Форум
Всего тем: 2
Всего сообщений: 1
Новое на форуме

Интернет приемная

Задать вопрос

Ваше имя

Ваш вопрос


Бейшенбаева Анара Осконбаевна     [19 Декабря 2019]

Саламатсыздарбы! 06.05.2005-жылдагы КРОнун № 117 токтомунун акыркы версиясын жиберип коесуздарбы? Жеке турак жай курууга жер беруудо архитектуранын корутундусу керекпи?

Ответ:

Урматтуу Анара айым! Сиздин суроңуз боюнча эски жана жаңы токтомдорду таап шилтемени тиркеп койдук ОРУСЧА: 1) http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/56296?cl=ru-ru бул 06.05.2005 №117 токтом, 2) http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/99813?cl=ru-ru бул кошумчалар 24.02.2017 № 119 токтом. КЫРГЫЗЧА: 1) http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/56296/20?cl=ky-kg&mode=tekst бул 06.05.2005 №117 токтом, 2) http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/99813?cl=ky-kg бул кошумчалар 24.02.2017 № 119 токтом. Законодательства деген пункта бул документтер бар.

Эмир     [17 Декабря 2019]

Саламатсызбы! турак үй куруу үчүн жер алганы кезекке турганмын.2010 жылы арыз жазганмын. Ошол 2010жылдагы арыз менен еле мага жер бөлүп, берип токтом чыгарабы же жаңыдан бугунку кун менен арыз жазамынбы? алдын ала рахмат.

Ответ:

Урматтуу Эмир! Турак-жай курууга жер тилкесин алуу үчүн жазган 2010-жазган арызыңыз жергиликтүү бийликтин аткаруу органында катталып, кезекте турган болсоңуз ошол эле арыз жетиштүү болот. Андан бери 9 жылдан ашык убакыт өткөн экен, айыл өкмөттүн жооптуу катчысына кайрылып, анда каттоодо канчанчы болуп кезекте турганыңызды, жер тилкелери качан берилери тактап алсаңыз болот.

Чынгыз     [14 Декабря 2019]

Саламатсызбы.Биздин айылокмотко Жайыткомитети 2 дробилка бериптир баасы 250000 сомдон 500000 сомго бироосун айылокмот уйуно экинчисин жайыт комитетте иштеген бала уйуно орнотуп алышты бул ачкозондорду эмне кылыш керек

Ответ:

Урматтуу Чынгыз! Жайыт комитети аркылуу келген техникалар болобу же башка буюмдар болобу бардыгы муниципалдык мүлк катары катталышы керек. Аларды андан ары кандай максатта колдонуусу тууралуу маселени алгач айыл кеңештин тийиштүү туруктуу комиссиясында каралып, андан кийин сессияга алып чыгып, ал боюнча токтом кабыл алынат. Айыл кеңештин токтомунда ал техниканы же буюмду кандай колдонуу, пайдалануу жана ээлик кылуу шарттары көрсөтүлөт. Айыл өкмөтү токтомду аткаруу максатында иш-аракеттерди жүргүзөт. Мисалы: ижарага берет, ыкчам башкаруу ыкмасы менен иштетүү үчүн келишим түзөт ж.б. Сиз сурооңузда айткандарды тактоо үчүн айыл өкмөткө кат жүзүндө кайрылып, ал майдалагычтарды (дробилка) кандай колдонулуп жаткандыгы жөнүндө так маалымат алсаңыз болот. Сиз катыңызга 14 күндүн аралыгында жооп ала аласыз.

Замир     [14 Декабря 2019]

Как должны отчитываться депутаты местного кенеша и сколько раз перед своими избирателями?

Ответ:

Уважаемый Замир! Депутат местного кенеша периодически, но не менее чем один раз в год, обязан отчитываться в своей работе перед своими избирателями. Порядок организации и проведениия отчета, периодичность предоставления избирателям, время работы с избирателями определяются решением местного кенеша или Регламентом местного кенеша. Отчет депутата может быть предоставлен в любое время по требованию избирателей. Отчет озвучивается на собраниях, на общественных слушаниях, курултаях и иных мероприятиях избирателей. Отчет должен содержать сведения о работе депутата в местном кенеше в постоянных (временных) комиссиях; в избирательном округе; орешениях местного кенеша иходе их выполнения; о личном участии в обсуждении и исполнении решений местного кенеша; о личном иницировании вопросов,направленных на решение вопросов местного значения и их результатах и т.д.

Алик     [13 Декабря 2019]

Саламатсызбы, Айыл окмотту кантип жумуштан кетирсек болот?

Ответ:

Урматтуу Алик! Кыргыз Республикасынын “ Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндөгү” мыйзамынын 48- беренесинин 7-пункттунда Сиз берген суроого төмөнкүдөй жооп жазылган: 7. Айыл өкмөтүнүн башчысы ээлеген кызмат ордунан аким тарабынан төмөндөгүдөй учурларда мөөнөтүнөн мурда бошотулушу мүмкүн: 1) жеке арызынын негизинде; 2) мыйзамдарды, прокуратура органдары тарабынан белгиленген же мамлекеттик ыйгарым укуктар берилген Президенттин жана Өкмөттүн ченемдик укуктук актыларын аткарбагандыгы же талаптагыдай эмес аткаргандыгы үчүн - айыл кеңешинин депутаттарынын жалпы санынын көпчүлүгүнүн макулдугу менен, а мыйзамдар, Президенттин жана Өкмөттүн прокуратура органдары тарабынан белгиленген ченемдик укуктук актыларын бузуу фактылары кайталанган учурда,- айыл кеңешинин депутаттарын кабардар кылуу менен; 3) соттун айыптоочу өкүмү күчүнө киришинин негизинде; 4) ал сот тарабынан аракетке жөндөмсүз деп табылган учуруда; 5) соттун өлдү, дайынсыз жок болду, ошондой эле өлгөн деп жарыялоо жөнүндө чечими мыйзамдуу күчүнө кирген учурда; 6) Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары жактарга туруктуу жашоо үчүн чыгып кеткен учурда; 7) Кыргыз Республикасынын жарандыгынан чыккан, Кыргыз Республикасынын жарандыгын жоготкон же чет мамлекеттин жарандыгын алган учурда; 8) жылыш болбогон эмгекке жараксыздыгынын кесепетинен өзүнүн кызматтык милдеттерин аткарууга мүмкүнчүлүгү жок болгон учурда; 9) айыл кеңешинин депутаттарынын жалпы санынын үчтөн эки добушу менен ишенбестик билдирилген учурда; 10) тараптардын (тиешелүү мыйзамдын алынышы, мыйзамдарда каралган дагы башка жагдайлар) эрк-ниетине көз карандысыз болгон жагдайлар боюнча. 8. Айыл өкмөтүнүн башчысына айыл кеңеши тарабынан ишенбестик көрсөтүлгөн учурда аким 3 күндүн ичинде аны кызмат ордунан мөөнөтүнөн мурда бошотуу же болбосо баш тартуу жөнүндө жүйөлөштүрүлгөн чечимин расмий жиберүү менен айыл кеңешинин чечимине макулдук бербөө жөнүндө чечим кабыл алууга укуктуу. 9. Айыл өкмөтүнүн башчысына айыл кеңешинин депутаттары тарабынан кайра ишенбестик билдирилген учурда аким аны ээлеген кызматынан бошотот. 10. Айыл өкмөтүнүн башчысы кызмат ордунан мөөнөтүнөн мурда бошотулган учурда, айыл өкмөтүнүн башчысынын милдеттери айыл өкмөтүнүн башчысы шайланганга чейин айыл өкмөтүнүн башчысынын орун басарына жүктөлөт. Айыл өкмөтүнүн башчысынын орун басарынын кызмат орду жок болгон учурда, айыл өкмөтүнүн башчысынын милдеттери айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысына жүктөлөт.

Гуляим     [6 Декабря 2019]

Можно ли лишить премии муниципального работника, имеющего выговор?

Ответ:

Уважаемая Гулаим! Выговор является дисциплинарным всызканием, который работодатель вправе применить в отношении своим сотрудника ( Трудовой кодекс ст.147). При применении дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть совершенного проступка, обстоятельства при которых он совершен, предшествующая работа. В отличие от выговора, лишение премии не является дисциплинарным всызканием. Это поощрение работадателя трудовых успехов сотрудника. Довольно нелогично поощрять сотрудника, который ранее получил выговор, но как говорится выше - это поощрение работадателя, и он вправе решать.

Алмаз     [6 Декабря 2019]

Здравствуйте скажите пожалуйста какой порядок отсрочки по уплате арендной платы земель ГФСУ, в связи с не урожайностью...

Ответ:

Уважаемый Алмаз. В налоговом кодексе в статье "344. Льготы по земельному налогу" 1. Если иное не предусмотрено настоящим разделом, освобождаются от уплаты земельного налога за пользование придомовыми, приусадебными и садово-огородными участками:1) инвалиды и участники Великой Отечественной войны, военнослужащие, принимавшие участие по межгосударственным соглашениям в войне в Афганистане и в других странах, участники ликвидации аварии Чернобыльской АЭС, а также инвалиды с детства, инвалиды I и II групп; 2) члены семей военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, погибших или пропавших без вести при исполнении служебных обязанностей, включая детей до совершеннолетия; 3) физическое лицо, достигшее пенсионного возраста; 4) физическое лицо, имеющее 4 и более несовершеннолетних детей. 2. Местные кенеши имеют право предоставить полное или частичное освобождение от уплаты земельного налога по сельскохозяйственным угодьям на срок до 3 лет в случаях, когда землепользователь понес материальные убытки вследствие непреодолимой силы. 3. Местные кенеши имеют право предоставлять освобождение от уплаты земельного налога по землям населенных пунктов и землям несельскохозяйственного назначения для предприятий, деятельность которых относится к преференциальным видам промышленной деятельности, подлежащим льготному налогообложению, установленным статьей 159-1 настоящего Кодекса. Предельный срок применения настоящей части 5 лет с правом последующего продления до 10 лет в зависимости от размера выручки от реализации и суммы уплаченного подоходного налога.

Нургул     [4 Декабря 2019]

САЛАМАТСЫЗДАР, иштеген кызматкер бир жылда канча жолу бюллетенге чыкса болот? Бизде бир иштеген кызматкер бат баттан бюллетенге чыга берет.

Ответ:

Урматтуу Нургуль айым, иштеген кызматкер ооруп калса бюллетенге чыкканга укугу бар. Бир жылда канча жолу деген чек коюлбайт. Бат бат ооруган кызматкерди ВТЭКке жиберсе болот. Калган учурда ооруган күндөрүнө 10 күндүк маянасы төлөнөт; 60% - иштеген тажыйрыбасы 5 жылга чейин болсо; 80% - иштеген тажыйрыбасы 5 жылдан 8 жылга чейин болсо; 100% - иштеген тажыйрыбасы 8 жылдан өйдө болсо.

Талант     [3 Декабря 2019]

Саламатсынарбы суроом бар эле . А/О депутаттары бюджетти бектип берген. А/О башчы акча жок деп жатат, башка иштерге жумшаганбыз дейт, кандай чара көрсөк болот А/О башчыга?

Ответ:

Урматтуу Талант мырза. А/О башчыга жергиликту кенештин депутатары чара көрсө болот. Депутаттар айыл өкмөт башчысына бюджеттин так аткарылышына талап койсо болот. Жергиликту кенештин депутатары А/О башчыга эскертуу, сөгуш жана ишенбечилик көрсөтсө болот.

Айша     [27 Ноября 2019]

Саламатсыздарбы! Төмөнкү берене түшүнүксүз, себеби огороддо алма бак менен бирге жашылча да бар. КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БУЗУУЛАР ЖӨНҮНДӨ КОДЕКСИ 2017-жылдын 13-апрели № 58, 2017-жылдын 2-мартында Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан кабыл алынган (2019-жылдын 1-январынан тартып күчүнө кирген) Статья 74. Полив зеленых насаждений питьевой водой. Полив зеленых насаждений питьевой водой из водопровода - влечет предупреждение или наложение штрафа 1 категории. 74-берене. Жашыл бак-дарактарды ичүүчү суу менен сугаруу. Жашыл бак-дарактарды суу түтүгүнөн ичүүчү суу менен сугаруу - эскертүүгө же 1-категориядагы айып пул салууга алып келет. Бул берене жашылчы, бакдарактарды суу түтүгүнөн ичүүчү суу менен сугаруу болуу керек эле. Карап көрөсүздөрбү?

Ответ:

Урматтуу Айша айым! Сиздин сурооңор азыр эксперттерге жиберилди. Жалпы маалымат боюнча "Зелёные насаждения" деген 3 түрү бар: 1) Жалпы колдону үчүн (Сейил бакча, бульварлар, парктар), 2) Чектелген колдонуу үчүн (жарандар жашаган кварталдардын ичиндеги бак-дарактар, мектептин аянтындагы бак-дарактар), 3) Атайын колдонуу үчүн (питомник, мүрзөлөр, санитардык-коргоого колдонулган бак-дарактар). Демек сиздин огороддогу алма багы, жашылчалар "Зеленые насаждения" дегенге кирбейт деп, бул жерде катасы бар демекчимин. Бирок эксперттерден толук маалымат алгандан кийин жоопту толуктап КОЕМ!