Форум
Всего тем: 2
Всего сообщений: 1
Новое на форуме

Интернет приемная

Задать вопрос

Ваше имя

Ваш вопрос


Уланбек     [4 Мая 2021]

Дагы бир жолу саламатсыздарбы. Менин суроом төмөндөгүчө: Айыл өкмөтүнүн башчысын шайлоодо жергиликтүү кеңештин депутаттары А/Ө башчылыгына талапкерлерди жашыруун добуш берүү менен болот. Биздин айыл аймакта 3 айыл бар.11 депутат шайланды. Бир айыл, бир округ-5 депутат, ал эми эки айыл биригип бир округ - 6 депутат. Ар бир айылдан А/Ө башчылыкка бирден талапкер, ошондо 3-ө чыгып жатат. Суроо: Биринчи шайлоодо 3 талапкер тең өтпөй калса кандай болот? А/Ө башчылыкка кайра шайлоо болобу? Мурунку койгон талапкерлер кайра шайлоого талапкерлигин коё береби? Аким да сунуш берип көргөзөт дейт, аким көрсөткөндү шайлайбы адм ресурс менен? Аким көрсөткөндү шайланбай койсо, кеңеш таркатылабы? Чооң рахмат жооп күтөмүн.

Ответ:

Урматтуу Уланбек! Эгерде айыл өкмөт башчысын шайлоо процедурасы Кыргыз Республикасынын” Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндөгү” мыйзамынын 49–беренсинде көрсөтүлгөн. Ушул беренинин 3-пунктунда Сиздин суроого толук жооп берилет: Айыл өкмөтүнүн башчысын шайлоо жергиликтүү кеңештин депутаттары тарабынан жашыруун добуш берүү жолу менен жүзөгө ашырылат. Эгерде ага айылдык кеңештин депутаттарынын жалпы санынын кеминде үчтөн экиси катышса, айыл өкмөтүнүн башчысын шайлоо өткөрүлдү деп эсептелет. Тиешелүү кеңештин депутаттарынын жалпы санынын көпчүлүк добушун алган талапкер шайланды деп эсептелет. Эгерде: - катталган бир талапкер, депутаттардын добуштарынын зарыл болгон санын албай калса, кайра шайлоо өткөрүлөт; - эки талапкер катталса жана алардын бири да добуштардын зарыл болгон санын албай калса, добуштардын көбүрөөк санын алган бир талапкер боюнча добуш берүүнүн экинчи туру өткөрүлөт. Эгерде биринчи турда эки талапкер депутаттардын добуштарынын тең санын алып калса, кайра шайлоо өткөрүлөт; экиден ашык талапкер катталса жана алардын бири да депутаттардын добуштарынын зарыл болгон санын албай калса, добуштардын көбүрөөк санын алган эки талапкер боюнча добуш берүүнүн экинчи туру өткөрүлөт. Эгерде биринчи турда талапкерлердин бири добуштардын көбүрөөк санын алса, ал эми кийинки эки талапкер добуштардын тең санын алса, добуштардын көбүрөөк санын алган бир талапкер боюнча добуш берүүнүн экинчи туру өткөрүлөт. Эгерде биринчи турда эки талапкер добуштардын көбүрөөк тең санын алса, ал эми башка талапкерлер азыраак добуш алса, добуштардын көбүрөөк тең санын алган эки талапкер боюнча добуш берүүнүн экинчи туру өткөрүлөт. Эгерде биринчи турда бардык талапкерлер добуштардын тең санын алса, кайра шайлоо өткөрүлөт. Добуш берүүнүн ушул беренеде каралбаган натыйжаларын аныктоодо башка кырдаалдар келип чыккан учурда, кайра шайлоо өткөрүлөт. Эгерде талапкерлер үчүн дегенге караганда депутаттардын добуштарынын көпчүлүгү "бардык талапкерлерге каршы" позициясы үчүн берилсе, кайра шайлоо өткөрүлөт. Эгерде добуш берүү күнүнө карата бир да талапкер катталбаса же болбосо катталган талапкерлер шайлоого катышуудан баш тартышса, кайра шайлоо өткөрүлөт. 4. Борбордук шайлоо комиссиясы айыл өкмөтүнүн башчысы шайланбай калган күндөн тартып 3 календардык күндүн ичинде кайра шайлоо дайындайт. Жаңы талапкерликтерди көрсөтүү менен кайра шайлоо аймактык шайлоо комиссиясы тарабынан кайра шайлоо дайындалган күндөн тартып 15 календардык күндөн кечиктирбестен өткөрүлөт. 5. Эгерде кворумдун жоктугунан шайлоо болбой калса, Борбордук шайлоо комиссиясы 3 календардык күндүн ичинде кайра шайлоо дайындайт. Мындай учурда кайра шайлоо мурда каттоодон өткөн талапкерлер боюнча өткөрүлөт. Ал эми талапкерлер бир жолу гана айыл өкмөт башчысынын шайлоосуна талапкерлигин кое алат, экинчисине катыша албайт. Бул азыркы мыйзамдагы иштеп жаткан нормалар. Бирок, азыркы учурда Жогорку кеңеште мыйзамга өзгөртүү киргизүү жүрүп, талкуулар болуп жатат. Анда жергиликтүү бийликтин аткаруу бийлигинин башчысы- айыл өкмөт башчысын шайлоодо талапкерди райондун акими сунуштап, ал сунуштаган талапкерлерди жергиликтүү кеңештин депутаттары шайлануу варианты каралууда. Бул мыйзамдын авторлору Жогорку кеңештин депутаттары – З. Эсенаманов менен А.Карашев.

Акмат     [22 Апреля 2021]

Айыл окмот башчысын кимдер сунуштай алат, ушул боюнча маалымат берсениз.

Ответ:

Урматтуу Акмат мырза, Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө мыйзамынын 49-берене. Айыл өкмөтүнүн башчысын шайлоонун, кызмат ордуна киришүүсүнүн жана кызмат ордунан бошотуунун тартиби 1. Айыл өкмөтүнүн башчысы айыл кеңешинин депутаттары (депутаты) тарабынан көрсөтүлүүчү, ошондой эле райондук мамлекеттик администрациянын башчысы (мындан ары - аким) тарабынан сунушталуучу талапкерлердин ичинен жашыруун добуш берүү жолу менен айыл кеңешинин чакырылыш мөөнөтүнө айыл кеңешинин депутаттары тарабынан шайланат. Ушул мыйзамга ылаык, депутат, депутаттардын тобу, бардык депутаттык корпус жана аким сунуштаганга укугу бар. Акимдин сунушу үстөмдүк болот деп ойлобогула. Анын сунушу депутаттын сунушундай эле күчү бар.

Тынычбек     [22 Апреля 2021]

Жаны конуштарга статус беруу боюнча жол жоболорун айтып берсениз.

Ответ:

Урматтуу Тынычбек мырза. КР 2008-жылдын 25-апрели N 65, "Кыргыз Республикасынын администрациялык-аймактык түзүлүшү тууралуу" МЫЙЗАМЫна ылайык 2-глава "Администрациялык-аймактык түзүлүш маселелерин чечүүдө мамлекеттик бийлик жана жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарынын ыйгарым укуктары" 9-берене. Жогорку Кеңештин ыйгарым укуктары Жогорку Кеңештин компетенциясына: - администрациялык-аймактык бирдиктерди түзүү жана жоюу; - алардын администрациялык борборлорун белгилөө жана которуу; - администрациялык-аймактык бирдиктердин чегараларын белгилөө жана өзгөртүү; - калктуу конуштардын категорияларын аныктоо; - администрациялык-аймактык бирдиктердин аталыштарын жана кайра аталыштарын бекитүү кирет. 10-берене. Өкмөттүн ыйгарым укуктары Өкмөт: - Жогорку Кеңешке администрациялык-аймактык бирдиктерди жана калктуу конуштарды түзүү жана жоюу, алардын администрациялык борборлорун белгилөө жана которуу, чегараларын белгилөө жана өзгөртүү, калктуу конуштардын категорияларын, администрациялык-аймактык бирдиктердин жана калктуу конуштардын аталыштарын жана кайра аталыштарын аныктоо тууралу сунуштарды киргизет; - Жогорку Кеңешке калктуу конуштарды республикалык, областтык жана райондук маанидеги шаарлардын категориясына киргизүү тууралу сунуштарды киргизет; - Өкмөттүн алдында администрациялык-аймактык түзүлүш боюнча комиссия түзөт; - Өкмөттүн алдындагы администрациялык-аймактык түзүлүш боюнча комиссиянын корутундуларынын негизинде тийиштүү жергиликтүү кеңештердин пикирин эске алуу менен Жогорку Кеңешке Кыргыз Республикасынын администрациялык-аймактык түзүлүш маселелери боюнча сунуштарды киргизет. 11-берене. Жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын ыйгарым укуктары Областтын жергиликтүү мамлекеттик администрациясы: - тийешелүү жергиликтүү кеңештердин пикирин эске алуу менен, өкмөткө тийиштүү областтын чектеринде администрациялык-аймактык бирдиктерди жана калктуу конуштарды түзүү жана жоюу, алардын чегараларын белгилөө жана өзгөртүү, алардын администрациялык борборлорун белгилөө жана которуу, калктуу конуштардын категорияларын, алардын аталыштарын жана кайра аталыштарын, ошондой эле алардын аталыштарынын транскрипцияларын аныктоо боюнча сунуштарды киргизет; - ушул беренеге ылайык райондордун жергиликтүү мамлекеттик администрацияларынын сунуштарын карайт. Райондун жергиликтүү мамлекеттик администрациясы тийешелүү жергиликтүү кеңештердин пикирин эске алуу менен, областтын жергиликтүү мамлекеттик администрациясына тийиштүү райондун чектеринде админстрациялык-аймактык бирдиктерди жана калктуу конуштарды түзүү жана жоюу, алардын чегараларын белгилөө жана өзгөртүү, алардын администрациялык борборлорун белгилөө жана которуу, калктуу конуштардын категорияларын, админстрациялык-аймактык бирдиктердин жана калктуу конуштардын аталышын жана кайра аталышын, ошондой эле алардын аталыштарынын транскрипцияларын аныктоо боюнча сунуштарды киргизет. 12-берене. Жергиликтүү кеңештердин ыйгарым укуктары Жергиликтүү кеңештер: - жергиликтүү жамааттын пикирин эске алуу менен өкмөткө тийешелүү жергиликтүү өзалдынча башкаруунун чектеринде админстрациялык-аймактык бирдиктерди, калктуу конуштарды түзүү жана жоюу, алардын чегараларын белгилөө жана өзгөртүү, администрациялык борборун белгилөө жана которуу, калктуу конуштардын категорияларын, админстрациялык-аймактык бирдиктердин жана калктуу конуштардын аталышын жана кайра аталышын аныктоо, ошондой эле алардын аталыштарынын транскрипцияларын өзгөртүү боюнча сунуштарды киргизет; - ушул Мыйзамдын 11-беренесине ылайык областтын же райондун жергиликтүү мамлекеттик администрациясына өз сунуштарын киргизет. 13-берене. Кыргыз Республикасынын администрациялык-аймактык түзүлүш маселелерин кароо үчүн зарыл керектүү документтер жана материалдар Кыргыз Республикасынын администрациялык-аймактык түзүлүш маселелерин кароо үчүн Өкмөт Жогорку Кеңешке: - киргизилип жаткан сунуштун максатка ылайыктуулугунун тийиштүү негиздемесин жана сунуштамасын, өзгөртүлчү аймактын өлчөмү, ушул аймакта жашап жаткан калктын саны, негизги ишканаларынын, мекемелеринин жана уюмдарынын тизмеги, алардын өндүрүштүк көрсөткүчтөрү, ар биринде иштегендердин саны, жергиликтүү өкүлчүлүктүү жана аткаруучу органдардын түзүмү жана штаттык саны, кайра уюштурууга байланыштуу алардагы өзгөрүүлөр жөнүндө маалыматтарды, аталышынын жана кайра аталышынын маселелерин, ошондой эле маселени маңыздуу чечүү үчүн керектүү бардык башка маалыматтарды жана каралып жаткан маселе боюнча тийиштүү жергиликтүү кеңештердин пикирлерин камтыган сунуштаманы; - администрациялык-аймактык бирдиктердин жаңы чегаралары, маселени маңыздуу чечүү үчүн мааниси бар башка географиялык маалыматтар көрсөтүлгөн схемалык картаны. Картага өкмөттүн өкүлү, ошондой эле аймакты кабыл алуучу жана өткөрүүчү өкүлчүлүктүү жана аткаруучу органдардын жетекчилери кол коюшат, коюлган колдор мөөрлөр менен ырасталат; - жүргүзүлүп жаткан кайра түзүүлөрдүн жана кайра атоолордун илимий калыс баасынын жана экономикалык эсептөөлөрүнүн актысын тапшырат.

Нурдан     [18 Апреля 2021]

Саламатсыздарбы. Жергиликтуу кенештин жаны шайланган депутаты, эгер мектептин директору болсо, экоону тен алып, иштесе болобу? Экинчи суроо: жергиликтуу кенештин торагасы ошол эле учурда мектептин директорлук кызматын аркалай алабы? Алдын ала рахмат.

Ответ:

Урматтуу Нурдан мырза. Закон КР от 13 января 2000 года № 3 "О статусе депутатов местных кенешей" Статья 5. Несовместимость статуса депутата местного кенеша с некоторыми должностями и видами деятельности Депутат местного кенеша не может состоять на государственной службе или иной муниципальной службе в случаях: 1) если государственный орган или орган местного самоуправления, в котором он занимает руководящую должность, расположен в пределах территории того же айылного аймака или города, что и представительный орган местного самоуправления (местный кенеш айылного аймака или города), депутатом которого он является; 2) если государственный орган или орган местного самоуправления, в котором он состоит на государственной или муниципальной службе, подотчетен представительному органу местного самоуправления (местному кенешу айылного аймака или города), депутатом которого он является; 3) если избрание, представление к назначению, освобождение руководителя государственного органа или органа местного самоуправления, в котором он состоит на государственной или муниципальной службе, относится к полномочиям того представительного органа местного самоуправления (местного кенеша айылного аймака или города), депутатом которого он является. Депутатские полномочия также нельзя совмещать с должностью руководителя государственного или муниципального предприятия, оказывающего услуги населению соответствующего айылного аймака или города за счет средств республиканского и местного бюджетов. Депутат местного кенеша не может использовать свой депутатский мандат в целях, не связанных с депутатской деятельностью. Одно и то же лицо может быть депутатом лишь в одном айылном или городском кенеше. Ушул беренеге ылайык аркалай албайт.

Абдулла     [14 Апреля 2021]

Референдум жакында эле отту мыйзамдарга озгортуулор кирип калса айыл окмоттук кызмат дайындоо менен отуп калбайбы? Же болбосо райондун башчысынын сунушу керек болобу?

Ответ:

Урматтуу Абдулла, мыйзамдар жака өзгөрөрүн айтуу кыйын. Азыркы бийлик баарын борбордоштуруп жатышат, бирок өйдо жактан башчыны сунуштоо бул 30 жылга аотка кетүү болот. Жакшы нерсеге ишенип туралы, анчага кетпер.

Жибек     [13 Апреля 2021]

Азыркы жаңы кабыл алынган конституциянын негизинде айыл өкмөт башчысын аким өзү дайындайбы, ал эми жергиликтүү кеңештин депутаттары жөн эле төраганы шайлайбыз???? Жергиликтүү Кеңештин депутаттары айыл өкмөт башчысына добуш берип шайлай албайбы

Ответ:

Урматтуу Жибек айым, Конституция эч кандай озгортүү алып келбейт жергиликтүү өз алдынча башкарууга. Аким эч качан дайындоого барбайт, укугу жок. Конституция боюнча мамлекеттик бийлик менен жергиликтүү өз алдынча башкаруу бир биринин ишине кийлигишпейт. Шайлоонун жыйынтыгы бекигенден кийин сиздер 1 сессияны өткөрөсүңөр, анан 10 күндүн ичинде кайра жыйын кылып айыл башчыны же мэрди шайлайсыңар. Эрежелерин жана сунуштарды видео жасап ютабка илип койгом. Rita Karasartova деген каналыма кирсеңер көп маалымат бар. https://youtu.be/G7lHcAW-upI

Руслан     [13 Апреля 2021]

Саламатсызбы! Биздин айылдык кеңеште Айыл өкмөттүн главный бухгалтердин баласы айылдык депутат, атасы айылдын бюджетини депутаттарга бекиткени берет, баласы бекитип берет. Атасы главный бухгалтер болуп отурса, баласы айылдык кенеште депутат болуп отурса боло береби?

Ответ:

Урматтуу Руслан мырза. КР Мыйзамы, 2011-жылдын 15-июлу № 101, "Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө" 25-берене. Кызыкчылыктардын кагылышуусу Жергиликтүү кеңештин депутаты кеңештин сессияларында же туруктуу комиссиялардын же жергиликтүү кеңеш тарабынан түзүлгөн башка органдардын жыйналыштарында жеке кызыкчылыгын, башкача айтканда өзү, анын жубайы, ата-энеси, балдары, бир туугандары жана эже, карындаш-сиңдилери үчүн материалдык пайданы көздөгөн маселени (жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органынын башчысын шайлоого тиешелүү маселелерден тышкары) кароого катышууга жана добуш берүүгө тийиш эмес. КР Мыйзамы, 2016-жылдын 30-майы № 75, "Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө" 22-берене. Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат менен байланышкан чектөөлөр 1. Кызматчыга төмөнкүлөргө тыюу салынат: 8) аны менен жакын туугандык мамилелерде турган адамдардын түздөн-түз кол алдында же көзөмөлүндө болгон кызматтарда туруусуна; 43-берене. Кызыкчылыктардын кагылышуусу 1. Кызматчынын жеке (өзүнүн) кызыкчылыгы анын расмий милдеттерин же иш-милдеттерин аткарууга таасир тийгизиши мүмкүн болгон учурларда кызыкчылыктардын кагылышуусу пайда болот, бул жарандардын, уюмдардын же мамлекеттин укуктарын жана кызыкчылыктарын бузууга алып келет же алып келиши мүмкүн. Жыйынтык: Бул көрсөтүлгөн беренелерге карасак, ата - бала кызыкчылыктардын кагылышуусуна алып келет экен, ошондо атасы кызматынан кетиш керек, же баласы депутаттык мандатын тапшырыш керек. Бирок, бул суроону кылдат карап чыгуу керек, анткени жергиликтүү кеңеш 11, 21 же 31, эки шаарда 45 мандаттан турат, бир адамдын добушу канчалык маселени өз кызыкчылыка буруп кетет - чоң суроо. Бирок мыйзамдардын беренесин түз колдонсо, кызыкчылыктын кагылуушусу болуп калат экен.

Абдулла     [12 Апреля 2021]

Саламатчыздарбы, менин суроом. Айыл окмот башчысы кыргыз тесттен отуусу керекби? Мумкун болсо так тиешелуу керектелуучу талаптарды жазып коюнуздарчы.

Ответ:

Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө иыйзамына ылайык, 48-берене. Айыл өкмөтүнүн башчысына коюлуучу талаптар 2. Айыл өкмөтүнүн башчысынын кызмат ордуна талапкер карым-катыштын бардык чөйрөлөрүндө кесиптик ишти жүзөгө ашыруу үчүн коммуникативдик компетенциянын деңгээлинде мамлекеттик тилди билүүгө тийиш, бул деңгээл Кыргыз Республикасынын Өкмөтү бекиткен "Кыргызтест" мамлекеттик тилди билүү деңгээлин аныктоо тутумунун талаптарына ылайык "ортодон жогорку" деңгээл катары мүнөздөлөт. Тилди билүү деңгээли мамлекеттик тилди билүү деңгээли тууралуу сертификат менен ырасталат. Мамлекеттик тилди билүү деңгээли тууралуу сертификат тестирлөөнүн жыйынтыктары боюнча мамлекеттик тилди билүү деңгээлине баа берүү чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган же мекеме тарабынан берилет. Айыл өкмөтүнүн башчысынын кызмат ордуна талапкердин мамлекеттик тилди билүү деңгээли тууралуу өз сертификатын аймактык шайлоо комиссиясына бербей коюусу, каттоодон баш тартууга негиз болуп саналат.

ВУС адис     [6 Апреля 2021]

Саламатсызбы, муниципалдык кызматкер болуп иштеп жатып убактылуу иштен кетсе болобу? Мыйзам негизинде канча айга чейин бошотулса болот убактылуу? Угушум боюнча эмгек оргууго чыгып, 6 айга чейин кетсен болот дейт.

Ответ:

Урматтуу ВУС адиси. Эмгек кодексинин, 133-статья. Эмгек акы сакталбаган өргүү Үй-бүлөдөгү шарттар жана башка жүйөлүү себептер боюнча кызматкерге жазуу жүзүндөгү арызы боюнча эмгек акысы сакталбаган өргүү берилиши мүмкүн, анын узактыгы кызматкер менен иш берүүчүнүн ортосундагы макулдашуу боюнча аныкталат. Иш берүүчү кызматкердин арызынын негизинде төмөнкүдөй учурларда эмгек акысы сакталбаган өргүү берүүгө милдеттүү: Улуу Ата Мекендик согуштун катышуучуларына жана жеңилдиктери боюнча аларга теңештирилген адамдарга, Чернобыль АЭСиндеги аварияны жоюуга катышкандарга - бир жылда 14 календардык күнгө чейин; өлкөнү коргоодо алган жаракаттын, контузиянын же мертинүүнүн айынан же фронтто болгондугуна байланыштуу дартка чалдыгып курман болгон аскер кызматкерлеринин ата-энелерине жана жубайларына - жылына 14 календардык күнгө чейин; иштеп жаткан ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдарга - жылына 60 календардык күнгө чейин; кызматкерлерге - бала төрөлгөн, никеге катталган, жакын туугандары каза болгон учурларда - 5 календардык күнгө чейин; ушул Кодексте, башка мыйзам актыларында, болбосо жамааттык келишимде каралган башка учурларда. Кызматкер айлыгы сакталбаган өргүүдө болгон мезгилде анын жумуш орду (кызмат орду) сакталат. Иш берүүчүнүн демилгеси боюнча кызматкерди кызмат акысы сакталбаган өргүүгө жиберүүгө жол берилбейт.

Икмат     [6 Апреля 2021]

Муниципалдык кызматкер өргүүдө жүрүп, эмгекке жарамсыздык баракчасын алууга укуктуубу, эмгек кодексинде кандай каралган. Алдын ала рахмат.

Ответ:

Урматтуу Икмат. Эмгек кодексине ылайык, 129-статья. Акы төлөнүүчү ар жылдык өргүүнү узартуу же которуу Акы төлөнүүчү ар жылдык өргүү төмөнкүдөй учурларда узартылышы мүмкүн: - кызматкер убактылуу эмгекке жарамсыз болсо;