Форум
Всего тем: 2
Всего сообщений: 1
Новое на форуме

Интернет приемная

Задать вопрос

Ваше имя

Ваш вопрос


Фархат     [28 Июля 2021]

1991-1995 приваташтыруунун кандай эрежелери болгон? Так маалымат керек болуп жатат. Орусча деле жооп болот. Рахмат.

Ответ:

Уважаемый Фархат, приватизация в 1991 году осуществлялась на основании Закона КР от 20 декабря 1991 года № 683-XII «Об общих началах разгосударствления, приватизации и предпринимательства в Республике Кыргызстан». Данный закон утратил силу в соответствии с Законом КР от 16 апреля 2015 года № 83 «О внесении изменений и дополнения в Закон Кыргызской Республики "О защите прав предпринимателей". Если вы хотите почитать сам Закон «Об общих началах разгосударствления, приватизации и предпринимательства в Республике Кыргызстан», вы можете его найти на сайте минюста КР в разделе «Нормативные правовые акты», в окне поиск документов, куда надо ввести название данного документа. С уважением Мелис Зарлыкович.

Рахат     [27 Июля 2021]

Саламатсызбы! 1) Айылдык Кенештин жоопту катчынын милдети, укугу кыскасы жумушу туралуу кайсы жерден окуп маалымат алса болот? 2) Айылдык Кенештин жоопту катчысы Айыл окмотко да баш ийеби? Айыл окмот алдында жооптубу? 4) Айыл окмоттун тапшырмаларын аткарыш керекпи? 3) Айлык акысы жергиликтуу бюджеттен толонобу?

Ответ:

Урматуу Рахат, 1) Айылдык Кенештин жоопту катчынын милдети айылдык кенешинин регламентинде жазылган, ошол жерден окуп маалымат алсаныз болот. 2) Айылдык Кенештин жоопту катчысы Айыл окмотко баш ийебейт. Айыл окмот алдында жоопту эмес, тапшырмаларын аткарбайт, Айлык акысы жергиликтуу бюджеттен толонот. Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө” мыйзамынын 21-берене. “Жергиликтүү кеңештер” 4 пунктунда жергиликтүү кеңештер юридикалык жактар болуп саналат жана мыйзамдар менен өздөрүнүн компетенциясына таандык кылынган ар кандай маселелерди өз алдынча чечүүгө укуктуу. 35-берене. Жергиликтүү кеңештердин ишин уюштуруучулук жактан камсыз кылуу 2. Учурдагы жылдын 1-январына карата абал боюнча калктын санын эске алуу менен, администрациялык-аймактык бирдиктин айылдык кеңешинин ишин уюштуруучулук камсыз кылуу төмөнкүлөргө жүктөлөт: - 6000 адамдан аз - тиешелүү айылдык аймактын айыл өкмөтүнүн аппаратына; - 6001 адамдан жогору - жергиликтүү кенештин жооптуу катчысына. 3. Жергиликтүү кеңештердин аппараттарынын иштерин материалдык-техникалык жактан камсыз кылуу жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органдарына жүктөлөт.

Акмат     [27 Июля 2021]

Порталдан утуп жумушту аткарбагандар учун кандай жаза колдонсо болот маалымат берип койсонуздар

Ответ:

Урматуу Акмат, Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө” мыйзамынын 5-берене. Ишенимсиз жана ак ниет эмес берүүчүлөрдү (подрядчыларды) жана консультанттарды мамлекеттик сатып алууларга катышуудан четтетүүнүн жана дайындар базасына киргизүүнүн шарттары 1. Ишенимсиз (ак ниет эмес) берүүчүлөрдүн (подрядчылардын) жана консультанттардын маалыматтар базасы - келишим боюнча өз милдеттенмелерин аткарбагандыгы үчүн жана мамлекеттик сатып алуулардын жол-жоболоруна катышуу эрежелерин бузгандыгы үчүн киргизилген ишенимсиз (ак ниет эмес) берүүчүлөрдүн (подрядчылардын) жана консультанттардын, ошондой эле алардын жетекчилеринин реестри. 2. Ишенимсиз (ак ниет эмес) берүүчүлөрдүн (подрядчылардын) жана консультанттардын маалыматтар базасына киргизилген берүүчүлөр (подрядчылар), консультанттар, ошондой эле ишенимсиз (ак ниет эмес) берүүчүлөрдүн (подрядчылардын) жана консультанттардын маалыматтар базасына киргизилген, бирок башка берүүчүнүн (подрядчынын), консультанттын курамында катышкан компаниялардын жетекчилеринин мамлекеттик сатып алууларга катышуусуна жол берилбейт. Ушул Мыйзамдын 21-беренесинин 4-бөлүгүнүн 14, 20 жана 22-пункттарын кошпогондо, эгерде берүүчүнүн (подрядчынын), консультанттын түзүүчүлөрү, жетекчи курамынын мүчөлөрү сатып алуучу уюм менен аффилирленген жактар болуп саналса, берүүчүлөрдүн (подрядчылардын), консультанттардын мамлекеттик сатып алууларга катышуусуна жол берилбейт. 3. Сатып алуучу уюм маалымат базасына ишенимсиз (ак ниет эмес) берүүчүлөрдү (подрядчыларды) жана консультанттарды, коллегиялуу аткаруу органдарынын мүчөлөрүн, жеке аткаруу органынын функцияларын аткаруучу жактарды, ошондой эле ушундай реестрге киргизилген жактарды киргизүүнү демилгелейт, эгерде: 1) эгерде мындай баш тартуу өзгөчө кырдаал же өзгөчө абал режимин киргизүү менен байланышкан учурларды кошпогондо, сатып алуу жөнүндө кулактандыруу мындай режимдер киргизилгенге чейин жарыяланган шартта, конкурстун жеңүүчүсү деп таанылган берүүчүлөр (пордрядчылар) жана консультанттар сатып алуулар жөнүндө келишим (контракт) түзүүдөн баш тартышса; 2) берүүчүлөр (подрядчылар) жана консультанттар менен заказчылар сатып алуулар жөнүндө келишимдерди (контракттарды) бир тараптуу тартипте бузушса, аткаруунун жүрүшүндө берүүчүлөрдүн (подрядчылардын) жана консультанттардын сатып алуулар жөнүндө документацияда берүүчүлөр (подрядчылар), консультанттар үчүн белгиленген талаптарга ылайык келбей тургандыгы белгиленсе же берүүчүлөр (подрядчылар) жана консультанттар мындай талаптарга өзүнүн шайкештиги жөнүндө калпыс маалымат берип, бул сатып алуулардын жол-жоболорунун жеңүүчүсү болууга мүмкүнчүлүк берсе, анын натыйжасында ушундай келишимдер түзүлсө; 3) берүүчү (подрядчы) компаниянын жетекчиси же түзүүчүсү күнөөсү мыйзамда каралган тартипте далилденген жана мыйзамдуу күчүнө кирген соттун чечими менен белгиленген алдамчылык жана коррупция үчүн сот тарабынан жоопкерчиликке тартылса. Эгерде жетекчиге же түзүүчүгө карата жогоруда көрсөтүлгөн кылмыштарды жасагандыгы үчүн соттолгондугу белгиленген тартипте жоюлган же алып салынган болсо, анда бул ченем колдонулбайт; 4) эгерде мындай укук бузуу өзгөчө кырдаал же өзгөчө абал режимин киргизүүгө байланыштуу болгон учурларды кошпогондо, сатып алуу жөнүндө кулактандыруу мындай режимдер киргизилгенге чейин жарыяланган шартта, конкурстук табыштаманы кепилдөөчү декларациянын шарттары берүүчүлөр (подрядчылар) жана консультанттар тарабынан бузулса; 5) берүүчүлөр (подрядчылар) жана консультанттар түзүлгөн сатып алуулар жөнүндө келишимдер (контракттар) боюнча өздөрүнүн милдеттенмелерин аткарбаса, же болбосо талаптагыдай аткарбаса; 6) берүүчүлөр (подрядчылар) жана консультанттар ушул Мыйзамдын 6-беренесинин талаптарын бузууга жол беришсе. 4. Ишенимсиз (ак ниет эмес) берүүчүлөрдүн (подрядчылардын) дайындар базасына киргизүүнүн тартибин Кыргыз Республикасынын Өкмөтү аныктайт.

Тынычбек     [27 Июля 2021]

Конкурстан отпой муниципалдык кызматчы канча убакыттка чейин иштей алат жана кошумча жумуш берилип 0.5 стафка берилсе болобу?

Ответ:

Урматтуу Тынычбек, Кыргыз Республикасынын Эмгек Кодексинде 74 беренеде «Убактылуу ордун ээлөө» так жазылган: Өндүрүштүк зарылчылык иретинде кызматкер убактылуу жок болгондо, анын кызмат милдеттерин штаттык орун басары болуп саналбаган башка кызматкерге аткарууну жүктөөгө жол берилет. Убактылуу ордун ээлөөнүн узактыгы 3 айдан ашпашы керек. Кызматкерди ваканттык кызмат боюнча милдеттерди аткаруучу кылып дайындоого жол берилбейт.

Искендер     [23 Июля 2021]

Что будет если договор по аренде земель ГФСУ заключён без госрегистрации?

Ответ:

Уважаемый Искендер, если договор по аренде земель ГФСУ заключён без госрегистрации, он считается недействительным. Согласно Закона КР «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» от 22 декабря 1998 года № 153 статьи 4. «Права и ограничения, подлежащие обязательной регистрации» пункта 7, право на временное пользование, аренду или субаренду на срок три года и более подлежит обязательной регистрации. Таким образом, договор по аренде земель ГФСУ подлежит обязательной регистрации.

Эльдар     [22 Июля 2021]

Есть ли закон о предоставлении земельного участка молодому специалисту

Ответ:

Уважаемый Эльдар, согласно Земельного Кодекса статьи 32 «Безвозмездное предоставление земельного участка в собственность или в пользование» 1. Земельный участок предоставляется в собственность гражданам Кыргызской Республики уполномоченным органом безвозмездно один раз на всей территории Кыргызской Республики: для строительства и обслуживания жилого дома и ведения личного подсобного хозяйства, дачного строительства по установленным нормам, а также гражданам Кыргызской Республики, имеющим право на земельную долю в размере, определенном Правительством Кыргызской Республики. Предоставление земельного участка безвозмездно в собственность гражданам Кыргызской Республики производится при наличии свободных земель. Отдельного Закона о предоставлении земельного участка молодому специалисту не существует.

Атай     [21 Июля 2021]

Здравствуйте. Везде ли можно получить землю для социально ориентированных? И в каком разделе можно прочитать

Ответ:

Уважаемый Атай, земельные участки Государственного фонда сельскохозяйственных угодий социально ориентированным субъектам вправе предоставлять местный кенеш, как социально ориентированный субъект вы можете везде запросить земли, но предоставить вам или нет решает местный кенеш. Смотрите ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ об условиях и порядке предоставления в аренду земель Государственного фонда сельскохозяйственных угодий одобренное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 22 июня 2007 года № 243. Пункт 14. Местный кенеш вправе предоставлять земельные участки Государственного фонда сельскохозяйственных угодий социально ориентированным субъектам и малообеспеченным семьям и гражданам, проживающим на территории данного местного кенеша, из зоны экономически привлекательных земель путем прямого предоставления в соответствии с земельно-планировочными зонами Перспективного плана. При этом, общая площадь предоставляемых земель, не должна превышать 20 процентов от всего количества земель Государственного фонда сельскохозяйственных угодий.

Кутман     [21 Июля 2021]

Здравствуйте! Депутат айылного кенеша имеет право ознакомиться с актом Счетной палаты об итогах аудита составления и исполнения бюджета айылного округа. Если депутаты айылного кенеша хотят узнать, ознакомиться с итогами аудита счетной палаты и устно попросят главу айыл окмоту дать информацию он обязан дать информацию или как? Если откажется давать то как поступить?

Ответ:

Уважаемый Кутман, депутат айылного кенеша имеет право ознакомиться с актом Счетной палаты об итогах аудита составления и исполнения бюджета айылного округа. У депутатов имеются большие полномочия и Вам необходимо изучить Закон о статусе депутатов местных кенешей. Так согласно Статья 11. «Депутатский запрос и депутатский вопрос» Депутатский запрос - это заявленное предварительно или на сессии местного кенеша требование депутата к председателю, заместителю председателя местного кенеша, комиссиям местного кенеша, главе исполнительного органа местного самоуправления, руководителям структурных и территориальных подразделений органов местного самоуправления, к руководителям предприятий, учреждений и организаций, расположенных на территории местного кенеша, независимо от форм собственности, а также к главе соответствующей местной государственной администрации, его заместителям, руководителям отделов, управлений и других служб местной государственной администрации решить вопрос, дать официальное разъяснение или изложить позицию по вопросам, имеющим общественное значение и относящимся к ведению местного кенеша. Запрос может быть внесен депутатом или группой депутатов в письменной или устной форме, он подлежит включению в повестку дня сессии местного кенеша, по нему может проводиться обсуждение и принимается решение. Председатель местного кенеша доводит текст запроса до соответствующего органа или должностного лица, к которым он обращен. Орган или должностное лицо, к которым обращен запрос, обязаны в установленный местным кенешем срок дать устный или письменный ответ на него. Ответ на запрос рассматривается на сессии местного кенеша. Депутатский вопрос - это средство получения депутатом информации или разъяснения по той либо иной проблеме. Ответ на вопрос может быть оглашен на сессии местного кенеша или дан депутату в индивидуальном порядке. Вопрос не включается в повестку дня сессий, не обсуждается и решение по нему не принимается. Статья 12. Право депутата ставить вопрос о проверке деятельности предприятий, учреждений и организаций Депутат местного кенеша вправе ставить в местном кенеше и его органах вопрос о необходимости проведения проверки деятельности расположенных на его территории предприятий, учреждений, организаций независимо от форм собственности, а также деятельности государственных органов за исключением судов и судей, и органов объединений граждан, за исключением финансово-хозяйственной деятельности. Местный кенеш вправе рекомендовать уполномоченным государственным органам провести проверки по фактам, изложенным депутатами. При этом проверки должны проводиться в соответствии с действующим законодательством. О результатах проверок и предложениях по ним уполномоченный государственный орган информирует местный кенеш или его орган, по рекомендации которых осуществлялись эти проверки. По результатам проверок уполномоченным государственным органом вносится предложение об устранении выявленных недостатков и нарушений руководителям (собственникам) предприятий, учреждений, организаций и органов, деятельность которых проверялась, а также вышестоящим органам, ставится вопрос о привлечении к ответственности лиц, по вине которых произошло нарушение. В случае выявления нарушений законодательства Кыргызской Республики депутат может обратиться по этому поводу в соответствующие государственные органы. Статья 18. Обращение депутата Депутат местного кенеша вправе обращаться во все государственные органы, за исключением судов и судей, органы местного самоуправления, объединения граждан, предприятия, учреждения и организации независимо от форм собственности, к должностным лицам по вопросам, связанным с депутатской деятельностью, и принимать участие в рассмотрении поставленных вопросов. Указанные органы и должностные лица обязаны рассмотреть его обращение и дать ответ незамедлительно, а в случае необходимости дополнительного изучения или проверки - не позднее чем в месячный срок. Так же изучите Закон КР « О местном самоуправлении» Статья 50. «Полномочия главы айыл окмоту» где во 2 пункте указано что айыл окмоту представляет айылному кенешу проект местного бюджета, один раз в полугодие отчитывается перед кенешем об общем состоянии дел в айылном аймаке, исполнении местного бюджета и использовании муниципальной собственности, выполнении программ социально-экономического развития территории, оказания консультационно-правовой помощи и социальной защиты населения; Изучайте законы и вам легче будет работать. Кто осведомлен, тот вооружен!!! С уважением Мелис Зарлыкович.

Фархат     [21 Июля 2021]

Какой стаж должен иметь кандидат на заместителя главы айыл окмоту?

Ответ:

Уважаемый Фархат, согласно Закона КР « О местном самоуправлении» статьи 51. «Заместитель главы айыл окмоту» пункта 2 «Положения о требованиях, предъявляемых к главе айыл окмоту, применяются в равной мере и к его заместителю». То есть смотрим статью 48. «Требования, предъявляемые к кандидату на должность главы айыл окмоту» 1. Главой айыл окмоту может быть дееспособный гражданин Кыргызской Республики, имеющий высшее образование и стаж работы на государственной, муниципальной службе или стаж работы в государственных учреждениях образования, здравоохранения, или на руководящих должностях в организациях, учреждениях и хозяйствующих субъектах частной формы собственности не менее 2 лет, владеющий государственным языком. 2. Кандидат на должность главы айыл окмоту для осуществления профессиональной деятельности должен владеть государственным языком на уровне коммуникативной компетенции во всех сферах общения, характеризуемом как уровень "выше среднего" согласно требованиям системы определения уровня владения государственным языком "Кыргызтест", утверждаемой Правительством. Уровень владения языком удостоверяется сертификатом об уровне владения государственным языком. Сертификат об уровне владения государственным языком выдается уполномоченным государственным органом или учреждением в сфере оценки уровня владения государственным языком по итогам тестирования. Непредоставление в территориальную избирательную комиссию кандидатом на должность главы айыл окмоту сертификата об уровне владения государственным языком является основанием для отказа в регистрации. 3. Не могут быть главой айыл окмоту гражданин Кыргызской Республики, имеющий судимость за совершение преступления, не погашенную в установленном законодательством порядке до окончания сроков регистрации кандидатов, а также граждане, осужденные за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, независимо от того, погашена их судимость в установленном законодательством порядке или нет. С уважением Мелис Зарлыкович.

Раушан     [20 Июля 2021]

Какие статьи бюджета относятся к защищенным статьям?

Ответ:

Уважаемая Раушан, к защищенным статьям относятся следующие классификации расходов – заработная плата, взносы в Социальный фонд, приобретение медикаментов и изделий медицинского назначения, приобретение продуктов питания, пособия по социальному обеспечению, пособия по социальной помощи населению, стипендии.