Форум
Всего тем: 2
Всего сообщений: 1
Новое на форуме

Интернет приемная

Задать вопрос

Ваше имя

Ваш вопрос


Алтынбек Эсеналиев Онбир-Жалга АА     [22 Ноября 2013]

Завклуб жана библиотекар эмне үчүн жергиликтүү бюджеттен каржыланат?

Ответ:

Алтынбек саламатсыңарбы. Клуб менен китепканалар жергиликтүү бюджеттен каржыланып калганынын себеби кийинкиде. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндөгу мыйзамдын 18 беренесинин п.1. пп 14 китепканалардын ишин камсыздоо, жана ошол эле берененин пп 18, 19да элдик чыгармачылык жана эс алуусун камсыздоо деп, жергиликтүү суролор деп мыйзамдаштырып кетишкен. Андан тышкары карасак, бул объектилер муниципалдык менчик болуп эсептелинет, ошондуктан бул чыгымдар жергиликтүү бюджеттен каржыланып калган.

Галина из Карасууйского АА     [19 Ноября 2013]

Имеем ли мы право собирать самостоятельно транспортный налог на основании формы № 4. Районная налоговая инспекция говорит, что данный налог имеют право собирать только они. Прошу дать разъяснение.

Ответ:

Согласно закона КР "О местном самоуправлении" к местным налогам относятся земельный налог и налог на недвижимость и движимое имущество. Так что транспортный налог вы можете собирать сами на основании формы № 4.

Динара     [19 Ноября 2013]

саламатсынарбы,мен берген сурооого жооп жок го?

Ответ:

Урматту Динара айым сиздин сурооңузга жооп берилди.

Динара     [7 Ноября 2013]

Саламатсынарбы. Менин атым Динара,мен Ысык колдун Бостери айылынан болом,мен Бостери айыл окмоту откоруп жаткан ваканттык кызмат орундарга катышайын дегем,бирок мени чалсам мамлекеттик кызматта 3 жыл иштеш керек же болбосо албайбыз деп койду? менин билишимче ал жерде эч жерде иштебей эле атасынын жардамы менен салык кызматында иштеп аткан Кодонтаев Азат Канатович журот?эч жерде иштебеген Орозбаев Майрамбек салык кызматта журот,конкурс боло элек,алар мындай эле иштеп айлык алып атышат,мен эгер чындык менен отпосо прокуратурага,президент,жогорку кенеш,снб га кат арыз менен кайрылам,ошону туура чечип бергиле мен 1978 жылкы болом, ал эми иштеп аткан балдар жап жаш 1988-1989-1992 жылкы балдар?алар кайсы мамлекеттик кызматта иштеди? конкурс болбой эле кандай иштеп атышат? салык кабинетте эле жыыргап отурушат,эс алуу жайлардан чогулган акчаларды жеп коюп эле,1 кабинетте отурган адамдарды корсонор эми 3 адам тен майга толгон адамдар,,,конкурс болот жооптуу катчыга,,салык инспекторуна,,секретаршага,,,мен салык инспектор болсомбу дегем,эгер мен катышпай калсам,документтеримди алышпай койсо анда кайрылчу жерге кайрылам.

Ответ:

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 2004-жылдын 21-августу N 165 "Муниципалдык кызмат жөнүндө" мыйзамынын 16 беренесинде муниципалдык кызматтын административдик кызмат орундарына ат салышуучу жарандарга коюлуучу квалификациялык талаптар төмөндөгүдөй: Муниципалдык кызмат орундарын ээлөөчү муниципалдык кызматчыларга коюлуучу квалификациялык талаптарга төмөндөгүлөр киргизилет: - муниципалдык кызмат орундарынын топторун жана адистешүүсүн эсепке алуу менен кесиптик билимдин деңгээли; - адистик боюнча иш стажы жана тажрыйбасы; - тиешелүү милдеттерди аткарууга карата Кыргыз Республикасынын Конституциясын жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын билиши. Муниципалдык кызмат орундарына ат салышкан жарандарда төмөндөгүлөр болушу зарыл: башкы муниципалдык кызмат орундары үчүн - муниципалдык же мамлекеттик кызмат стажы кеминде үч жыл же адистик боюнча иш стажы кеминде беш жыл, муниципалдык кызмат орундарынын багыты боюнча кайра даярдоодон өтүшү менен жогорку кесиптик билими; улук муниципалдык кызмат орундары үчүн - муниципалдык же мамлекеттик кызмат стажы кеминде эки жыл же адистиги боюнча иш стажы кеминде үч жыл, муниципалдык кызмат орундарынын багыты боюнча кайра даярдоодон өтүшү менен жогорку кесиптик билими же дагы башка жогорку билими; кенже муниципалдык кызмат орундары үчүн - муниципалдык кызмат орундарынын багыты боюнча кайра даярдоодон өтүшү менен орто кесиптик билими же орто билими. Муниципалдык кызмат орундарына коюлуучу кошумча талаптар Кыргыз Республикасынын дагы башка ченемдик укуктук актылары менен аныкталышы мүмкүн.

Токмокский городской Кенеш     [25 Октября 2013]

Здравствуйте! согласно п.1 ст.36 закона кр "О местном самоуправлении" Решения местного кенеша по вопросам, отнесенным к его ведению, принимаются большинством голосов от общего числа избранных депутатов, за исключением случаев, когда законодательством предусмотрен иной порядок. Решения местного кенеша издаются в форме постановления и подписываются председателем кенеша. Вопрос: - Могут ли приниматься решение большинством голосов от присутствующих числа избранных депутатов на сессии? заранее СПАСИБО!

Ответ:

На ваш вопрос уже дан ответ ниже (ответ на вопрос Азы).

Аза     [17 Октября 2013]

При назначении руководителей государственных городских учреждений (Н: руководителя Территориальной больницы) нужно ли согласовывать с мэром города или нет?

Ответ:

В соответствии со ст. 44 Закона КР "О местном самоуправлении" мэр города вправе только поставить вопрос об отстранении от должности руководителей территориальных подразделений, кроме судей, прокуроров, руководителей государственного органа национальной безопасности и органов государственной статистики Кыргызской Республики, в случае ненадлежащего исполнения ими своих обязанностей. Но, назначение руководителей территориальных государственных городских учреждений согласование не входит в компетенцию мэра города.

Бакыт     [15 Октября 2013]

В Законе о пастбищах (11-статья Использование средств за пастбищепользование,3-пункт) написано что, "Часть платы за пользование пастбищными угодьями, составляющая долю местного самоуправления, направляется в местный бюджет." Нас интересует вопрос каков механизм поступления данной части в местный бюджет и сколько оно должно состовлять от общей суммы за пользование пастбищ, в процентах, и есть ли нормативные акты регулирующие данное положение закона?

Ответ:

В часть платы за пользование пастбищными угодьями, составляющая долю местного самоуправления - это есть доля земельного налога, которое направляется в местный бюджет. Если иное не предусмотрено решением айыльного кенеша. Нормативным актом регулирующий долю местного самоуправления от использования пастбищ является Налоговый кодекс КР.

aza     [12 Октября 2013]

Здравствуйте! согласно п.1 ст.36 закона кр "О местном самоуправлении" Решения местного кенеша по вопросам, отнесенным к его ведению, принимаются большинством голосов от общего числа избранных депутатов, за исключением случаев, когда законодательством предусмотрен иной порядок. Решения местного кенеша издаются в форме постановления и подписываются председателем кенеша. Вопрос: - Могут ли приниматься решение большинством голосов от присутствующих числа избранных депутатов на сессии?

Ответ:

Вы хорошо изучили закон "О местном самоуправлении". Вы сами ответили на свой вопрос, т.е. решение местным кенешем принимается большинством голосов от общего числа депутатов, а не присутствующих депутатов на сессии. Таким образом, решения не могут приниматься большинством голосов от присутствующих депутатов, т.е. необходимо большинство голосов от общего числа избранных депутатов.

Зарина     [12 Октября 2013]

Все создателям сайта и посетителям ПРИВЕТ. При айыл окмоту мы хотим открыть комбинат благоустройства по уборке мусора и других услуг по ЖКХ при айыл окмоту с чего надо начать помогите и подскажите пожалуйста.

Ответ:

Данный вопрос нужно вынести на сессии айыльного кенеша о создании муниципального хозрасчетного предприятия. На основании решения сессии необходимо разработать устав данного предприятия и зарегистрировать в Чуй-Бишкекском территориальном управления Министерства юстиции расположенного по ул. Турусбекова, между ул. Московской и Токтогула.

Чолпон Карагулова     [10 Октября 2013]

Мен Нарын облусунун Актала районуна карашту Тоголок Молдо АА финансы бөлүмүнүн башчысы болуп иштейм. Андан мурун сегиз жыл СООППВда иштегем. Ошол иштеген стажым жалпы муниципалдык стажга киреби?

Ответ:

Урматтуу Чолпон Карагулова, сиздин жагдайыңыз боюнча КР "Муниципалдык кызмат жөнүндө" мыйзамынын 1 бөлүмүн негизинде төмөнкүлөрдү билдиребиз: -Муниципалдык кызмат - бул жарандардын жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарындагы шайланма болуп саналбаган, жергиликтүү бюджеттин каражаттарынын эсебинен акы төлөөнүн негизинде жүзөгө ашырылуучу кесиптик иш. -Муниципалдык кызмат оруну - бул жергиликтүү өзалдынча башкаруунун өкүлчүлүктүү жана аткаруу-тескөө органдарындагы ыйгарым укуктары менен жоопкерчилигинин белгиленген көлөмүндөгү кызмат оруну. -Административдик муниципалдык кызмат орундарына жергиликтүү өзалдынча башкаруу органынын жетекчиси тарабынан өткөрүлгөн конкурстун жыйынтыктары боюнча эмгек келишимин (контрактты) түзүү жолу менен дайындалуучу муниципалдык кызмат орундары кирет. -Муниципалдык кызматты каржылоо жергиликтүү бюджеттин каражаттарынын, ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган учурларда республикалык бюджеттин эсебинен жүзөгө ашырылат. -Жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарынын ишин техникалык жактан камсыз кылуу боюнча милдеттерди аткарган адамдар муниципалдык кызматчылар болуп саналышпайт. Демек СООППВде иштеген стажыңыз, муниципалдык стажга кирбейт. Ошондой эле жайыт комитетинин жана АВПнин кызматкерлери муниципалдык кызматка кирбейт жана муниципалдык стаж топтобойт.