Форум
Всего тем: 2
Всего сообщений: 1
Новое на форуме

Интернет приемная

Задать вопрос

Ваше имя

Ваш вопрос


Бегимай Мендешева     [1 Марта 2016]

Саламатсызбы, биз сизге кайрылубуздун себеби приусадебный участоктон жер салыгынан пенсионерлер бошотулат, ал налоговый кодекстин негизинде. Бирок песионерге каталган 2-3 уй болсо, ал бардык жер тилкенин жер салыгынан бошотулабы же салык толойбу? Биздин шаарда ар бир жаранга 7,5 сотка жер тилке тиешелуу, пенсионердики андан коп болсо айырмасы толонобу?

Ответ:

Пенсионер үйгө караштуу жер салыгы боюнча, бир кана жер тилкеге салык төлөөдөн бошотулат. Жер тилкесинин көлөмү канча болсо дагы, бошоту бүт тилкеге берилет. Бирден көп мүлккө ээ болсо, калган жер тилкелеринин салыгын төлөшү керек.

Жылдыз     [25 Февраля 2016]

Салматсыздарбы! Өзүм мамлекеттик кызматкермин. Азыркы учурда бала багуу менен акы төлөнбогон өргүүдөмүн. Айылдык кеңешке депутаттыка өзүмдү көрсөтсөм болобу?

Ответ:

"Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө" КР Мыйзамында 3-берене. Жергиликтүү жамааттардын мүчөлөрүнүн шайлоо укуктары 3. Жергиликтүү жамааттардын мүчөлөрү жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоого тең негизде катышат. 4. 21 жаш куракка толгон, тиешелүү администрациялык-аймактык бирдиктин жергиликтүү жамаатынын мүчөсү жергиликтүү кеңештин депутаты болуп шайланууга укуктуу. 5. Сот тарабынан аракетке жөндөмсүз деп табылган же эркиндигинен ажыратуу жайларында кармалып турган жарандар шайлоого жана шайланууга укугу жок. 6. Соттуулугу алып салынбаган же мыйзамда белгиленген тартипте жоюлбаган адамдар жергиликтүү кеңештердин депутаттыгына шайланууга укугу жок. Бул мыйзамга ылайык сизге депутат болуп шайланганга тосколдук жок. Бирок (кечирип койгула кыргыз тилинде бул мыйзамды таппай койдум) в Законе КР "О статусе депутатов местных кенешей" в Статье 5. Несовместимость статуса депутата местного кенеша с некоторыми должностями и видами деятельности. Депутат местного кенеша не может состоять на государственной службе или иной муниципальной службе в случаях: 1) если государственный орган или орган местного самоуправления, в котором он занимает руководящую должность, расположен в пределах территории того же айылного аймака или города, что и представительный орган местного самоуправления (местный кенеш айылного аймака или города), депутатом которого он является; 2) если государственный орган или орган местного самоуправления, в котором он состоит на государственной или муниципальной службе, подотчетен представительному органу местного самоуправления (местному кенешу айылного аймака или города), депутатом которого он является; 3) если избрание, представление к назначению, освобождение руководителя государственного органа или органа местного самоуправления, в котором он состоит на государственной или муниципальной службе, относится к полномочиям того представительного органа местного самоуправления (местного кенеша айылного аймака или города), депутатом которого он является. Депутатские полномочия также нельзя совмещать с должностью руководителя государственного или муниципального предприятия, государственного или муниципального учреждения образования и здравоохранения, оказывающих услуги населению соответствующего айылного аймака или города за счет средств республиканского и местного бюджетов. Депутат местного кенеша не может использовать свой депутатский мандат в целях, не связанных с депутатской деятельностью. Ушундан улам, сиз депутат болом деген айылдык аймак сиз иштеген мамлекеттик орган жайгашкан территорияда болсо, анда депутат болуп шайлана албайсынар.

Гульбарчын Самибаева     [21 Февраля 2016]

Менин суроом: жергиликтүү (айыл өкмөтүнүн) бюджетинен коомдук бирикменин (жайыттар комитетинин) счетуна акча каражатын өздүк салым катары которгонубуз мыйзамдуубу? АРИСтин программасы аркылуу техника алабыз дейт. Жообу эрте болсо жакшы болот эле. Сиздерге чоң рахмат.

Ответ:

Финансы министрлиги АОтун бюджетинен жайыт комитетинин бюджетине туз каржылоодон баш тартыш керектигин сунуштады, анткени ар кайсы текшеруучу орган билгениндей талдап, мыйзамга туура келбейт деши мумкун, дешти. Рамочный келишимге АО кошуп, сатып алууну туз каржылап, кийин бул техниканы АО балансына коюп койсонор туура болот. АРИСтен кошумча жооп: Жайыт комитети жайыт пайдалануучулар бирикмесинин (ЖПБ) аткаруучу органы. ЖПБнин уюштуруу-укуктук формасы-Аймактык коомдук өз алдынча башкаруу органы болуп саналат, жана бул органдын укуктары, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын аймактык коомдук өз алдынча башкаруу менен өз ара мамилелери Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө Мыйзамда толук жазылган. Кичи долбоорлорду ишке ашыруу алдында, АРИС, айылдык Кенеш, айыл окмоту жана ЖПБ ортосунда алкактык келишим (рамочное соглашение) тузулот. Техника сатып алуу долбоор болсо, тендерди АРИС откорот жана тендердик комиссияга тиешелуу ЖПБнен окулдор мучоо болуп киришет. Тендердин жыйынтыгы менен, ЖК оз эсебинен же АО оз салымын туздон туз техника учун акча каражатын которсо да болот. Сатылып алынган техника АО балансында болуп, жогоруда аталган мыйзамдын 56-беренесине ылайык, ЖПБне откоруп берет.

Бактыяр     [5 Февраля 2016]

Здравствуйте. Я хотел бы узнать относительно бухгалтерского учета в бюджетных учреждениях, планируется ли, и когда возможно будет Единая программа по бухгалтерскому учету в айыл окмоту? Ведь специфика деятельности МСУ отличается от деятельности других организаций.

Ответ:

Бактыяр здравствуйте. Спасибо Вам за такой актуальный вопрос. Во многих учреждениях (например в системе здравоохранения) руководство организовало установления программы 1С, но органы местного самоуправления у нас как внебрачные дети обделены и никому до них нет дела. Элементарные программы для них не доступны. Спасибо за вопрос, будем говорить об этим и продвигать это.

Эламан     [1 Февраля 2016]

Саламатсызбы. Жергиликтүү кеңештин депутаттыгына талапкер канча жаштан өйдө болуусу керек? Мисалы Жогорку Кеңешке 21 жаш экен...

Ответ:

Урматтуу Эламан, жергиликтүү кенештин депутаттыгына талапкер болуп тиешелүү администрациялык-аймактык бирдикте ( айыл өкмөттүн территориясында) жашаган, жергиликтүү жамааттын мүчөсү болгон, 21 жашка толгон Кыргыз Республикасынын жарандары боло алат. Демек, жаш курагы Жогорку кенештин депуттатарына коюлган талапка окшош. (Кыргыз Республикасынын "Жергиликтуу кенештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө" Мыйзамы 3-беренеси 4-пункту)

Айгуль     [29 Января 2016]

Здравствуйте! Я хотела узнать на счет правил приема детей в дошкольные образовательные организации. Укажите пожалуйста правила приёма, также нам сказали что в мэрию оплачивается первоначальный взнос в сумме 3000 сом. Я хотела бы уточнить кем установлен этот взнос?

Ответ:

Айгуля здравствуйте. Специально позвонила в мэрию чтобы дать Вам ответ. Никаких первоначальных взносов в мэрию не устанавливалось никогда. Те взносы которые родители платят это деньги на поддержание дошкольных учреждений, которые регулируются самими родителями. Порядок и правила приема Вам объяснят в районных центрах образования, которые должны работать по принятым НПА. Там есть 7 категорий граждан, которые обслуживаются вне очереди. Удаси Вам. Спасибо Вам за вопрос.

азамат     [3 Декабря 2015]

Саламатсыздарбы, жергиликтүү таштандыларды муниципалдык ишкана түзбөй, муниципалдык мекеме түзүп алып чыксак болобу? муниципалдык мекемега ЖОБО түзүп, айылдык кеңештин каттоосунан өткөрүп эле иштей берсе болобу?

Ответ:

Саламатсызбы Азамат. Мекеме бул менчик ээси тарабынан башкаруу социалдык, маданий жана чарбалык коммерциялык эмес мүнөздөгү милдеттерди жүргүзүү үчүн түзүлүп, алар тарабынан толук же жарым жартылай каржылануучу уюм эсептелинет. Ишкана - КР жарандык мыйзамдары боюнча жарандык укуктардын өзгөчө объектиси, ишкердикти жүзөгө ашыруу үчүн пайдаланылуучу мүлк комплекси.... Ушул терминдерге таянсак, айыл өкмөттүн аймагындагы ташдандыны ишкана же мекеме түзүп чыгарса болот. Азыркы кезде республикадагы кээ бир айыл өкмөттөрдө муниципалдык мекемелер жана жеке ишкерлер менен кызматташуунун аркасында келишимдер түзүлүп таштандалар чыгарылып жатат. КР жергиликтүү өз алдынча башкаруунун жөнүндөгү мыйзамынын 18-беренесинде таштандыларды чыгарууну уюштуруу - бул жергиликтүү бийликтин негизги маселелеринин бири. Сиздер, айыл өкмөттүн финансалык мүмкүнчүлүгүнө жана муниципалдык мүлктүн көлөмүнө жараша өзүңөргө мекеме түзүү аркылуу ишти уюштурсаңар болот. Ошону менен бирге, бул ишти аткаруу үчүн жеке ишканалар менен келишимдин негизинде деле иш алып барсаңар болот.

Каныбек     [1 Декабря 2015]

Саламатсызбы! Жаны ачылып жаткан айыл окмоттун карамагында болгон садиктин башчылыгын, кайсыл орган дайындайт? АО, Жергиликтуу кенеш, районобу?

Ответ:

Саламатсызбы Каныбек! Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын балансында турган мектепке чейинки мекемелердин (бала бакчалардын) жетекчисин бекитүү райондук элге билим берүү башкармалыгынын компетенциясына кирет. Бирок бул дайындоону алар жергиликтүү аткаруу бийлигинин башчысы - айыл өкмөтүнүн маакулдугу менен жүзөгө ашырат. Себеби бала бакчанын башчысы муниципалдык менчикти пайдалангандыгы үчүн айыл өкмөттүн алдында жооп берет. Бул маселе КР "Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө" Мыйзамынын 44 жана 50 беренесинде көрсөтүлгөн.

Азам     [2 Ноября 2015]

Спасибо Вам за ответ! на вопрос (от 7 октября 2015г.). Но, прошу Вас не могли бы дать ссылку на НПА касающихся на муниципального служащего.

Ответ:

Азам здравствуйте. Документа регулирующего такую норму по отношению муниципального служащего нет. Этот НПА имеет отношение только к государственным служащим. Хотя по логике он должен был равносильно распространяться и на муниципальных служащих, так как от неправомерных увольнений в МСУ страдает местный бюджет. Но в Законе о муниципальной службе такой нормы пока нет.

азамат     [29 Октября 2015]

2016-жылы жергиликтуу кенештерге шайлоо партиялык система менен болобу?

Ответ:

Азамат саламатсыңарбы. Шаардык кенештерге кана мындай эреже киргизилген. Айылдык кенештерге мажоритардык принцип сакталып турат. Мыйзамдарга өзгөртүү киргизе элек.