Форум
Всего тем: 2
Всего сообщений: 1
Новое на форуме

Интернет приемная

Задать вопрос

Ваше имя

Ваш вопрос


Жигит     [26 Февраля 2020]

Айылдык депутат, окмоттун ишмердуулугун текшерсе болобу? Мисалы акча каражаттарын сарамжалдуу иштетпесе?

Ответ:

Урматтуу Жигит! Айыл кеңештин депутатынын айыл өкмөтүнүн финансылык жана сатып алуулар боюнча иштерини текшерүү укугу жок. Эгерде айылдык кеңештин депутаты айыл өкмөттүн каржылык иштерине, же өзүңүз айткандай акча каражаттарын сарамжалдуу эмес, туура колдонбой жатканына ишеним артпаган учурда бул маселени айылдык кеңештин туруктуу комиссиясынын жыйынында карап , андан кийин айылдык кеңештин сессиясынын күн тартибине киргизип кароого болот, ал боюнча атайын токтом кабыл алып, анын негизинде тийиштүү текшерүү органдарына кайрылуу мыйзамдуу болот. Компетенттүү текшерүү органдары силердин кайрылууңардын негизинде текшерүү жүргүзүп, каржылык иштерине жана сатып алуулардын кандай деңгээлде мыйзамдуу болгонун аныктап, жыйынтыгында айыл кеңешке жооп беришет. Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодексинин 79-беренесинин 3-пунктунда жергиликтүү оз алдынча башкаруунун аткаруучу органы ( айыл өкмөтү) : “ жергиликтүү бюджеттердин аткарылышы жөнүндө ар кварталдык жана жылдык отчетторду жергиликтүү кеңештердин кароосуна беришет” – деп көрсөтүлгөн. Демек, депутаттардын ар бир үч айда же бир кварталда жергиликтүү бюджеттин аткарылышы тууралуу маалымат алууга толук мүмкүнчүлүгү бар. Айкындуулук принцибине ылайык жергиликтүү бюджеттин долбоорлору жана анын аткарылышы тууралуу отчеттор, ал боюнча чечимдерди кабыл алуу жана карап чыгуу жол жоболору милдеттүү түрдө ачык болуп, массалык маалымат каражаттарына жарыяланып турушу керек.

Доолбек     [25 Февраля 2020]

Тиричиликтин каттуу калдыктарын алып чыгуу.жок кылуу боюнча тариф менен жыйымдын айрымасы эмнеде? Коммуналдык чарба болумун оз алдынча ишканага айландырбастан эле тариф системасын киргизууго болобу?

Ответ:

Урматтуу Доолбек! Турмуш-тиричилик калдыктарын жыйноону, ташып кетүүнү жана керектен чыгарууну уюштуруу маселеси азыркы учурдагы жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын эң маанилүү көзгө көрүнгөн жергиликтүү маанидеги маселелеринин бири ( “ Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндөгү” мыйзамынын 18-беренеси 9-пункту). Ар бир айыл аймакта турмуш-тиричилик калдыктарын (таштандыларды) жыйноо, ташып кетүү жана керектен чыгарууну милдети атайын муниципалдык ишканага же келишим менен бул ишти аткарган жеке тараптарга жүктөлгөн. Алар аткарган иштердин ( кызмат көрсөтүүлөрдүн) акысы (баасы,тарифи) жергиликтүү кеңеш тарабынан, андан кийин мамлекеттик монополияга каршы агенттигинен бекитүүдөн өтөт. Бул жерде – жыйым деген түшүнүк, таштандыны жыйноо, ташып кетүү жана керектен чыгаруу үчүн көрсөтүлгөн кызматка жарандардын төлөгөн каражаты. Жыйын - салык эмес кирешелер болуп эсептелет.

Ташчайнар     [24 Февраля 2020]

Ассалому алейкум Мелис Зарлыкович, я депутат местного кенеша, написал депутатский запрос и прошло 14 рабочих дней, ответа до сих пор не получил, как мне решить, дайте пути продвижения.

Ответ:

Уважаемый Ташчайнар, из Вашего обращения не понятно кому вы написали депутатский запрос. Депутатский запрос - это заявленное предварительно или на сессии местного кенеша требование депутата к председателю, заместителю председателя местного кенеша, комиссиям местного кенеша, главе исполнительного органа местного самоуправления, руководителям структурных и территориальных подразделений органов местного самоуправления, к руководителям предприятий, учреждений и организаций, расположенных на территории местного кенеша, независимо от форм собственности, а также к главе соответствующей местной государственной администрации, его заместителям, руководителям отделов, управлений и других служб местной государственной администрации решить вопрос, дать официальное разъяснение или изложить позицию по вопросам, имеющим общественное значение и относящимся к ведению местного кенеша. Запрос может быть внесен депутатом или группой депутатов в письменной или устной форме, он подлежит включению в повестку дня сессии местного кенеша, по нему может проводиться обсуждение и принимается решение. Председатель местного кенеша доводит текст запроса до соответствующего органа или должностного лица, к которым он обращен. Орган или должностное лицо, к которым обращен запрос, обязаны в установленный местным кенешем срок дать устный или письменный ответ на него. Ответ на запрос рассматривается на сессии местного кенеша. В статье 18 Закона о статусе депутатов местных кенешей «Обращение депутата» написано, что депутат местного кенеша вправе обращаться во все государственные органы, за исключением судов и судей, органы местного самоуправления, объединения граждан, предприятия, учреждения и организации независимо от форм собственности, к должностным лицам по вопросам, связанным с депутатской деятельностью, и принимать участие в рассмотрении поставленных вопросов. Указанные органы и должностные лица обязаны рассмотреть его обращение и дать ответ незамедлительно, а в случае необходимости дополнительного изучения или проверки - не позднее чем в месячный срок. КОДЕКС КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ О НАРУШЕНИЯХ Статья 294. Нарушение порядка представления информации, сведений, отчетов уполномоченному органу Непредставление, несвоевременное представление или представление недостоверной информации, сведений, отчета уполномоченному органу - влечет наложение штрафа 2 категории.

Рахат     [18 Февраля 2020]

Местный кенеш выразил недоверие главе айыл окмоту. Жители села не согласны с решением местного кенеша. Могут ли жители села отменить решение местного кенеша?

Ответ:

Уважаемая Рахат айым, к сожалению жители села отменить решение местного кенеша не могут. Глава айыл окмоту сам в судебном порядке должен защищать свои интересы. А вы жители села не должны в последующем выбирать таких депутатов, которые не прислушиваются к Вашему мнению.

Римма     [18 Февраля 2020]

Может ли айыл окмоту разместить объявление на Вашем сайте, о проведении аукциона по землям ГФСУ?

Ответ:

Уважаемая Римма ваш айыл окмоту может разместить объявление на нашем сайте, о проведении аукциона по землям ГФСУ, но во избежание всяких недоразумений, и придирок со стороны проверяющих органов, разместите объявление и в других СМИ. Спасибо за доверие.

Kerimov Salamat     [14 Февраля 2020]

Саламсыздарбы? Муниципалдык кызматкер 1 жылдык окууга кеткенде, кайсыл мыйзам менен ордуна убактлуу кызматкерди дайындайбыз?

Ответ:

Урматтуу Саламат муниципалдык кызматкерди 1 жылдык окууга ким жиберди, эмне деген окуу?? Бул суроо маанилуу. Эгерде кызматкерди мамлекет же муниципалитет жиберип атса, анда башка иш, эгер өз каалоосу менен барган атса, анда 3 айдан ашык мөөнөткө окууга жиберилген кызматчы мамлекеттик орган, же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы менен белгилүү мөөнөттө иштеп берүү жана окутууга байланыштуу чыгашаларды кайтарып берүү боюнча милдеттенмелер жөнүндө келишим түзүгө барат. Өндүрүштүк зарылчылык иретинде кызматкер убактылуу жок болгондо, анын кызмат милдеттерин штаттык орун басары болуп саналбаган башка кызматкерге аткарууну жүктөөгө жол берилет. Убактылуу ордун ээлөөнүн узактыгы 3 айдан ашпашы керек. Кызматкерди ваканттык кызмат боюнча милдеттерди аткаруучу кылып дайындоого жол берилбейт. (74-статья. Убактылуу ордун ээлөө. Эмкек кодекси ). 1 жылга окуга кетсе, орун ваканттык деп эсептелинип калат.

Адилет     [8 Февраля 2020]

Здравствуйте у меня такой вопрос к вам, где можно узнать о Функциональных обязанностях юриста айыл окмоту?

Ответ:

Уважаемый Адилет, функциональные обязанности работников органов местного самоуправления прописаны в "ТИПОВЫЕ ДОЛЖНОСТНЫЕ ИНСТРУКЦИИ работников органов местного самоуправления аилов и поселков КР", утвержденный ПП КР от 23 февраля 2004 года № 91. Но там функциональных обязанностей юриста - нет. Значит Вы можете найти в интернете и адаптировать для айыл окмоту. Глава Айыл аймака своим приказом их закрепит.

Лейликан     [5 Февраля 2020]

Саламатсыздарбы.Ишиниздерге ийгилик биринчиден.Менин суроом томондогучо. Озум врач болуп иштейм жалгыз бой энемин 3 балам бар. атамдын уйундо турамын.иштеген аймактан кезексиз жер алса болот деп уктум жана шаар депуттарын сессияда кезексиз жер берилсин уй курганы деп токтом чыгарса айыл окмот кезексиз жер тилкесин беруго токтом чыгарса болобу? канчалык мыйзамдуу эгер мыйзамдуу болсо кайсы мыйзамдардын неизинде экендигин жазып коесуздарбы? РАХМАТ.

Ответ:

Урматтуу Лейлихан! Турак-жай салууга жер участкасын жаран туруктуу каттоодо турган аймагынан гана ала алат. Айыл өкмөтү менен мэрия эки башка жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруучу органдары, биринчиси –айыл аймакта, экинчиси шаардык аймакта иш жүргүзөт жана жергиликтүү маанидеги маселлелерге жооп берет. Ошондуктан шаардык кеңештин токтомун башка айыл кеңеш аткарбайт, бул мыйзамга туура келбейт. Сиз өзүңүз туруктуу паспорттук каттоодо турган жергиликтүү аткаруу органына жер алуу боюнча арыз менен кайрыласыз, анда сиздин арызыңызды каттап кезекке коет, ал тууралуу 14 күндүн аралыгында жооп аласыз.

Жоке     [5 Февраля 2020]

Саламатсызбы. Мэриянын штаттык структурасынын - өзгөрткөн. Мисалы жетектоочу адис иштеп жатат, структура өзгөргөндө-жетектөөчу адисти жогорку адистке өткөрүү үчүн балоо менен үлгүлүү менен жогорку адистике же конкурска барып отуш керекпи? Конкурстан өтпөй калса, иштеп жаткан жаран иш оордун жоготуп койбойбу? Себеби мен иш оордум жетектөөчү адис, структура өзгөрдү, сен отурган оордуң башкы адис оорду болуп калды, ошондуктан конкурска барышын керек деп атат. Конкурста өтпөй калсам иштеп жаткан должносту жоготомбу же башка жетектөөчү должностко которуп коебу?

Ответ:

Урматтуу Жоке, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын жетекчиси квалификациялык талаптарга ылайык келген шартта, баалоонун жыйынтыгы боюнча кызматчыны кийинки жогору турган кызмат ордуна дайындоого укугу бар ( 23-берене, Мамлекеттик жарандык кызматка жана муниципалдык кызматка кирүүнүн тартиби, "Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө КР мыйзамы"). Бирок, сиздердин учурда биз КР Эмгек кодексинин, 83 берененин, 2 пунктуна таянып, жана Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө КР мыйзамынын 47 беренесинин 1 болүгүнө таянсак, кызматкерлерди штат азайууга байланыштуу жумуштан кетирип, кайра конкурс боюнча алууга барышы керек экен.

Элзада     [31 Января 2020]

Добрый день! Главный специалист по доходам айыл окмоту имеет классный чин советник муниципальной службы 1 класса. Имеем ли мы право поднять ей чин до муниципального советника муниципальной службы 3 класса? По закону написано, что данный чин присваивается только высшим должностям.

Ответ:

Уважаемая Элзада, главный специалист айыл окмоту согласно Реестра государственных и муниципальных должностей относится к старшей должности и им соответствуют следующие классные чины: инспектора муниципальной службы 3 класса, инспектора муниципальной службы 2 класса, инспектора муниципальной службы 1 класса; Вы не имеете право поднять ей чин до муниципального советника муниципальной службы 3 класса, так как данный чин присваивается только высшим должностям, а данная категория не предусмотрена для сотрудников айыл окмоту. Присвоение классного чина государственного советника государственной гражданской службы 1, 2 и 3 класса и муниципального советника муниципальной службы 1, 2 и 3 класса производится Президентом Кыргызской Республики.