Форум
Всего тем: 2
Всего сообщений: 1
Новое на форуме

Интернет приемная

Задать вопрос

Ваше имя

Ваш вопрос


Бакыт     [12 Января 2022]

Ассалому Аллейкум, Менин суроом төмөндөгүчө! Айылдык кеңештин депутаттары (финансовый комитет) башкы бухгалтерге каанатандырлык көргөзөбуз деп атышыптыр, бугалтерге көргөзсө айыл өкмөт башчысына да тийеби?

Ответ:

Урматтуу Бакыт мырза, сиздер депутат катары айыл өкмөттүн башчысына (главага) кана ишмердүүлүгүн карап баа бере аласыңар. Айыл өкмөттүн аппаратынын кызматкерлерине баа берүү укугуңар жок. Административдик кызматкерлер ишмердүүлүгү боюнча айыл өкмөттүн башчысы кана баалайт жана чара көрө алат. Депутаттар айыл өкмөттун башчысынан, бюджеттин аткарылышы боюнча жана социалдык-экономикалык өнүгүү жана инвестиция тартуу боюнча бир жылда эки жолуу отчет алсаңар болот. Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө мыйзамдын 37-беренесинде жергиликтүү кеңештин турукту комиссиянын укуктары так жазылган, ошого карап иштегиле. П 2. Жергиликтүү кеңештин туруктуу комиссиялары өзүнүн карамагына кирген маселелер боюнча жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органдарынын, муниципалдык ишканалардын жана мекемелердин жетекчилерин жана кызматкерлерин угууга укуктуу. Ушул нормага таянып, суроо пайда болсо, ал суроону туруктуу комиссиянын күн тартибине киргизип карасаңар болот. Сизди урматто менен, Рита Рахмановна.

Наргиза     [9 Января 2022]

Саламатсызбы муниципиалдык кызматкер жеке ишкананын бугалтери болуп иштей алабы

Ответ:

Урматтуу Наргиза, 2021-жылдын 27-октябры № 125 "Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын негизинде 15-берене. Мамлекеттик жарандык кызматка жана муниципалдык кызматка байланышкан чектөөлөр: Акы төлөнүүчү башка иш менен алектенуугөө тыюу салынат. Сизди терен урматтоо менен, Мелис Зарлыкович.

Фатима     [21 Декабря 2021]

Здравствуйте, 20.12.2021года, жители высокогорного села Ак-Тюз получили уведомление от Кеминского РЭС с предупреждением, что в случае превышения потребления электроэнергии свыше 1000 кВт в следующем месяце, энергоснабжающая организация примет меры по ограничению пропускной способности внутренней электропроводки путем установки автоматов 16А или устройств ограничения нагрузки (орешковых предохранителей) на кабельных вводах от опоры. Правомерно ли и не противоречит ли данное действие РЭС решению Минэнерго КР о потреблении электроэнергии без ограничения для населения высокогорных районов? Спасибо.

Ответ:

Уважаемая Фатима, действие РЭС противоречит Постановлению Кабинета Министров Кыргызской Республики от 30 сентября 2021 года № 192 Об утверждении Среднесрочной тарифной политики Кыргызской Республики на электрическую энергию на 2021–2025 годы. Где четко прописано: «Учитывая суровые климатические условия и более длительный осенне˗зимний период, для бытовых потребителей, проживающих в высокогорных районах и отдаленных труднодоступных зонах, предельный порог ежемесячного объема льготного потребления электрической энергии в объеме 700 кВт.ч устанавливаться не будет.» То есть Кеминский РЭС не имеет право ограничивать жителей высокогорных сел в потреблении электрической энергии. С уважением Мелис Зарлыкович.

Бактыгуль     [20 Декабря 2021]

Здравствуйте! можем ли приобрести глубинный насос для СООППВ из бюджета или свободного остатка, или на ремонт. А так же выделить денежные средства из бюджета для АВП

Ответ:

Уважаемая Бактыгуль, айыл окмоту имеет право приобрести глубинный насос для СООППВ, а так же выделить на ремент из средств местного бюджета, т.к. обеспечение чистой питьевой водой это вопрос местного значения и система водоснабжения является муниципальной собственностью. Выделение денежных средств для АВП надо рассматривать для каких целей. Напишите подробнее на какие цели, мы дадим вам подробный ответ. С уважением Мелис Зарлыкович.

Шайырбек     [17 Декабря 2021]

Айылдык кенештин депутаты муниципалдык тазалык ишканаласында бухгалтер болуп иштегенге мыйзам жол береби?

Ответ:

Урматтуу Шайырбек, бухгалтердин кызмат орду техникалык тейлөөчү кызматкерлердин катарына киргендиктен, алар муниципалдык кызматкер болуп эсептелишпейт. Ошондуктан, жергиликтүү кеңештин депутаты болгон учурда деле өзүнүн ыйгарым укуктарын өндүрүштүк же кызматтык ишинен кол үзбөй туруп жүзөгө ашыра алат. Сизди терен урматтоо менен, Мелис Зарлыкович.

Толкунбек     [17 Декабря 2021]

Урматту Мелис Зарлыкович жаңы кабыл алынган «Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө» Мыйзамына ылайык, айыл өкмөт башчысынын орун басары кандай тартипте дайындалат?

Ответ:

Урматтуу Толкунбек, жаңы кабыл алынган «Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө» Мыйзамынанын 55-берене. Айыл өкмөтүнүн башчысынын орун басары. 1. Айыл өкмөтүнүн башчысынын орун басары айыл өкмөтүнүн башчысы тарабынан дайындалат. Айыл өкмөтүнүн башчысынын орун басары кадрлардын муниципалдык резервинде турган адамдардын ичинен дайындалат. 3. Айыл өкмөтүнүн башчысына коюлуучу талаптар жөнүндө жоболор бирдей өлчөмдө анын орун басарына да колдонулат. 4. Айыл өкмөтүнүн башчысынын орун басарын кызмат ордунан бошотуу администрациялык кызмат орундарын ээлеген муниципалдык кызматчылар үчүн каралган негиздер боюнча жана тартипте айыл өкмөтүнүн башчысы тарабынан жүзөгө ашырылат. 52-берене. Айыл өкмөтүнүн башчысынын кызмат ордуна талапкерге коюлуучу талаптар 1. Айыл өкмөтүнүн башчысы кызмат ордун жогорку билими, мамлекеттик жана/же муниципалдык кызмат орундарында жалпы 5 жылдан кем эмес, анын ичинде жетектөөчү кызматтарда 3 жыл иш стажы бар адамдар, ошондой эле иштин башка чөйрөлөрүндө жетектөөчү кызматта 5 жылдан кем эмес тажрыйбасы бар адамдар ээлей алат. 2. Айыл өкмөтүнүн башчысынын кызмат ордуна талапкер кесиптик ишти жүзөгө ашыруу үчүн мамлекеттик тилди кесиптик ишти жүзөгө ашыруу үчүн зарыл болгон көлөмдө билүүгө тийиш.

Эльвира     [15 Декабря 2021]

Может ли орган МСУ из местного бюджета финансировать мероприятия по охране памятников, которые включены в Список всемирного культурного и природного наследия (список памятников мирового значения), формируемый ЮНЕСКО?

Ответ:

Уважаемая Эльвира, органы МСУ не могут финансировать мероприятия по охране памятников, которые включены в список всемирного культурного и природного наследия. Список всемирного культурного и природного наследия (список памятников мирового значения) формируется ЮНЕСКО на основании заявок правительств стран. То есть, включение объекта в список ЮНЕСКО означает, что памятник признан Кыргызской Республикой в качестве памятника мирового значения (ст. 22 Закона КР «Об охране и использовании историко-культурного наследия»). Охрана таких памятников является обязанностью государства. Согласно статье 9 Закона КР «Об охране и использовании историко-культурного наследия», Министерство культуры устанавливает порядок финансирования, учета, выявления, исследования, содержания, консервации, реставрации, регенерации, музеификации, пропаганды объектов историко-культурного наследия международного и республиканского значения. Согласно статье 10 Закона, органы МСУ предусматривают в планах экономического и социального развития мероприятия по организации учета, охраны и реставрации памятников местного значения, а также финансируют их осуществление за счет средств местных бюджетов. Однако органы местного самоуправления могут выполнять мероприятия по охране памятников международного значения, включенных в Список ЮНЕСКО, в том случае, если соответствующее полномочие будет делегировано Министерством культуры, информации и спорта КР органу местного самоуправления, в соответствии с законодательством Кыргызской Республики о делегировании государственных полномочий. При этом мероприятия по охране должны осуществляться за счет целевых трансфертов из республиканского бюджета.  С уважением, Мелис Зарлыкович.

Камчыбек     [15 Декабря 2021]

Что делать, если депутаты приняли противоречащее законодательству постановление?

Ответ:

Уважаемый Камчыбек, в случае если постановление принято без соблюдения процедур принятия НПА или принятое постановление противоречит НПА, имеющим более высокую юридическую силу по иерархии НПА, согласно статье 10 Закона КР «О нормативных правовых актах Кыргызской Республики», местный кенеш вправе признать утратившим силу либо отменить или приостановить действие постановления, принятого самим же этим местным кенешем, в том числе его предыдущим созывом.  В случае если местный кенеш не отменил действие принятого им, но противоречащего законодательству постановления, граждане могут обратиться в районные суды, а также в Конституционную палату Верховного суда КР за признанием постановления местного кенеша неконституционным, в установленном законом порядке.  Согласно статье 12 части I Гражданского кодекса КР, ненормативный акт и нормативные  акты, не соответствующие законодательству и нарушающие гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, могут быть признаны судом недействительными. В случае признания судом такого акта недействительным, нарушенное право подлежит восстановлению, а также защите иными способами, предусмотренными статьей 11 настоящего Кодекса. Решение суда о признании нормативного правового акта или его структурного элемента неконституционным или недействительным подлежит официальному опубликованию и направляется в государственные органы в порядке, определяемом Правительством. С уважением, Мелис Зарлыкович.

Курманбек     [15 Декабря 2021]

Могут ли быть депутатами местного кенеша лица, занимающие должности младшего обслуживающего персонала и технического обслуживающего персонала ?

Ответ:

Уважаемый Курманбек, лица, занимающие должности технического и младшего персонала в штатной численности айыл окмоту, не являются муниципальными служащими и не подпадают под действие пункта 2 статьи 5 Закона КР «О статусе депутатов местных кенешей». Соответственно могут совмещать свою основную работу с депутатской деятельностью. С уважением, Мелис Зарлыкович.

Асель     [13 Декабря 2021]

Здраствуйте! Возник вопрос в связи с изменениями Закона КР "О государственной гражданской службе и муниципальной службе" от 27 октября 2021 года № 125 Статья 21. Материальная мотивация государственных гражданских служащих и муниципальных служащих не прописывается выделение денежных средст в виде премий, но так как мы финансируем себя сами т.е местный бюджет. можем ли премии утвердить местным кенешом? (как раньше)

Ответ:

Здравствуйте уважаемая Асель, да вы правы в новом Законе КР "О государственной гражданской службе и муниципальной службе" от 27 октября 2021 года № 125 в статье 21. Материальная мотивация государственных гражданских служащих и муниципальных служащих не прописывается выделение денежных средств в виде премий, тогда как в старом законе согласно части 7 статьи 31 служащему можно было выплачивать премию по результатам деятельности органа МСУ, с учетом оценки деятельности служащего. При этом, согласно Положению «О порядке оценки деятельности государственных и муниципальных служащих Кыргызской Республики», утвержденному Правительством Кыргызской Республики 1 марта 2017 года №131, комиссия по оценке, в целях поощрения служащего к достижению высоких результатов, при получении служащим соответствующей оценки, вносит руководителю органа МСУ различные предложения по поощрению, однако премии в данный перечень предложений не входят. Поэтому выплата премий муниципальным служащим главами органов МСУ, к сожалению, не соответствует законодательству. Но вы можете премии утвердить местным кенешом, если вам позволяет ваш бюджет. В случае если прокуратура придет с претензиями, пишите нам, будем оппонировать прокуратуре и помогать создавать единообразную практику и законность. Номера телефонов на сайте, в разделе КОНТАКТЫ. С уважением, Мелис Зарлыкович.