование данной статьи. Но Вы (земельная комиссия) можете продолжать проводить политику предоставления земель ГФСУ в аренду на основании Типового положения. Он не противоречит п.4 ст.7 Земельного кодекса. А в п.5 о землях ГФСУ ничего не сказано. В случаях подачи в суд, можете нам позвонить или написать, пойдем мониторить судебный процесс и выпрямлять судебную практику по данным делам.

ААА     [12 Апреля 2017]

Здравствуйте! Подскажите пожайлуста каков будет оклад сторожа подведомственной организации МСУ, например клуба?

Ответ:

Уважаемый ААА! Согласно "ПОЛОЖЕНИЯ об условиях оплаты труда работников учреждений культуры, искусства и информации" ответственность за своевременное и правильное установление размера заработной платы работников учреждений культуры, искусства и информации возлагается: - по организациям, финансируемым из республиканского бюджета, - на руководителей учреждений культуры, искусства и информации, а по организациям, обслуживаемым централизованной бухгалтерией, - на главного распорядителя кредитов с правом первой подписи; - по организациям, финансируемым из местного бюджета, - на районные финансовые отделы органов местного самоуправления. Объем оклада определяется Постановлением Правительства от 23 января 2008 года № 22 "Об условиях оплаты труда работников, занятых обслуживанием государственных органов и органов местного самоуправления Кыргызской Республики". Там расписаны надбавки в зависимости от стажа и др. условий. Должностной оклад на сторожа установлен в размере 2500 сом.

deka     [6 Апреля 2017]

Приветствую Вас! Вопрос: 1. Так как, ЖКХ доходообразующее предприятие созданное айыл окмоту, подотчетное ли оно местному кенешу (постоянной комиссии по бюджету) в положении муниципального хозяйства нет пункта об отчетности, закон или статья конкретика нужна. Вопрос: 2. В айыльном аймаке существует давно АВП -(ассоциация водопользователей).Есть ли закон,статья об отчетности АВП местному кенешу. Если можно пример заключения,постоянной комиссии, об отчетах, муниципальных предприятий, сообществ, и их исполнении за год или пол года.

Ответ:

Здравстуйте Дека! Если в вашем органе местного самоуправления ЖХК является доходоприносящим предприятием - это надо приветствовать. В Кыргызстане таких самообеспеченных ЖХК очень мало, в основном в большинстве случаях они убыточные и получают дотации от местного бюджета. По своей природе ЖХК создаются для выполнения вопросов местного значения, т.е. к его компетенции входят следующие вопросы: снабжение питьевой водой населения, благоустройство и озеленение мест общественного пользования, организация сбора, вывоза и утилизация бытовых отходов и т.д. В статье 31 Закона Кыргызской Республики «О местном самоуправлении» в компетенции айыльного кенеша входят: «… айылные кенеши правомочны рассматривать вопросы и принимать по ним решения в пределах полномочий, установленных законодательством Кыргызской Республики…. 1) установление порядка управления вопросами местного значения; 2) утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении, а также заслушивание информации о ходе исполнения бюджета и использовании внебюджетных фондов; ... 4) введение местных налогов, сборов и льгот по ним, а также установление ставок по ним в случаях, предусмотренных законодательством КР; 5) установление порядка пользования и распоряжения муниципальной собственностью местного сообщества, в том числе путем утверждения программы приватизации объектов муниципальной собственности, осуществление контроля за использованием муниципальной собственности; 6) заслушивание отчета о деятельности соответствующего исполнительного органа местного самоуправления; ... 12) контроль за исполнением своих решений; 13) утверждение структуры и штатной численности исполнительного органа местного самоуправления на основе типовых нормативов, определяемых Правительством; 14) утверждение тарифов за использование холодной воды, канализации, теплоснабжение, а также за сбор, вывоз и уничтожение твердобытовых отходов в соответствии с законодательством КР; 16) установление порядка содержания ирригационных сетей, домовых и придомовых участков; 17) решение других вопросов в соответствии с уставом местного сообщества и законодательством КР. Статьи 34 указывается,что «постоянные комиссии местного кенеша по вопросам, относящимся к их ведению, вправе заслушивать руководителей и специалистов органов местной государственной администрации и органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, расположенных на соответствующей территории». Тем самым айылный кенеш и его постоянные комиссии вправе рассматривать указанные Вами вопросы, которые являются вопросами местного значения. Особо хотим отметить, что депутаты не могут вмешиваться каждодневно в финансово-хозяйственную деятельность этих предприятий, но вынести вопрос на сессию и заслушать отчет руководителя о проделанной работе они имеют право.

Канат     [6 Апреля 2017]

Саламтсыздарбы? “Кыргыз Республикасынын Баткен, Жалал-Абад, Ысык-Көл, Ош, Чүй облустарынын жергиликтүү кеңештеринин депутаттарын шайлоону дайындоо жөнүндө” Жарлыкка кол койду. Бирок Жалал -Абад облусунда Чаткал районунда жайгашкан Терексай айыл окмоту айтылбатыр, билдирип кетсем Терексай айыл окмотундо жергиликтуу кенештин депутаттарын шайлоо ушул жылы отушу керек эле. Мумкун болсо маалымат берип койсонуздар. Чоон рахмат.

Ответ:

Урматтуу Канат мырза! Сиз сураган Жалал-Абад облусундагы Чаткал районунун Терек-Сай айыл аймагында жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоо үстүбүздөгү жылдын август айында белгиленип жатат. Бул тууралуу маалыматты Борбордук шайлоо комиссиясынан алдык. Демек, азыркы учурдагы силердин айылдык кеңештин депутаттарынын 4 жылдык мөөнөтү августта аяктайт, андан кийин гана жаңы шайлоо белгиленет анан өтөт.

Азамат     [5 Апреля 2017]

Мелис Зарлыкович, кирпич завод менен АО ортосунда тузулгон соц пакет практикасынан айтып бере аласызбы? Алдын ала рахмат

Ответ:

Азамат мырза саламатсызбы. Негизи социалдык пакет деген түшүнүк кең байлыкты өндүрүп жаткан муниципалитетде болот. Кирпич завод деп жазыпсыз, эгер ошол өндүрүш мекеме сиздердин айылга социалдык пакетти калыптандуруга даяр болсо буну социалдык корпоративдик жоопкерчилик, деп коет. Аны мекеме өзү аныктайт: кимге, канча, кантип берерин. Эгер мекеме чыныгый туура саясатты жүргүзгүсү келсе, анда эл менен аныктайт, кайсы маселени чечкенге каражатымды жумшайм, деп. Элдин пикирин угуп, анан өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө карап чечим чыгарат. Мисалы: өрөндөгү эң талантту өспүрүмдү колдо, деп. Ошондо мектеп менен талкуулап, критерийлерин аныктап эң татыктууларына же стипендия, же кандай бир сыйлык, же окусуна кандай бир керектүү белекти ыйгарып турса болот. Эгер критерийлерин так аныктабаса, коррупцияга айланып кетип, кийин чыр чатактын негизи болот. Бул жаштарга карата мисал. Ошондой эле карыларга карата, бала бакчага, маданият тармагына же социалдык камсыздоо багытында кандай бир жакшы долборлор болушу мүмкүн. Бирок негизгиси, бул кирпич заводунун өз ыктыяры менен болушу керек.