Форум
Всего тем: 2
Всего сообщений: 1
Новое на форуме

Интернет приемная

Задать вопрос

Ваше имя

Ваш вопрос


Мекиш     [10 Августа 2021]

1994-жылы айыл окмотуно караштуу жайыт жерден жашоочуларга турак жай салуу учун жер участогуна буйрук чыгарылып берилген,1994-жылдан бери жашоо шартына байланыштуу турак жай салынган эмес. Буйругу бар тургундар 2021-жылы келип ошол жер аянтын ажыратып бергиле деп жатат. Жайыт комитети болуп уюшулгандан бери жайыт жеринен, турак жай салууга жер аянттарын берууго тыюу салынган. Сизден сураныч ушул маселе боюнча мыйзам чегинде карап жооп берип койсонуздар?

Ответ:

Урматтуу Мекиш. 1996 жылы Кыргыз Өкмөтү жер реформасын жүргузүп, 1999 жылы Жер кодексин кабыл алышкан. Ошол документтерге ылайык жайыт жерлери мамлекеттик менчике өтүп, турак жай салууга тыйуу салынган. 1994 жылдан бери 27 жыл өтүптүр, азыркы айыл өкмөт силерге жерди ажыратып берген болсо, соттолуп кетишет, анткени Жер кодексини 32- беренеси турак жай салууга бериле турган маселени так жазып кеткен. Ал жерде АЖМФ жерлери эле камтылган, жайыт жерлерин берүүгө тыйуу салынган.

Адыл     [10 Августа 2021]

Саламатсыздарбы! Айыл окмотунун компьютер менен иштеген кызматкерлерине (за вредность)толонуп берилеби?Компьютерде иштеген ар бир кызматкерге толонобу? Алдын ала рахмат.

Ответ:

Урматтуу Адыл, айыл окмотунун компьютер менен иштеген кызматкерлерине оор жумуштар жана зыяндуу, же эмгек шарттары кооптуу жумуштар үчүн кошумча төлөмдү белгилөөнүн тартиби жөнүндө ЖОБО Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 27-апрелиндеги № 258 токтому менен бекитилген. Оор жумуштар жана зыяндуу, же эмгек шарттары кооптуу жумуштар үчүн кошумча төлөмдү белгилөөнүн тартиби жөнүндө ЖОБО 1. Ушул Жобо Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексинин 224-беренесине ылайык оор жумуштар жана зыяндуу, же эмгек шарттары кооптуу жумуштар үчүн кошумча төлөмдү белгилөө же алып салуу тартибин аныктайт. 2. Оор жумуштар жана зыяндуу же эмгек шарттары кооптуу жумуштар үчүн кошумча төлөм (мындан ары - кошумча төлөм) оор, зыяндуу, кооптуу же эмгек шарттары өзгөчө башка жумуш орундарынын тизмегине ылайык белгиленет. 3. Оор, зыяндуу, эмгек шарттары кооптуу өзгөчө башка жумуш орундарынын тизмеги (мындан ары - Тизмек) жумуш орундары аттестациялангандан кийин Өзгөчө эмгек шарттарындагы жумуштардын типтүү тизмегине (оор жумуштар, зыяндуу, кооптуу жана башка өзгөчө эмгек шарттарындагы жумуштар, өзгөчө климаттык шарттардагы жумуштар) ылайык жамааттык келишимде же кесиптик бирлик же кызматкерлердин башка өкүлчүлүктүү органы менен макулдашуу аркылуу иш берүүчү тарабынан бекитилген айрым документтерде каралат. 4. Жумуш орундарын колдонуудагы санитардык эрежелердин жана ченемдердин талаптарына шайкеш келтирүү үчүн шарттарды жакшыртуу жана эмгекти коргоо боюнча жүргүзүлгөн комплекстүү уюштуруу-техникалык иш-чараларды эсепке алуу менен жыл сайын кайра каралып турат. 5. Жумуш орундарын аттестациялоо иш берүүчү тарабынан аттестациялык комиссияны түзүү аркылуу уюштурулат жана жүргүзүлөт. 6. Аттестациялык комиссиянын сандык жана персоналдык курамы, ошондой эле аттестациялоонун графиги жана тартиби иш берүүчү тарабынан аныкталат жана бекитилет. Аттестациялык комиссиянын курамына иш берүүчүнүн өкүлдөрү, эмгекти коргоо боюнча адис, баштапкы кесиптик бирлик уюмдарынын шайланма органдарынын же кызматкерлердин башка өкүлдүк органынын өкүлдөрү, санитардык-эпидемиологиялык көзөмөл жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын адистери киргизилет. Иш берүүчүнүн өкүлдөрү катарында аттестациялык комиссиянын курамына уюмдун түзүмдүк бөлүнүштөрүнүн жетекчилери, кадр боюнча адистер, эмгек жана эмгек акы боюнча адистер, уюмдун башкы адистери, медициналык жана башка жумушкерлер киргизилиши мүмкүн. Аттестациялык комиссияны иш берүүчүнүн өкүлү башкарат. 7. Жумуш орундарын аттестациялоонун натыйжалары жумуш орундарын колдонуудагы санитардык эрежелердин жана ченемдердин талаптарына шайкеш келтирүү үчүн шарттарды жакшыртуу жана эмгекти коргоо боюнча жүргүзүлгөн комплекстүү уюштуруу-техникалык иш-чараларды андан ары жүргүзүү үчүн жана шарттарды жакшыртууга жана эмгекти коргоого, жумушкердин кызматтык маянасына кошумча төлөмдү негиздөөгө жана белгилөөгө мүмкүн болбогон учурда пайдаланылат. 8. Кызматтык маянанын өлчөмү эмгек шарттарынын зыяндуулук деңгээлине жараша кызматтык маянанын пайыздык катышында, бирок эмгек шарттары оор жана зыяндуу болгон жумуштарга 15 пайыздан жана эмгек шарттары өзгөчө оор жана өзгөчө зыяндуу болгон жумуштарга 30 пайыздан кем эмес белгиленет. 9. Жумушкерлер үчүн кошумча төлөм, жетекчинин буйругуна ылайык, эмгек шарттары оор жана зыяндуу же кооптуу жумуштарда жана жумуштун 50%дан кем эмес убактысын иондоочу нурлануу таасиринде иштеген учурларда төлөнөт. 10. Жумушчулардын теңинен көбү ушул цехтерде, участоктордо жана өндүрүштөрдө жумуштун 50%дан кем эмес убактысын өткөрүп, өзгөчө эмгек шарттары үчүн кошумча төлөмдү алышкан цехтердин, участоктордун жана өндүрүштөрдүн жетекчилери менен адистери кошумча төлөмдү белгилөөгө укуктуу. 11. Кошумча төлөм белгиленген кызмат орду боюнча милдеттерди убактылуу аткарган кызматкерлерге карата кошумча төлөм убактылуу иштеген учурларына гана төлөнөт. 12. Жумушчу орундарда зыяндуу өндүрүштүк факторлор жоюлган жана эмгек шарттары жакшырган учурларда, аттестациялык комиссия жумуштардын тиешелүү түрлөрүн эмгек шарттары өтө оор жана өтө зыяндуу категориясынан эмгек шарттары оор жана зыяндуу жумуштар же эмгек шарттары нормалдуу категорияга которуу жөнүндө чечим кабыл алат. 13. Эмгек шарттары өтө оор жана өтө зыяндуу категориядан эмгек шарттары оор жана зыяндуу категорияга которулган учурда иш берүүчүнүн буйругуна ылайык үстөк акылар азайтылат, эмгек шарттары нормалдуу категорияга которулган учурда үстөк акы алып салынат. Өзгөчө эмгек шарттарындагы жумуштардын ТИПТҮҮ ТИЗМЕГИ (оор жумуштар, зыяндуу, кооптуу жана башка өзгөчө эмгек шарттарындагы жумуштар, өзгөчө климаттык шарттардагы жумуштар) 42. Бардык тармактар үчүн жалпы эмгек шарттары зыяндуу жана оор жумуштар § 1. Эмгек шарттары оор жана зыяндуу жумуштардын түрлөрү 17. Компьютер менен иштөө.

Аноним     [8 Августа 2021]

Может ли глава айыл окмоту обратиться в районную государственную администрацию, с собственной инициативой с предложением о передаче в частную собственность земли находящейся на территории айылного аймака под категорией прочие земли без согласия депутатов? Каким положением руководствуется райакимиат объявляя аукцион на такие земли?

Ответ:

Глава айыл окмоту не должен обращаться в районную государственную администрацию с инициативой о передаче в частную собственность земли находящейся на территории айыльного аймака, а должен руководствоваться Типовым положением о порядке и условиях возмездного предоставления прав собственности или аренды на земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 23 сентября 2011 года № 571, который устанавливает порядок и условия возмездного предоставления прав собственности или аренды на земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности. Возмездное предоставление прав собственности или аренды на земельные участки производится органом МСУ на открытых торгах, а в случаях, предусмотренных пунктом 11 вышеуказанного Типового положения, возмездное предоставление земельных участков в аренду может быть произведено также путем прямых продаж. Открытые торги по предоставлению прав собственности или аренды на земельные участки проводятся в форме аукционов и конкурсов. Земельные участки в аренду могут быть предоставлены сроком до 50 лет. Срок, на который предоставляются в аренду земельные участки, определяется органом МСУ. Райакимиат не имеет права объявлять аукцион на такие земли.

Оксана     [8 Августа 2021]

Имеет ли право глава айыл окмоту оплатить 30% от оклада на возложение обязанностей другому специалисту, если основной специалист в отпуске?

Ответ:

Уважаемая Оксана, согласно статьи 167 Трудового Кодекса КР «Оплата труда при совмещении профессий (должностей) и выполнении обязанностей временно отсутствующего работника». Работнику, выполняющему у одного и того же работодателя наряду со своей основной работой, обусловленной трудовым договором, дополнительную работу по другой специальности, квалификации или должности без освобождения от основной работы, производится доплата за совмещение профессий (должностей) или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника. Размеры доплат за совмещение профессий (должностей) или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника устанавливаются работодателем по соглашению с работником, но не могут быть ниже тридцати процентов ставки (оклада) по совмещаемой работе.

Максим     [8 Августа 2021]

Мелис Зарлыкович спасибо за проведенные тренинги, узнали много интересного. Еще вопрос, в каких случаях законодательство допускает возможность быть избранным депутатом одного айылного кенеша и в то же время занимать руководящую должность в государственных учреждениях в другом айылном аймаке или городе?

Ответ:

Уважаемый Максим, законодательство допускает возможность быть одновременно депутатом айылного кенеша и в то же время быть государственным или муниципальным служащим в другом айылном или городе. Данное положение детально изложено в статье 22 Закона КР «О местном самоуправлении», где предусматривается несовместимость статуса депутата местного кенеша с некоторыми должностями и видами деятельности, т.е. где депутат местного кенеша одновременно не может быть государственным или муниципальным служащим: 1) если государственный орган или орган местного самоуправления, в котором он занимает руководящую должность, расположен в пределах территории того же айылного аймака что и местный кенеш, депутатом которого он является 2) если государственный орган или орган местного самоуправления, в котором он состоит на государственной или муниципальной службе, подотчетен местному кенешу, депутатом которого он является; 3) если избрание, представление к назначению, освобождение руководителя государственного органа или органа местного самоуправления, в котором он состоит на государственной или муниципальной службе, относится к полномочиям того местного кенеша, депутатом которого он является. Кроме этого, Закон предусматривает и другие ограничения для депутатов: это невозможность совмещения депутатского полномочия с должностью руководителя государственного или муниципального предприятия, государственного или муниципального учреждения образования и здравоохранения, оказывающих услуги населению соответствующего айылного аймака за счет средств республиканского и местного бюджетов.

Ольга     [7 Августа 2021]

Есть ли правила/законы, устанавливающие порядок привлечения инвестиций?

Ответ:

Уважаемая Ольга, вот перечень НПА: 1) Закон КР «Об инвестициях в Кыргызской Республике» 2) постановление Правительства КР от 29 сентября 2017 года N 628 “Об утверждении Положения о порядке и условиях применения режима стабилизации” 3) постановление ПКР от 19 июня 2017 года N 389 “Об утверждении Положения о порядке привлечения и использования международной грантовой и технической помощи в Кыргызской Республике” Все нормативно-правовые акты КР можно найти на сайте: http://cbd.minjust.gov.kg

Алексей     [7 Августа 2021]

Некоторые новоизбранные депутаты хотят отменить решения предыдущего айыл окмоту по предоставленным землям. Так, ранее у нас земли для ИЖС предоставлялись по 30 сот., сейчас 15. Хотят, чтобы каждый, кто получил по 30 сот., вернули 15. Могут ли своим постановлением?

Ответ:

Уважаемый Алексей, не могут, действует принцип – закон обратной силы не имеет.

Екатерина     [7 Августа 2021]

Мелис Зарлыкович, подскажите пожалуйста, кто устанавливает зональный коэффициент и на какой срок?

Ответ:

Уважаемая Екатерина, см. Налоговый Кодекс, статья 339. Ставки земельного налога за использование земель населенных пунктов и земель несельскохозяйственного назначения. Пункт 4. Значения зонального коэффициента Кз устанавливаются местными кенешами один раз в 3 года в срок не позднее 1 октября текущего года, в зависимости от особенностей экономико-планировочных зон, в размере: 1) в городе Бишкек – от 0,6 до 3; 2) в городе Ош – от 0,3 до 3; 3) в других населенных пунктах – от 0,3 до 1,2.

Адыл     [5 Августа 2021]

Саламатсызбы! Менин суроом Биздин айыл окмотунун жараны,жергиликтуу кенешке депутат болуп шайланган.Депутат болуп шайланган жаран райондук каржы болумундо иштейт.райондо иштеп жатып,айыл окмотуно куратор болуп шайланган.Ушул мыйзамга жооп береби?

Ответ:

Урматтуу Адыл, жергиликтуу кенешке депутат болуп, айыл окмотуно райондук каржы болумдон куратор болгону мыйзамга каршылык болбойт. Кураторлук бул коомдук иш, жардам катары алпарылат.

Бексултан     [4 Августа 2021]

Саламатсыздарбы! Жергиликтуу айыл Кенешинин депутаттарынын мучолорунун бири, бирин экиси ошол айыл аймактын башчысынын бир туугандары, иниси, жубайы, окул балдары болсо. Мындай учурларда алар ошол созывта ох иштерин алып барууга мыйзам мумкундук береби, же болбосо мындай учурга мыйзам боюнча тыйуу салыныш керекпи? Иш жузодо нормасы кандай. Рахмат!

Ответ:

Урматтуу Бексултан, жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө мыйзамдын 25-берене. « Кызыкчылыктардын кагылышуусу». Жергиликтүү кеңештин депутаты кеңештин сессияларында же туруктуу комиссиялардын же жергиликтүү кеңеш тарабынан түзүлгөн башка органдардын жыйналыштарында жеке кызыкчылыгын, башкача айтканда өзү, анын жубайы, ата-энеси, балдары, бир туугандары жана эже, карындаш-сиңдилери үчүн материалдык пайданы көздөгөн маселени (жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органынын башчысын шайлоого тиешелүү маселелерден тышкары) кароого катышууга жана добуш берүүгө тийиш эмес.