Форум
Всего тем: 4
Всего сообщений: 2

Интеррнет приемная

Задать вопрос

Ваше имя

Введите символы с картинки

Ваш вопрос

Кылыч     [7 Апреля 2019]

Саламатсыздарбы.\n Жеке менчик жерге Арис тарабынан курулуш курулуп айыл өкмөтүн балансына отуруп калган. 15 жылдан кийин тактап айтканда 2021 жылы, жер ээси тарабынан курулуштун 70%зы каржылангандыктан, айыл өкмөтүн балансынан чыгарылып жеке менчике өткөрүлүп берилет деген келишим түзүлгөн. Бирок жер титирөөнүн себебинен курулуш авариялык шарта турат, МЧС тарабынан текшерүү жүргүзүлүп курулуш бузулуп ордуна жаңы курулуш курулсун деп чечим чыгарып беришкен. Азыркы күндө курулушту бузганга жана кантип жеке менчике өткөрүп берүүнү айыл өкмөт билбей жатат. Эмне кылуу керек жардам берип койсоңуздар , алдын ала рахмат.

Ответ:

Урматтуу Кылыч! Элибизде “ Ээрге мингенде эле кыйшык миниптир” дегендей башынан эле көптөгөн каталыктар кеткен экен. Жеке менчикте турган жер участкасына айыл өкмөттүн курулуш куруу укугу ал участокту сатып алса гана пайда болмок, ортодо жерди колдонуу тууралуу юридикалык келишим түзүлмөк. Жеке менчиктин ээси айыл өкмөткө жер участкасын белекке берген учурда дагы, аны муниципалдык мүлк катары каттоодон өткөрүү зарыл эле. Азыркы учурда курулуш жараксыз абалга келгендигине байланыштуу, Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги тарабынан чыккан тыянакка ылайык айыл өкмөт бул маселени айыл кеңештин сессиясына кароого коет, муниципалдык мүлккө чара көрүү аракеттерин иштеп чыгат. Айыл кеңештин чыгарган токтомунун негизинде менчикте катталган курулушту бузуу иштерин жүргүзүп баштайт. Бузуу иштери бүткөндөн кийин жер участкасын баштапкы калыбына келтирип , кайра жеке меникке кайтарып берет.

Уланбек     [4 Апреля 2019]

Саламатсыздарбы.Кыргызтест мам.жана муниц.кызматкерлерге кыргыз тилин канчалык денгээлде билгенин тест аркылуу баа берип жатат. бирок тест.компьютер ж.б дегендерди билбегендер мурунку сюздун жана жашап калган кызматкерлер начар баа алууда бирок омур бою кыпкыргызча суйлоп жазып келишкен.Ошолорго кыйын болууда.Жонокойлотууу шарты жок беле же башкача тапшырсачы.\nСуроом; маданият кызматкерлери неге тест тапшырышпайт.

Ответ:

Урматтуу Уланбек! Жогоруда сурооңузда белгиленген талаптар муниципалдык кызматкерле тиешелүү, андыктан мыйзамдагы нормаларды аткарууга баарыбыз милдеттүүбүз. Ал эми айылда иштеген маданият тармагынын кызматкерлерине бул талаптар колдонулбайт, себеби алардын иши муниципалдык кызматка кирбейт.

Мирлан     [2 Апреля 2019]

Соседний землепользователь закрыл мне доступ к арычной воде. Законно ли это? Копию письма председателю Ак-Суйского айыльного Кенеша З.Алымкулову направил на эл.адрес: melis-msu@mail.ru.

Ответ:

Уважаемый Мирлан, соседний землепользователь не имеет право закрывать Вам доступ к арычной сети, так как арычные и другие оросительные сети являются землями общего пользования. Действия вашего соседа не законны и на арычные и другие оросительные сети устанавливается сервитут. Ваше письмо направленное в А/Кенеш и поставленные вопросы правильные. Они должны дать ответ Вам в течении 14 дней. Земельный Кодекс. сервитут - право лица на ограниченное целевое пользование земельным участком, находящимся в собственности или в пользовании у другого лица; Статья 53. Установление сервитута  1. Сервитут может устанавливаться по соглашению сторон (добровольный сервитут) или, в случае необходимости, на основании решения уполномоченного органа (принудительный сервитут). 2. Обременение земельного участка сервитутом не лишает собственника земельного участка или землепользователя пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему правом на земельный участок.  Статья 54. Добровольный сервитут В договор об установлении сервитута (добровольный сервитут) включаются: 1) описание участка, обремененного сервитутом, и участка, в интересах которого установлен сервитут; 2) условия и сроки установления сервитута; 3) план или карта участка с указанием места нахождения сервитута.  Статья 55. Принудительный сервитут  1. Принудительный сервитут может возникать на основании решения уполномоченного органа. 2. Решение уполномоченного органа, предусматривающее установление или отказ в установлении сервитута, может быть обжаловано заинтересованным в установлении сервитута лицом или собственником земельного участка, или землепользователем в суд.  Статья 56. Цели установления принудительного сервитута  1. В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и иным законодательством, уполномоченный орган вправе по требованию заинтересованного лица установить принудительный сервитут. 2. Принудительный сервитут может устанавливаться для обеспечения: 1) доступа к земельному участку, если другой доступ невозможен, крайне затруднен или требует несоразмерных расходов; 2) прокладки и эксплуатации линий электропередачи, связи, обеспечения водоснабжения, теплоснабжения, мелиорации и других нужд, которые не могут быть обеспечены без установления принудительного сервитута. Статья 78. Земли общего пользования населенных пунктов 1. Земли общего пользования населенных пунктов состоят из земель, используемых в качестве путей сообщения либо для удовлетворения культурно- бытовых потребностей населения (дороги, улицы, площади, тротуары, придорожные земельные полосы, зеленые насаждения, газоны, арычные, другие оросительные сети, расположенные и проходящие вдоль автомобильных дорог, проезды, лесопарки, бульвары, скверы, водоемы и др.). 2. Земли общего пользования населенных пунктов не предоставляются в собственность. В исключительных случаях они могут быть предоставлены уполномоченным органом в срочное (временное) пользование физическим и юридическим лицам на условиях аренды сроком до пяти лет за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 настоящей статьи.

Елена     [2 Апреля 2019]

Добрый день. В течении 20 лет не ремонтировались участки улиц Мичурина и Строительной от ул. Белинского до ул.Крупской в с.Ново-Покровка длиной 500 м за недостатком средств. Однако участки улиц с.Ново-Покровка, на которых имеют удовольствие жить депутаты вышеозначенного айыл окмоту, ремонтируются регулярно. В частности, на днях отремонтирован участок улицы Строительной от ул.Ленина до ул. Крупской длиной 1 км, точно до дома депутата Новопокровского айыл окмоту Павла Гаука, далее выделенные на ремонт средства закончились. Куда обратиться с перетензией???

Ответ:

Уважаемая Елена, С данным вопросом вы можете обратиться к тем же депутатам, которых вы избирали, а так же в айыл окмоту где должен быть план по ремонту улиц вашего села. Вы можете собрать сход жителей вашей улицы и пригласить на него главу айыл окмоту и предъявить ему требования. На сходе вы должны составить протокол собрания жителей и прописать ваши требования. Также пригласите своих депутатов, которых вы избирали на своем участке и пусть они отчитаются о своей проделанной работе перед избирателями. Депутаты подотчетны своим избирателям. Давайте им побольше наказов чтобы они работали на вас.

Динара     [29 Марта 2019]

Биз райондук билим берүү бөлүмүнүн алдындагы окуу-методикалык кабинетинин методисттерибиз. Биздин суроо:1. Методисттерге компьютерде иштегендиги үчүн кошумча төлөм төлөнөбү? 2. Мугалимдерге квартал сайын төлөнүүчү стимфонд методисттерге да төлөнөбү?

jeek_fin@mail.ru     [26 Марта 2019]

Жээкский айыл окмоту просит дать Вас разъяснение по поводу:\nБыл спроектирован сметный расчет на бурение новой скважины для питьевой воды на сумму 2 400 000 сомов, так как, айыл окмоту не может позволить построить новый водосборный пункт из за не достатка бюджета , мы привлекаем спонсоров. На данном этапе у нас есть спонсор , который готов финансировать на сумму 2 000 000 , при этом вклад айыл окмоту составит 400 000 сомов, но спонсор ставит условие что желает работать со своим подрядчиком. Просим Вас разъяснить каким путем произвести вклад 400 000 сомов, так как, на данном условии спонсора мы не сможем произвести конкурс на официальном сайте Государственных закупок.

Шумкарбек     [20 Марта 2019]

Жайыттарда бак тигүү үчүн скважин казса болобу. Жашыл китеп алуу мүмкүнчүлүгү канчалык азыркы учурда бар.

Ответ:

Урматуу Шумкарбек. Жайыттарда бак тигүүго мыйзам жол бербейт. Жашыл китеп алуу мүмкүнчүлүгү жок, пайдалануу жайыт белеттеринин негизинде жүзөгө ашырылат. Жайыт - мал жайып оттотулуучу жана жерди эсепке алуу маалыматтарында чагылдырылган дагы башка максаттарга пайдаланылуучу чөп баскан айыл чарба жерлеринин түрү. Кыргыз Республикасынын “Жайыттар жөнүндө» мыйзамынын 3-1-беренесинде жайыттарды пайдалануу жонундо так жазылган: 1. Жайыттарды пайдалануу жайыттарды башкаруу планына ылайык жүзөгө ашырылат. 2. Жайыттарды мал жаюу үчүн пайдалануу жайыт белеттеринин негизинде жүзөгө ашырылат. 3. Жайыттарды башка максаттарда пайдалануу жайыттарды башка максаттарда пайдалануу тууралуу келишимдердин негизинде жүзөгө ашырылат. Жайыттар Кыргыз Республикасынын менчигинде гана турат. Жайыттарды башка максаттарга пайдалануу - жайыт ресурстарын мал жаюудан башка максаттар үчүн пайдалануу, аларга аң уулоо, бал чарбачылык, дары чөптөрдү чогултуу, мөмө-жемиш терүү, чөп жана отун дайындоо, жалпы таралган пайдалуу кендерди казып алуу, туризм жана жарандардын эс алуусу кирет, бирок ушуну менен эле чектелбейт.

Кыдырбек     [19 Марта 2019]

Бала бакчалардын кызматкерлери билимин жогорлатууга барганда командировкалык чыгымдарын айыл окмот толоп бериби. Айлык акыларын билим беруудон алышат.

Ответ:

Урматтуу Кыдырбек мырза. Бала бакчалардын кызматкерлери билимин жогорлатууга барганда командировкалык чыгымдарын билим беруу башкармалыгы каржылайт. Бала бакчалардын кызматкерлери муниципалдык кызматкерлерге кирбейт жана силердин штатынарда жок. Ошондуктан сиз аларды каржылай албайсынар.

Кыдырбек     [19 Марта 2019]

Рахмат бирок менин мурунку иштеген кундорум эмне болот! Салык кызматкер болуп иштеп келгемда узгултуксуз анан кантчы болдум Салыкта 9ай катчы 2 ай иштедим чыга беремби?

Ответ:

Урматтуу Кыдырбек! Сиз биздин сайттын интернет кабылдамасына келген мурдагы суроолор менен таанышып чыксаңыз, Кадырбек деген окурмандын ушундай маанидеги суроосуна жооп берилген болуучу. Анда КР Эмгек кодексинин 126-беренесиндеги эмгек өргүүлөрү жөнүндөгү нормалар келтирилген. Албетте, Сиз буга чейин эле ошол мекемеде үзгүлтүксүз иштеп келе жаткандыктан айыл өкмөттүн муниципалдык кызматкерлеринин эмгек өргүүсүнө чыгуу тууралуу графигине ылайык ( эмгектентенип баштаганыңызга 9 ай өткөндөн кийин) чыга аласыз. Жооптуу катчы эмгек жамааты менен кеңешип туруп, эмгек өргүүсүнө чыгуу графигин түзүп чыгып, айыл өкмөт башчысына бекитүү абзел.

Мукаш     [16 Марта 2019]

Саламаисыздарбы! Менин суроом боюнча маалымат алайын дедим эле, биздин айыл окмоттун кызматкерлерине 2018-жылдын жыйынтыгынын негизинде кенештин чечими менен сый акы толонуп берилген, бирок айрым кызматкерлерибизге сый акы болунбогон, себеби кээ бир кызматкер иштегенине 5-6 ай болду деп, бир кызматкер 8 жыл 10 иштеп ишинен бошоп кайра жаны жылда ишке кирген, ошолорго сый акы чыгарышпаган, мыйзамдын негизинде ошондой кылгандары туура болобу жана сый акы алышса, кайсы мыйзмдын негизинде алышты. Алдын ала рахмат.

Ответ:

Урматтуу Мукаш мырза. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларынын ишине натыйжалуулуктун негизги көрсөткүчтөрүн пайдалануу менен баалоо жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө ЖОБОнун 4 беренин « Критерийлер, ишти баалоонун натыйжаларын өзгөртүү системасы жана чечмелөө» негизинде 4.5.пункту жылдын жыйынтыгы боюнча кызматчы "Эң жакшы" деген баа алган учурда ишти баалоо боюнча комиссия эмгек акы тарамындагы кезектеги кадамды ыйгаруу жөнүндө сунушту киргизет. Жылдын жыйынтыгы боюнча кызматчы "Жакшы" деген баа алган учурда ишти баалоо боюнча комиссия кызматчыны сыйлоо жөнүндө сунушту киргизет. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013-жылдын 28-июнундагы №383 токтому менен бекитилген.