Форум
Всего тем: 4
Всего сообщений: 2

Интеррнет приемная

Задать вопрос

Ваше имя

Введите символы с картинки

Ваш вопрос

Гульбарчын Самибаева     [21 Февраля 2016]

Менин суроом: жергиликтүү (айыл өкмөтүнүн) бюджетинен коомдук бирикменин (жайыттар комитетинин) счетуна акча каражатын өздүк салым катары которгонубуз мыйзамдуубу? АРИСтин программасы аркылуу техника алабыз дейт. Жообу эрте болсо жакшы болот эле. Сиздерге чоң рахмат.

Ответ:

Финансы министрлиги АОтун бюджетинен жайыт комитетинин бюджетине туз каржылоодон баш тартыш керектигин сунуштады, анткени ар кайсы текшеруучу орган билгениндей талдап, мыйзамга туура келбейт деши мумкун, дешти. Рамочный келишимге АО кошуп, сатып алууну туз каржылап, кийин бул техниканы АО балансына коюп койсонор туура болот. АРИСтен кошумча жооп: Жайыт комитети жайыт пайдалануучулар бирикмесинин (ЖПБ) аткаруучу органы. ЖПБнин уюштуруу-укуктук формасы-Аймактык коомдук өз алдынча башкаруу органы болуп саналат, жана бул органдын укуктары, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын аймактык коомдук өз алдынча башкаруу менен өз ара мамилелери Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө Мыйзамда толук жазылган. Кичи долбоорлорду ишке ашыруу алдында, АРИС, айылдык Кенеш, айыл окмоту жана ЖПБ ортосунда алкактык келишим (рамочное соглашение) тузулот. Техника сатып алуу долбоор болсо, тендерди АРИС откорот жана тендердик комиссияга тиешелуу ЖПБнен окулдор мучоо болуп киришет. Тендердин жыйынтыгы менен, ЖК оз эсебинен же АО оз салымын туздон туз техника учун акча каражатын которсо да болот. Сатылып алынган техника АО балансында болуп, жогоруда аталган мыйзамдын 56-беренесине ылайык, ЖПБне откоруп берет.

Бактыяр     [5 Февраля 2016]

Здравствуйте. Я хотел бы узнать относительно бухгалтерского учета в бюджетных учреждениях, планируется ли, и когда возможно будет Единая программа по бухгалтерскому учету в айыл окмоту? Ведь специфика деятельности МСУ отличается от деятельности других организаций.

Ответ:

Бактыяр здравствуйте. Спасибо Вам за такой актуальный вопрос. Во многих учреждениях (например в системе здравоохранения) руководство организовало установления программы 1С, но органы местного самоуправления у нас как внебрачные дети обделены и никому до них нет дела. Элементарные программы для них не доступны. Спасибо за вопрос, будем говорить об этим и продвигать это.

Эламан     [1 Февраля 2016]

Саламатсызбы. Жергиликтүү кеңештин депутаттыгына талапкер канча жаштан өйдө болуусу керек? Мисалы Жогорку Кеңешке 21 жаш экен...

Ответ:

Урматтуу Эламан, жергиликтүү кенештин депутаттыгына талапкер болуп тиешелүү администрациялык-аймактык бирдикте ( айыл өкмөттүн территориясында) жашаган, жергиликтүү жамааттын мүчөсү болгон, 21 жашка толгон Кыргыз Республикасынын жарандары боло алат. Демек, жаш курагы Жогорку кенештин депуттатарына коюлган талапка окшош. (Кыргыз Республикасынын "Жергиликтуу кенештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө" Мыйзамы 3-беренеси 4-пункту)

Айгуль     [29 Января 2016]

Здравствуйте! Я хотела узнать на счет правил приема детей в дошкольные образовательные организации. Укажите пожалуйста правила приёма, также нам сказали что в мэрию оплачивается первоначальный взнос в сумме 3000 сом. Я хотела бы уточнить кем установлен этот взнос?

Ответ:

Айгуля здравствуйте. Специально позвонила в мэрию чтобы дать Вам ответ. Никаких первоначальных взносов в мэрию не устанавливалось никогда. Те взносы которые родители платят это деньги на поддержание дошкольных учреждений, которые регулируются самими родителями. Порядок и правила приема Вам объяснят в районных центрах образования, которые должны работать по принятым НПА. Там есть 7 категорий граждан, которые обслуживаются вне очереди. Удаси Вам. Спасибо Вам за вопрос.

азамат     [3 Декабря 2015]

Саламатсыздарбы, жергиликтүү таштандыларды муниципалдык ишкана түзбөй, муниципалдык мекеме түзүп алып чыксак болобу? муниципалдык мекемега ЖОБО түзүп, айылдык кеңештин каттоосунан өткөрүп эле иштей берсе болобу?

Ответ:

Саламатсызбы Азамат. Мекеме бул менчик ээси тарабынан башкаруу социалдык, маданий жана чарбалык коммерциялык эмес мүнөздөгү милдеттерди жүргүзүү үчүн түзүлүп, алар тарабынан толук же жарым жартылай каржылануучу уюм эсептелинет. Ишкана - КР жарандык мыйзамдары боюнча жарандык укуктардын өзгөчө объектиси, ишкердикти жүзөгө ашыруу үчүн пайдаланылуучу мүлк комплекси.... Ушул терминдерге таянсак, айыл өкмөттүн аймагындагы ташдандыны ишкана же мекеме түзүп чыгарса болот. Азыркы кезде республикадагы кээ бир айыл өкмөттөрдө муниципалдык мекемелер жана жеке ишкерлер менен кызматташуунун аркасында келишимдер түзүлүп таштандалар чыгарылып жатат. КР жергиликтүү өз алдынча башкаруунун жөнүндөгү мыйзамынын 18-беренесинде таштандыларды чыгарууну уюштуруу - бул жергиликтүү бийликтин негизги маселелеринин бири. Сиздер, айыл өкмөттүн финансалык мүмкүнчүлүгүнө жана муниципалдык мүлктүн көлөмүнө жараша өзүңөргө мекеме түзүү аркылуу ишти уюштурсаңар болот. Ошону менен бирге, бул ишти аткаруу үчүн жеке ишканалар менен келишимдин негизинде деле иш алып барсаңар болот.

Каныбек     [1 Декабря 2015]

Саламатсызбы! Жаны ачылып жаткан айыл окмоттун карамагында болгон садиктин башчылыгын, кайсыл орган дайындайт? АО, Жергиликтуу кенеш, районобу?

Ответ:

Саламатсызбы Каныбек! Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын балансында турган мектепке чейинки мекемелердин (бала бакчалардын) жетекчисин бекитүү райондук элге билим берүү башкармалыгынын компетенциясына кирет. Бирок бул дайындоону алар жергиликтүү аткаруу бийлигинин башчысы - айыл өкмөтүнүн маакулдугу менен жүзөгө ашырат. Себеби бала бакчанын башчысы муниципалдык менчикти пайдалангандыгы үчүн айыл өкмөттүн алдында жооп берет. Бул маселе КР "Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө" Мыйзамынын 44 жана 50 беренесинде көрсөтүлгөн.

Азам     [2 Ноября 2015]

Спасибо Вам за ответ! на вопрос (от 7 октября 2015г.). Но, прошу Вас не могли бы дать ссылку на НПА касающихся на муниципального служащего.

Ответ:

Азам здравствуйте. Документа регулирующего такую норму по отношению муниципального служащего нет. Этот НПА имеет отношение только к государственным служащим. Хотя по логике он должен был равносильно распространяться и на муниципальных служащих, так как от неправомерных увольнений в МСУ страдает местный бюджет. Но в Законе о муниципальной службе такой нормы пока нет.

азамат     [29 Октября 2015]

2016-жылы жергиликтуу кенештерге шайлоо партиялык система менен болобу?

Ответ:

Азамат саламатсыңарбы. Шаардык кенештерге кана мындай эреже киргизилген. Айылдык кенештерге мажоритардык принцип сакталып турат. Мыйзамдарга өзгөртүү киргизе элек.

Азам     [7 Октября 2015]

Здравствуйте! примерно год назад рассматривался законопроект о том что если в случае руководитель гос.службы или муниципальной службы незаконно уволит работника и через суд будет доказано что увольнение было не законно то руководитель сам из своего кармана будет выплачивать компенсации работнику, вопрос: данный законопроект был принят? также можете указать реквизиты нормативного акта. Заранее благодарю!

Ответ:

Здравствуйте Азам. Приносим свои извинения за столь поздний ответ. Пришлось обратиться в инспекцию по труду и они сказали что да, такие изменения были и помогли найти эти НПА. Так 13. апреля 2012 года был принят Закон О внесении дополнений и изменения в Закон Кыргызской Республики "О государственной службе". так в статье 41: часть 4 изложить в следующей редакции: "Государственный орган, возместивший ущерб, обязан предъявить обратные требования (регресс) к государственному служащему и должностному лицу, которыми непосредственно совершены неправомерные действия."; статью дополнить частями 6-8 следующего содержания: "В случае если в суде будет доказано, что должностным лицом были нарушены трудовые права государственного служащего и вследствие этого по решению суда гражданину выплачены предусмотренные законом выплаты, государственный орган на основании решения суда обязан удержать с заработной платы должностного лица сумму причиненного им ущерба, в том числе в случае прекращения им работы в данном органе. Виновное лицо до полного возмещения причиненного им материального ущерба не может быть назначено на другую государственную должность. Уполномоченный государственный орган по делам государственной службы создает и ведет базу данных государственных служащих, причинивших материальный ущерб государству, а также контролирует возмещение ущерба.".

азамат     [28 Сентября 2015]

мечит элдин салымы менен курулса, мамлекет мечиттин курулушун текшере алабы? мечиттин документтери буткон

Ответ:

Кайсы каражатка Мечит курулбасын, мамлекет курулушту текшере алат. Биринчиден бул архитектура жана курулуш боюнча мамлекеттик агенттиктер, анткени биринчиден коопту эмес имарат курулушу абзел. Кийин курулуп бүткөндөн кийин Мечиттин иши боюнча Дин маселеси боюнча мамлекеттик агенттик, жана коопсуздук маселе боюнча Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети жана Ички иштер боюнча Министрликтин атайын бөлүмү.