Форум
Всего тем: 2
Всего сообщений: 1
Новое на форуме

Интернет приемная

Задать вопрос

Ваше имя

Ваш вопрос


талантбек     [23 Апреля 2017]

саламатсынарбы менин суроом. жерден чыкан сууга же скважнага канча налок толонот окмотко жеке менчик кылса болобу же окмотун балансында турабы

Ответ:

Урматтуу Талантбек мырза! Сиз кайрылган суроо боюнча Кыргыз Республикасынын Салык Кодексинде роялти салыгы төлөнөрү көрсөтүлгөн (229-берене), ал эми салыктын көлөмү тууралуу айтсак 310-беренеде жазылган. Бул беренелер менен толук биздин сайтын “законодательство” бөлүгүнө кирип, Салык кодексин ачып кененирээк тааныша аласыз. Ушул эле Кодекстин 307-беренесинин 2-пунктунда “жер астындагы сууларды алууну (жер түпкүрүнөн чыгарууну) жүзөгө ашырган уюмдар, мекемелер ...роялти салыгын төлөөчү болуп саналат деп жазылган. Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндөгү “ мыйзамынын 18- беренесиндеги жергиликтүү маанидеги маселелерге калкты ичүүчү суу менен камсыз кылуу кирген. Демек, жергиликтүү бийлик органдарынын эң негизги милдеттеринин бири, ошондуктан бардык скважина, суу түтүктөрү алардын балансында болушу керек.Эгер жогорудагы аталган мүлктөр жеке менчикте болуп калса , ал бир топ тоскоолдуктарды жаратат. Мисалы: сууну сатып алып элге берүү жана жеткирүү, бул баанын кымбаттоосуна алып келет.

Алтынбек     [21 Апреля 2017]

Саламатсыздарбы? Менин стажым бош кызмат ордуна корсотулгон стажга 2 ай гана жетпей жатат. Конкурска катыша аламынбы? Ал жерде эки жылдан кем эмес деп жазылган, а менде болсо 1 жыл 8 ай.

Ответ:

Алтынбек мырза саламатсынарбы. Сиздин жазганыныз боюнча, сизге талапкер болуш учун 4 айлык стаж жетпейт экен. Конкурска катыша албайсыз, анткени документтеринерди кабыл албайт. Азыр прокурордук козомол кучоп турган кез, тураа эмес документти кабыл алып, жоопкерчиликти оз мойнуна эч ким алгысы келбейт.

Жайыт комитети     [20 Апреля 2017]

Менин бир суроом бар.. 2017-жылдан баштап жайыт жерлерди колдонгондук учун акы толомдору а/окмотунун бюджетине тушуп казыналык аркылуу отмой болду. "Жайыт жерли боюнча" мыйзамында, жайыт комитетинин торагасынын эмгек акысы кандай тартипте толонооруу так корсотулгон эмес. Эмгек акысы чыгаша жагынан бюджеттен кандай тартипте толонорун билбей жатабыз.

Ответ:

Урматтуу жайыт комитетинин төрагасы! 2017-жылдын 1-январынан баштап күчүнө кирген Бюджеттик кодекстин нормаларына ылайык жайыт жерлерин лдонуунун акылары жергиликтүү бюджеттердин бекитилген киреше бөлүгү болуп эсептелет жана ошондуктан жайыттан түшкөн акчалар айыл өкмөттөрдүн банктагы эсебине түшө баштады. Кыргыз Республикасынын “ Жайыттар жөнүндөгү” мыйзамында мамлекеттик жайыт жерлерине жоопкерчилик жана контролдоо жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына жүктөлгөн. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы жайыттарды башкаруу жана колдонуу укугун жайыт колдонуучулардын бирикмесине өткөрүп бере алат. Жергиликтүү бийликтин өкүлчүлүктүү органы- айылдык кеңеш ар жыл сайын жайытты колдонуучулардын бирикмесинин (жайыт комитети) иш пландарын бекитет жана анын аткарылышы тууралуу отчет алат. Айылдык кеңеш ошондой эле жайыт комитетинин бюджетин сессияларда карап бекитип келген. Жайыт комитети өзү түзүп келип сунуштаган бюджетке ылайык жайыт комитеттин чыгашасы, анын ичинен эмгек акы, башка чыгашанын түрлөрү да көрсөтүлүшү керек, ошого жараша бюджет жыл бою аткарылат. Канча жылдардан бери иштеп келе жаткан жайыт комитеттеринде бул маселе эбак эле калыптанып калган. Негизинен кирешеге жараша чыгаша болот. “Жайыт жөнүндөгү “мыйзамынын 11-беренесинде жайыт акыдан түшкөн каражаттын бир бөлүгү жайыт комитетине, аны кармоого, жайыттын инфраструктурасын жакшыртууга жана өнүктүрүүгө жумшалат. Жайыт акынын калган бөлүгү жергиликтүү бюджетте калат.

Орловчанин     [19 Апреля 2017]

Добрый день! Золотодобывающая компания использует поливную воду с речки ущелья в производственных целях, как заставить их платить за поливную воду? Так как население недополучает эту воду, имеется АВП ассоциация водопользователей! Нам нужно основание по Закону для заключения договора на потребление воды с АВП и пользователем!

Ответ:

Уважаемый Орловчанин здравствуйте. В связи с тем, что нам не известны многие факты деятельности золотодобывающей компании сложно дать однозначный ответ. Если данная компания расположена на территории Вашего города, то у него должны быть договора с горводоканалом или АВП как у любого другого пользователя. Вполне вероятно что она имеет свой договор с районным управлением водного хозяйства, куда Ваше АВП платит за потребленную воду. Пусть мэрия отправит запрос и выяснит о том, кому компания платит деньги за потребляемую в производственных целях воду. Если у компании есть своя скважина, то она будет платить налог на недра - роялти.

Мирлан     [18 Апреля 2017]

Еще вопрос... в исходя из постановления Правительства КР от 11 апреля 2016г №202 - "О порядке осуществления делегированных государственных полномочий органов МСУ в сфере налоговых правоотношений" специалист по доходам/налоговый инспектор имеет право запрашивать соответствующие документы на ведение бизнеса и т.д и т.п. Возникает вопрос органу МСУ распечатать Постановление ПКР и показывать его как удостоверяющий документ на основе которого он действует?! Ведь уже действующим предпринимателям документы были выданы другим органом...

Ответ:

Мирлан здравствуйте. Не понятно, про какие документы Вы спрашиваете? Органы МСУ собирали и продолжат сбор двух местных налогов: земельного и налога на имущество. Патенты уже выданы органами ГНС. После подписания договора у Вас возникает право организовать налоговый контроль для уточнения реестра налогоплательщиков Вашего муниципалитета. В принципе Вас как сотрудника ОМСУ по доходам предприниматели знают, если они спросят: "Вы кто такой", скажите налоговик и вежливо попросите показать патент и уведомите предпринимателя, что в последующем, им не нужно ехать в рай центр для продления патента, это все теперь нужно будет делать в айыл окмоту. С этого и надо начинать - инвентаризация налогоплательщиков и параллельно просвещать своих жителей, что надо своевременно заплатить налоги и спать спокойно. Если речь идет об удостоверении - то думаю это не столь важно, стройте взаимоотношения на основе доверия, это плодотворнее.

Мирлан     [18 Апреля 2017]

Здравствуйте Уважаемая Администрация! Я в сфере налогов недавно... и у меня возник следующий вопрос- Какие отчеты должен сдавать специалист по доходам/налоговый инспектор а/о и в какие сроки?

Ответ:

Урматтуу Мирлан мырза! Сиздин сурооңуз өтө маанилүү, себеби бул маселеге тактоо киргизүү керектиги аныкталды. КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 11-апрелиндеги №202 токтомунун негизинде мамлекеттик салык органы менен айыл өкмөттөрдүн ортосундагы келишимдин 6.1 пунктунда: “ ЖӨБ аткаруучу органы Жободо көрсөтүлгөн мөөнөттөрдө өткөрүлгөн мамлекеттик ыйгарым укуктарды аткаруу боюнча аймактык салык органына маалыматтарды жана отчетторду берүүнү камсыз кылат.”- деп көрсөтүлгөн. Демек жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы чогултулган кирешелер боюнча отчетту берип турушу керек. Бул чогултулган салыктардын турлөру жана көөлөму боюнча маалымат болот. Эгер кандай бир отчеттун формасы талап кылынса, ал форма мамлекет боюнча бирдиктуу болушуу керек, ошондуктан Республикалык МСКБ (УГНС) менен ошол формаларды иштеп чыгып, жарыя кылып коебуз. Азырынча чогултулган салыктарынар жөнундө маалыматты берип тургула.

Талант     [17 Апреля 2017]

Жеке ишкер болуп каталгандан кийин салык толомду толойсун, соцфондко милдеттуу турдо толош керекпи? Пенсияга керек дейт, толобой койсо болобу?

Ответ:

Урматтуу Талант мырза! Биздин өлкөбүздө мыйзам чегинде ишмердүүлүк менен иш алып барган жарандар ишмердүүлүгүнүн жыйынтыгы боюнча өлкөбүздүн гүлдөп өнүгүшүнө салым кошуубуз деп, салык төлөшөт. Ошол эле мезгилде ишмердүүлүк жүргүзгөн жарандар КР “Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу” мыйзамына ылайык милдеттүү түрдө социалдык фонддун камсыздандыруу төлөмдөрүн төлөөсү керек. Бирок бул милдеттуу төлөм ар бир жарандындын келечекте эмгеке жарамсыз болуп калган учурда жана жаш курагы боюнча эс алууга чыккан учурда өздук камсыздандырууга кирет. Жөнөкөй сөз менен айтканда, келечектеги пенсиянарды топтоп жатасынар.

Самат     [17 Апреля 2017]

Сламатсызбы? мен 2 фирмада 1жыл бою толук ставкада жетекчилик кызматта иштеп келем (1- эконмика болумунун башчысы, 2- техникалык козомолдоо болумунун башчысы) соцфонко налог толойм эки жактан тен, 1-суроом менин эки жакта эмгектенгеним трудовой книжкама кандай жазылат? 2- суроом мен бир жыл 2 жакта тен иштегеним 2жыл стаж катары эсептелинеби? Алдын ала чон рахмат. ишиниздерге ийгилик!

Ответ:

Самат мырза саламатсынарбы. Сиздин иш аракетиниз 2016-жылдын 30-майы № 75 - "Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө" КРнын МЫЙЗАМЫна ылайык келбейт. Анткени, ошол мыйзамдын 22-беренесинде "Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат менен байланышкан чектөөлөр" п.2 ушул Мыйзамдын 20-беренесинин 1-бөлүгүнүн 19-пунктунда каралган учурларды кошпогондо, акы төлөнүүчү башка иш менен алектенүүгө, дейт. Келгиле ушул мыйзамдын 20 беренесин 1-бөлүгүнүн 19-пунктун карап королу, кошумча толонгон кайсы кызматты ээлесе болот экен. 19) жетекчи менен макулдашуу боюнча мыйзамдарда тыюу салынбаган каражаттардан кошумча төлөнүүчү тиешелүү кесиптик чөйрөдөгү билим берүү, эксперттик, илимий жана башка чыгармачылык иштер менен алектенүүгө. Ушундон улам кандай жыйынтык чыгарыбыз? Сиз мамлекеттик же муниципалдык кызматты ээлесенер, кошумча ошого тиешелүү кесиптик чөйрөдөгү билим берүү, эксперттик, илимий жана башка чыгармачылык иштер менен алектенсениз болот, бирок жетекчинер менен макулдашуунун негизинде кана. Суроонузга рахмат.

Канат     [17 Апреля 2017]

Саламатсыздарбы? Дотацияда отурбаган жана дотацияда отурган айылдын, Айыл башчысынын айлык акысы канча болуш керек? Чоон рахмат.

Ответ:

Канат мырза саламатсынарбы. 2017-жылдын 1-мартындагы № 131 - "Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматчыларынын жана муниципалдык кызматчыларынын ишин баалоо жана эмгек акы төлөө шарттары жөнүндө" Кыргыз Республикасынын ӨКМӨТҮнун ТОКТОМуна ылайык - Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматчыларынын жана муниципалдык кызматчыларынын кызматтык маянасынын өлчөмүн эсептөө үчүн негиз болуп эсептелген 5000 сом өлчөмүндөгү минималдуу базалык ставка белгиленген. Андан кийин эселүүлүк коэффициенттери, түзөтүүчү коэффициенттери, класстык жана атайын чендери үчүн, дипломатиялык ранг үчүн үстөктөрдүн өлчөмдөрү, иштеген жылдары үчүн пайыздык үстөктөрдүн өлчөмдөрү эске алынып эсептелинип чыгат. Ошондон улам айлык маянанын олчому такталат, айыл окмоттун калкынын санына, финансалык мумкунчулугуно (дотацияда же дотациядан чыкканына) байланышпайт. Мисалы жаны кызматка келген айыл окмот башчысынын жана тажрыйбалуу - эмгек стажы коп айыл башчысынын, айлык маяналары ар кандай болот.

Азамат     [17 Апреля 2017]

Саламатсызбы! Айыл окмотунун сайтын кантип ачабыз. Чон рахмат

Ответ:

Азамат саламатсынарбы. Биринчиден, сайт ачуунун максатын эмнеден коросуз? Мисалы Каракол жана Жалал Абад шарларынын саттары бар. Алар жергиликтуу калкка маалымат беруу менен бирге, башка элдерге дагы оз шаарынын кооздугун жана туристтик мумкунчулукторун даназалаганга ачылган. Сайтты атайын ИТ специалистер жазып беришет. Баасы 100 АКШ $ 1000 долларга чейин барат. Бирок аны ачып койгондон башка кун сайын толтуруп туру абзел. Сайты бар шаарларга телефон чалып маалымат алсанар болот. Ага чейин ошол сайттарды карап коргуло, ал кызыктуу жана пайдалуу болбосо, ага эч ким кирбейт, анда аны тузуп каражат коротунун кереги барбы. Сайттан коро айыл окмот же шаарга ички электрондук документооборот программасын жасатып алсанар - пайдалуу болот. Бир тооп иштеринерден ажырайсынар, буттук маалымат компьютерде болот.